Falun Dafa Minghui.org

Predavanje Fa na Fa-konferenciji Zapadne obale 2015.

(Svi prisutni ustaju i oduševljeno aplaudiraju.)

Godišnje održimo dvije Fa konferencije [u SAD]. Svaki put se na konferenciji okupi veliki broj praktikanata, dolazeći iz mnogih mjesta u grad domaćin. Nastali troškovi su znatni. Ponekad čak pomislim da bi sav taj novac zaista mogao riješiti važna pitanja, ako bi se umjesto za to upotrijebio za stvari vezane za Fa-ispravljanje. Zato mislim da apsolutno ne smijemo dopustiti da naše Fa konferencije postanu sušta formalnost. Zaista trebate učiti jedni od drugih i pomoću konferencije pronaći gdje zaostajete, tako da to zaista postane Fa konferencija Dafa učenika koja vam svima pomaže da se zajedno vrijedno kultivirate i radite bolje u vašim naporima.

Kao što znate, svaki put kada se održava Fa konferencija svi žele čuti Učitelja kako nešto predaje i nadaju se nekoj vrsti promjene u opštoj situaciji. Ali ako vi, kao kultivatori, možete malo da umirite svoj um i dobro radite ono što trebate raditi, zapravo će sve biti tu za vas. Ako svi uspijete da dobro radite tri stvari, božanska bića će paziti na vas čak i ako ste u udaljenom kutku svijeta, a isto tako i Učiteljevi fasheni. Sve ljudske misli ili vezanosti koje imate će vam otežavati da napredujete i uzdignete se, a istovremeno, njih će zasigurno iskoristiti stare sile i faktori zla. Iz perspektive visoke ravni, stare sile samo ciljaju na to da se stvari obave u skladu s njihovim planovima za ovaj događaj. Njih nije briga da li ste vrijedni, kakve smetnje demoni izazivaju i da li je uticaj nevolja nametnutih ljudima svijeta odgovarajući. A onda su tu ta bića srednjeg nivoa koja sprovode konkretne stvari [po planu starih sila], samo mehanički dovršavajući svoje zadatke, održavajući ravnotežu između zla i Dafa učenika. Oni koji su direktno uključeni i igraju negativnu ulogu nemaju namjeru da se vi kultivirate. Svaku pojavu ljudskog razmišljanja za vrijeme testa, svaku pojavu neadekvatnih ispravnih misli, i svaku vezanost koju kultivator ima, oni će iskoristiti kao opravdanje da vas odvuku dole i odstrane vas iz redova Dafa učenika koji se kultiviraju. Rezultat toga je da su naši putevi kultivacije puni iskušenja, kao i opasnosti.

Svaka od vaših vezanosti može prouzrokovati da vaša kultivacija ne uspije. Svaka od vaših vezanosti može dovesti do fizičkih problema, i dovesti do toga da se vaša, nekad čvrsta vjera u Dafa, poljulja. Drugim riječima, da vam kažem istinu, niko nema namjeru da vaša kultivacija uspije i niko ne mari za to kako vam ide kultivacija. Stare sile samo žele da dovrše ono što one žele da bude dovršeno, i to je sve. A što se tiče onih koji vrše konkretne stvari, nanose štetu i igraju negativne uloge, oni žele da vas obore i da upropaste ovaj događaj, jer ne znaju kako će se ovaj događaj okončati. Zlo je samo zlo, na kraju krajeva. Učitelj je jedini koji usmjerava vašu kultivaciju prema ispunjenju; Učitelj je jedini koji to zaista radi. Ono što Učitelj radi nije misterija samo za ljudska bića, već takođe i za božanska bića. Niko ne zna šta ja radim. Posebno je u početku bilo tako. Zato su oni bili tako smjeli da se umiješaju i uspostave svoje sopstvene planove. I upravo pod tim okolnostima se vi kultivirate. Zaista je opasno ako se prema tome ne možete odnositi sa svom dužnom ozbiljnošću. A u nekim slučajevima oni idu tako daleko da odaberu praktikanta, čak ne uzimajući u obzir da li ta osoba ima vezanosti, za potrebe testiranja praktikanata u tom mjestu, da bi uzdigli xinxing ljudi i testirali njihovu vjeru. Oni će prouzrokovati da taj kultivator umre, učiniće da taj Dafa učenik prerano ode, i učiniće da se drugi pokolebaju. Ovaj pristup se ne čini ispravnim, ali na širem nivou oni imaju osnova za to, a to je, kako ne staviti tako veliku grupu kultivatora na probu - kako ih ne testirati do srži? Znači da oni imaju osnova za to, i tako je sve ovo strašno ozbiljno za vas.

