Falun Dafa Minghui.org

Nebeski orkestar

Fa bubnjevi i trube prikazuju nebesku moć
Čisteći sve vrste zla,
    prizivajući duše natrag na nebesa
Nebesa i Zemlja gledaju sa strahopoštovanjem
    dok orkestar spašava živote na kraju vremena
Njegovo slavno svjetlo sija
    u kosmičkom Fa-ispravljanju.

Li Hongzhi
01.08.2015.