Prošli ste puno toga kroz sve ove godine kultivacije, ali ipak, mnogi ljudi su to stvarno slabo uradili. Oni stalno čine sve vrste grešaka i čak su se navikli na to i smatraju da to nije ništa; čak i kada dođu iskušenja, oni ne shvataju u čemu je problem, jer su se navikli na to i [svoje vezanosti] smatraju samo sitnicama. Ali to je kultivacija - šta se desilo sa “biti bez nedostataka” (wu-lou)? Nema sitnica. Takođe, tokom svih ovih godina, mnoge strašne stvari su se dogodile u redovima naših kultivatora, i one su poslužile kao svakakve smetnje našim praktikantima. Možda izgleda kao [da je to samo problem] da stare sile priređuju za vas da pravite probleme među nama da bi se razotkrile vezanosti ljudi, i da je to cilj starih sila. Ali kad radite te stvari, razmišljate li o svim posljedicama? Šta vas čeka u budućnosti? Vi zaista niste razumni. Neki ljudi su više puta prevarili naše Dafa učenike, uzimajući im novac. Oni prikupljaju novčana sredstva i varaju Dafa učenike u ime svakakvih navodnih ciljeva. Svi su ovdje došli zbog Fa. Sad kad ste uradili te stvari, imam par riječi za vas. Učitelj je ovdje došao da spasi sve što je stvoreno. Dokle god postoji tračak nade da možete biti spašeni, ja ću pokušati da vas spasim. Bez obzira koliko loše ste postupali, ja ću vas tretirati isto kao što tretiram dobre praktikante. Da biste mogli biti spašeni, vi nećete vidjeti nikakvu razliku u tome kako postupam prema vama. A ovo čak važi i za tajne agente - nećete me vidjeti da vas tretiram drugačije, ili da se prema vama ponašam na neuobičajen način.

Spašavanje ljudi je ogroman izazov. Na svakoj Fa konferenciji, Učitelj se bavi nekim pitanjima koja određeni ljudi imaju, s ciljem da vam pomogne da zaista shvatite Fa i kultivirate se u skladu s njim. I na svakoj Fa konferenciji Učitelj objašnjava Zhuan Falun; nikada to ne ide dalje od toga. Ako možete da istrajete u učenju Fa, istinski ostavite po strani svoje ljudske misli i vezanosti dok čitate Fa, i iskreno čitate Zhuan Falun na svakom koraku svog puta, onda ćete zadobiti divljenje božanskih bića. Čak i oni koji su pravili probleme i igrali negativne uloge će misliti: “Vau, ova osoba je zaista izvanredna.” To je ono što će oni misliti.

Stari kosmos je završio i novi počinje. Ovo nije jednostavan koncept. Za ilustraciju, pomislite kako se ćelije u vašem tijelu, koje su stalno podložne metaboličkim procesima, stalno obnavljaju i zamjenjuju. Planete koje mi možemo posmatrati se isto tako stalno zamjenjuju i obnavljaju. Za živote tamo, to je katastrofa; sve dok borave tamo, oni to ne mogu izbjeći. Dakle, takve katastrofe se neprekidno događaju u kosmosu. Kad osoba umre, sve ćelije njenog tijela moraju umrijeti, i osobe više nema. Dakle, nikad ranije u kosmosu nije bilo slučaja da, kad starog kosmosa više nema, neko ko želi da bude dio novog kosmosa, to zaista i može postati. Kako to da čak ni božanska bića nisu svjesna ovog [što ja radim]? Zato što se to nikad ranije nije desilo. Nikada nije bilo slučaja da su životi koji su se dobro kultivirali bili direktno prebačeni na novu Zemlju i da su živa bića starog univerzuma odvedena u novi univerzum, nakon što su obnovljena. Pa nije li ovo težak poduhvat? U prošlosti nema presedana koji se može uzeti za primjer. Ponekad, dok sam ubjeđivao stare sile, a oni nisu znali kako da odgovore, rekli su: “Mi ne znamo kako.” Rekli su: “Mi ne znamo kako da izvedemo to o čemu ti govoriš.” Danas se obraćam Dafa učenicima i svi iskusni praktikanti mogu razumjeti moje riječi. To je razlog zašto sam rekao ove stvari. Oni koji se ne kultiviraju, ili koji nisu bili marljivi, nikad ne bi mogli povjerovati u ovo što govorim ili shvatiti to.

Sve smetnje koje su nastale u redovima naših kultivatora su zapravo otkrile probleme koje ima tijelo Dafa učenika. Oni koji su prouzrokovali probleme još uvijek to redovito rade, i smetnje postoje sve vrijeme. Koliko će ljudi na kraju biti u stanju probiti se, i koliko ljudi će zaista moći dostići standard za ispunjenje Dafa učenika? Ponekad stvarno nisam optimista. Fa-ispravljanje će sigurno uspjeti; to je izvesno. I sigurno će biti Dafa učenika koji će dostići ispunjenje. Ali koliko? U ovom času stvarno nisam veliki optimista.

Vrijeme koje imamo za kultivaciju za nas je, kao što znate, naprosto izuzetno kratko. Tempo Fa-ispravljanja je izuzetno brz, a mi ipak unutar ovog kratkog vremenskog perioda takođe trebamo ispuniti naše misije Dafa učenika! Šta je Dafa učenik? Učenik Velikog puta (Dafa) kosmosa. Da li bi moglo biti dovoljno samo dostići svoje sopstveno, individualno ispunjenje? Da je to slučaj, ko ne bi postao Dafa učenik? Moć Dafa da spašava ljude je naprosto enormno velika; to bi zaista bilo lako dostići. Dafa učenici imaju misiju, i ona je istovremeno strašna i teška. A tu su se još umiješale i stare sile. Ali zapravo, mogu vam reći da je to što vi radite samo po sebi teško, pa i da stare sile nisu pokušale intervenisati, to bi sigurno uradila neka druga sila. Oni bi proizveli istu vrstu smetnje za vas; to bi oni uradili. Zbog toga što je Dafa tako čist, ispravan i veličanstven, kada vide takvu moćnu vrlinu i moć, i njegove pozitivne osobine kako zrače iz njega dok spašava živote, čak i bogovi su puni strahopoštovanja, i niko ne bi imao smjelosti da učini bilo šta negativno prema njemu. Oni bi postavili pozitivan front, ali i dalje pokušavajući da postignu što oni žele - čak formirajući nešto tako veliko kao što su oformili, da bi ostvarili svoje zamisli. Takve su stare sile, i ono što one rade stvara smetnju i nanosi štetu. Ja sam znao koliko će iskušenja donijeti ovaj događaj, pa sam tokom istorije razriješio mnoge stvari za Dafa učenike i iz tog razloga sam vas štitio život za životom, sve vrijeme pazeći na vas. Ali u ovom sadašnjem trenutku u istoriji, u ovom kratkom, a ipak kritičnom momentu koji određuje sve, zahtjevi prema vama su strogi.

Šta će biti s vama, praktikantima, koji niste dobro postupali? Svi vi volite vidjeti kako vam se osmjehujem, ali trebate znati da to radim da bih vas ohrabrio i iskazao svoju nadu u vas. S obzirom da vrijeme veoma pritišće, jeste li razmišljali o tome šta će biti s onima koji se nisu dobro kultivirali? Neki ljudi i dalje imaju šansu, ali neki je više nemaju. Za neke je ostalo još vremena, a za neke, jedina nada je da krenu sprintom. Ali ako osoba nije postavila adekvatan temelj, i ako je razumijevanje Fa te osobe ograničeno, kako može imati energije da istraje? Jeste li bili marljivi? Ako niste postavili solidan temelj, koji je sagrađen na Fa, nećete biti u stanju to uraditi. Ta vrsta odlučnosti i čvrst osjećaj uvjerenja dolaze iz Fa. Vreme pritišće, pa ne želim govoriti samo prijatne stvari; već sam izrekao puno riječi ohrabrenja. (Učitelj klimne glavom, zastane, a onda pogledom pređe po sali.) Ako mnogi ljudi zaista zaostanu ili ako ne mogu da održe korak - a tu mislim na Dafa učenike - onda zaista nema tužnijeg prizora.

Svi vidite kako se situacija promijenila. Ja sam vam uvijek govorio da je situacija na nebu, situacija sa Fa-ispravljanjem kosmosa, analogna onoj na Zemlji. Ja ukazujem na to još od najranijih dana. Sve što se dešava na Zemlji nadziru, i u rukama je božanskih bića, a promjene koje se dešavaju na Zemlji potpuno odgovaraju onima koje se dešavaju na nebu. Svi progonitelji Falun Dafa sada se suočavaju s kaznom. I dalje postoji dio Dafa učenika koji se nije kultivirao do standarda za ispunjenje, kao i dio koji je slabo postupao, ali im se i dalje daje šansa. I zbog toga, ono što prouzrokuje da te progonitelje stigne kazna, nije okončanje ovog događaja. Kad bi svi oni koji su progonili Dafa učenike bili uhapšeni i izvedeni pred lice pravde, ovaj događaj bi bio završen, i ne bi više bilo prilika za one koji se nisu kultivirali, ili koji se nisu dobro kultivirali. I zato se s onima koji su progonili Dafa učenike razračunava kroz formu političke borbe, ili borbe za moć, ili optužbi za korupciju. Svi oni koji se sada kažnjavaju spadaju u ovu kategoriju, i niko to nije izbjegao. I to se nastavlja. Ja znam sa sigurnošću da se nijedan od njih neće izvući, bez obzira na njegov rang. To je ono što obični ljudi nazivaju “naplatom duga”.

Pošto se ovaj događaj bliži kraju, zlo nema načina da ponovo sakupi veliku silu i još jednom uradi ono što je radilo počevši od 20. jula 1999. godine. Testovi Dafa učenika su stigli do svoje finalne faze. To je neke ljude dovelo dotle da samo žele da vide da će se ovo “uskoro završiti.” Ali zašto biste to željeli? Da biste počeli voditi sretan život? Život bez stresa? Je li to? Za Dafa učenika, tj. za mnogo života, zapravo, na taj način bi izgubili priliku da se oslobađate karme i izgubili biste priliku da napredujete prema ispunjenju. Ja se protivim progonu, jer u potpunosti odbacujem stare sile. Da li mislite da su gušenja kojima je budizam bio podvrgnut u prošlosti, ili tri stotine godina progona kroz koje su hrišćani prošli, postojali jer su zle sile nadjačale dobre? Ne, to se nije zbog toga desilo. To su bili slučajevi u kojima su božanska bića koristila razuzdano zlo da bi usavršila svoje učenike i pomogla svojim ljudima da dostignu ispunjenje! Što dalje sada te stvari napreduju, kraj postaje sve bliži. Jednom kad se zli despot privede pravdi, zar se neće sve ovo okončati i zar neće otpočeti nova faza? (Učitelj klima glavom ozbiljnog izraza.) Mnogi od nas nisu najbolje iskoristili ovaj vremenski okvir.

Kao što sam upravo ukazao, ja ne prihvatam progon, jer ja imam sopstvene planove. Međutim, pošto se progon desio, ja ih pobjeđujem u njihovoj sopstvenoj igri spašavanjem živih bića i pomaganjem našim Dafa učenicima da dostignu ispunjenje u ovom vremenskom periodu. Kao što sam upravo rekao, u nečem ovako krupnom, da nije starih sila, neka druga sila bi bila na djelu. Nešto slično bi se sigurno desilo. Znači, gledano iz drugog ugla, nisu li vam oni takođe pružili priliku da se kultivirate, i pružili živim bićima priliku da izaberu spasenje? Nije moguće da svaka osoba bude spašena, niti da se može kultivirati. Ali svaka osoba mora neizbježno, tokom ove bitke između dobra i zla, prikazati svoje ponašanje, i svaka čak mora pokazati svoj stav, što određuje gdje će u budućnosti otići. Svaki put u prošlosti, u času kad je civilizacija trebala biti uništena, ona nikad nije bila ništa gora od današnje. Da se ne podučava Dafa, čovječanstvo ne bi potrajalo dalje od posljednjeg dana 1999. godine. Zašto su ljudi toliko slavili na početku 2000. godine? Zašto su bili toliko sretni? Iako je izgledalo da je razlog površan - počeo je novi vijek - sve zapravo uređuju božanska bića, i ljudi imaju stranu koja zna. Ali to nije bilo pravo spasenje. Ljudi sada moraju zauzeti svoj stav. Kako se biće ponaša dok Dafa učenici objašnjavaju činjenice i spašavaju ljude, određuje njegovu budućnost.

Naravno, prije nekoliko godina je još uvek bilo teško objašnjavati istinu. Neki ljudi su bili potpuno iracionalni jer je u to doba postojao veliki broj faktora zla, koji su kontrolisali ljude. Ti faktori zla sada se progresivno uništavaju dok Fa-ispravljanje hrli naprijed i dok se loše stvari u kosmosu pročišćavaju, uništavaju, i rastaču u velikim količinama. A te promjene se oslikavaju ovdje među ljudskim bićima. Sada su ljudi u stanju da razmisle o stvarima bistre glave, i mogu imati dobro razumijevanje progona, Dafa učenika i zle partije, pa se od njih traži da zauzmu stav. Zato je to sada prirodno drugačije. U doba kada su okolnosti bile tako zle, ako je neko imao odvažnost da zauzme pozitivan stav, to biće je naprosto bilo izuzetno. Bića se razlikuju; kosmos ima različite ravni, i bića različitih nivoa prisutna su na različitim ravnima kosmosa. Drugačije je ako je biće bilo sposobno da djeluje na pozitivan način na početku progona, kad je situacija bila veoma okrutna, naspram činiti isto to sada kada su okolnosti lakše.

Nismo li vidjeli da se sličan scenario odigrava među Dafa učenicima tokom njihovog puta? Konačno postoji razlika u nivoima između onih koji su postupali izuzetno dobro sve vrijeme, u odnosu na one koji su se iznova i iznova spoticali, jedan dan pišući nekakve [“pokajničke”] izjave, i poništavajući ih sljedećeg dana, mada su se na kraju provukli. Ako se oni, koji ni do dan danas nisu postali razumni, danas probude, krenu sprintom i pokušaju da sustignu ostale, i zaista uspiju da to dobro urade, onda je ispunjenje moguće za njih. Oni, međutim, neće moći dostići one koji su daleko ispred njih. U kultivaciji postoje različiti domeni. Ovo me zaista brine. Što više vrijeme prolazi, više se brinem. Bio sam zabrinut i svojevremeno kada je zlo bilo razuzdano i najmahnitije - zabrinut da nećete biti u stanju izdržati. Ali vremenom sam shvatio da Dafa učenici mogu izdržati bilo koje zlo, i to mi je zaista bila utjeha. Ali sada, kada se bliži kraj progona, ja brinem još više nego ranije. Imamo neke ljude koji naprosto nisu razumni i samo plove sa strujom, s pola srca, među Dafa učenicima. I šta da radimo s vama?

Naravno, neki od naših praktikanata su bili vrlo dobri. Ali čak ni oni koji su bili dobri nisu dostigli standard za ispunjenje. U prošlosti bi kultivatori uklanjali vezanosti jednu za drugom. Ali u vašem slučaju, skoro sve vaše vezanosti ostaju dok slabe i umanjuju se sloj po sloj, neprekidno slabe i umanjuju se, dalje i dalje. To je pristup koji sam uzeo u vašem slučaju, a koji omogućuje našim Dafa učenicima da normalno žive među običnim ljudima prije nego što dostignu ispunjenje, i da na normalan način spašavaju ljude dok su jedni od njih. Istovremeno, upravo zato što vaše ljudske misli nisu u potpunosti uklonjene, to vam omogućava da se kultivirate protivno njihovoj smetnji, i ako ste u stanju da ostanete na oprezu i kultivirate se u svakom trenutku, i ispunite svoje odgovornosti Dafa učenika, to je moćna vrlina, i to je naprosto nešto izuzetno. I to je vaš put.

I dalje bih volio da vam odgovorim na vaša pitanja. (Aplauz) Možete proslijediti svoje papire s pitanjima.

Fa se neće promijeniti, i Učitelj se nije promijenio. Neki ljudi su se promijenili na gore u kultivaciji, i nisu tako dobri kao što su bili na početku. Mada uistinu nije prošlo tako puno vremena. U prošlosti su ljudi pričali o nekim kultivatorima koji su meditirali pred zidom devet godina ili čitavog života, i sasvim sami trpjeli teškoće. Prakticirati u manastiru, planini ili šumi, odsječeni od običnog svijeta, i prolaziti kroz godine teškog rada i muka - kolika li je to usamljenost? Ali to nije pristup koji vi trebate preuzeti. A neki ljudi ipak se žale koliko ovo dugo traje. A niko u istoriji nikad se nije kultivirao tako kratko. Ali ti ljudi su dopustili sebi da postanu labavi, i kad naiđe i najmanja smetnja, oni zaborave da su Dafa učenici. Zašto se kultivirate? Zbog svog ugleda? Zbog ogorčenosti? Zbog vezanosti koje gajite? Zbog svojih voljenih? Zbog stvari za koje ste vezani? Zbog stvari koje ne možete otpustiti? Nisu li sve to upravo stvari kojih se trebate riješiti?

Učenik: Želim pitati Učitelja da li nam je moguće spasiti 80% svih života? Možemo li dostići taj cilj?

Učitelj: Ne, nije moguće; toliki broj se ne može spasiti. Snaga moćne vrline koju mnogi Dafa učenici imaju iz kultivacije nije dovoljno velika, i njihove ispravne misli su nedovoljne. Mi smo već izgubili mnoge prilike, izgubili mnoga živa bića. (Učitelj pravi pauzu) Sada to ne možemo, sigurno; ja to znam. To, naravno, nije isključiva greška naših Dafa učenika. Aranžmani starih sila za ovaj događaj su proizveli da ovaj svijet postane užasan. Tu je to moderno razmišljanje koje ljudi imaju, moderna umjetnost, moderni trendovi i moderna kultura, a povrh toga tu je šteta nanešena kulturi od strane zle Partije. Posebno je teško za mlade ljude, koji odrastaju u takvom okruženju. Oni ne mogu sagledati kakve su te stvari.

Učenik: Kako to da stare sile i dalje uspijevaju skrenuti pažnju svijeta sa onog što se dešava u Kini?

Učitelj: Tako su stare sile to priredile. Kina je scena oko koje se sve u današnjem svijetu okreće. Ako razmislite o tome - a ja ću vam dati nekoliko jednostavnih primjera - uvijek kad se nešto dešava u Kini, kad se desi pozitivan razvoj, i kad druge nacije treba malo da pritisnu Kinu, negdje u svijetu nastanu problemi, poput onih s teroristima, vjerskim ekstremistima, ili konflikta između Ukraine i Rusije. Ali samo razmislite: ništa se ne dešava slučajno. Kad je progon Dafa učenika bio na vrhuncu, da se nisu dešavale druge stvari, pažnja cijelog svijeta bila bi usmjerena na Kinu. I to je bilo onda kad su srušene kule bliznakinje u SAD. Teroristi su bili van kontrole i odvratili su pažnju svijeta. Ništa se ne dešava slučajno.

Učenik: Možemo li koristiti ispravne misli da obuzdamo stare sile?

Učitelj: Ono što možete je da odbijete stare sile. Ne možete zaista promijeniti ovaj sistem stvari koji su oni priredili. Učitelj može, ali ja to ne smijem, jer ako bih to u ovom trenutku uradio, moje uništavanje njihovih stvari bi sve uništilo; svaka pojedina stvar bi bila uništena. Zato se trudim da ih pobijedim u njihovoj sopstvenoj igri - na taj način to treba raditi. Oni nisu u stanju utjecati na temeljne stvari. I zato, kao Dafa učenici, trebate samo učvrstiti svoje ispravne misli i raditi dobro ono što trebate uraditi. Ako zaista uspijete da radite dobro u sva tri područja, niko se neće usuditi da vam naškodi.

Učenik: Da li oni u Kini, koji su već podnijeli zahtjev da istupe iz zle Partije, još trebaju dati javnu izjavu na internet stranici da napuštaju KPK?

Učitelj: Naravno. Oni su mogli preuzeti inicijativu da istupe iz Partije, što se računa kao da su se povukli iz zle KPK, ali njihov povod je nepoznat. Je li to zato što nisu imali koristi [od Partije] kao što su se nadali? Ili je možda bio neki drugi, ljudski motiv, poput toga da su se zbog nečega iznervirali? Onda se to ne važi, jer osoba mora iskazati svoj stav za vrijeme dok zlo i dobro nastupaju tako dramatično, da bi oznaka bila uklonjena.

Učenik: Htio bih pitati da li možemo smatrati staru verziju Lunyu za jedan od Učiteljevih regularnih članaka (jingwen)?

Učitelj: Ne, nemojte. Starom Lunyu ništa nije falilo, ali, pošto je zamijenjen, treba da bude zamijenjen. Svi uništavaju svoje. Jer čak i ako bi se smatrao regularnim člankom, to bi i dalje bilo stavljanje nauke na postolje. U ranim godinama se koristio za spašavanja ljudi u modernim društvima koja su bila znatno ispunjena naučnim predstavama, i nije bilo predviđeno da joj se da tako visok status. Ali kasnije su joj ljudi davali tako visok status i toliko je uzdizali. Ali pobogu - stvari ove sićušne Zemlje zbilja nisu ništa u svjetlu tako masivnog Fa kakav mi imamo. Zato nije bilo u redu toliko je uzdići.

Učenik: Možemo li štampati i dijeliti naširoko po Kini dva nedavna posebna izveštaja iz kineskog Epoch Times?

Učitelj: Ne, nemojte to raditi. I ja sam ih pročitao, takođe, i izgleda da su oni upućeni onima u sadašnjoj vlasti. Oni nisu napisani i nisu relevantni za spašavanje ljudi.

Učenik: Neki praktikanti koji su došli u SAD iz Kine ranije su služili kao „pomagači“ u zatvorima i pritvorskim centrima - ljudi koji su pomagali zlu u pokušajima da se preobrate praktikanti - a neki od njih su dugo bili potpuno skrenuli u svojim razumijevanjima. Iako su se možda pridružili Dafa aktivnostima u SAD i smatraju sebe Dafa učenicima, oni još uvijek nisu prepoznali, duboko unutra, greške koje su napravili, i čak nalaze opravdanja da pokušaju da prikriju ono što su radili. Na primjer, neki od njih kažu da su služili kao “pomagači” da bi “zaštitili” praktikante, ali izgleda da oni i dalje sakrivaju vezanosti koje gaje duboko unutar sebe, čak i ako su napisali svečane izjave [da oporeknu ono što su uradili pod prinudom].

Učitelj: Uistinu, kultivatori nisu obični ljudi. Zapravo, ni obični ljudi nisu obični. Obični ljudi ovdje, danas, su drugačiji od onih u istoriji. Svi oni imaju stranu koja zna. Kad im kažete istinu ili laž, oni zapravo znaju, i sasvim im je jasno.

Dakle, šta možete uraditi ako ste napravili greške? Da, ja sam rekao da, prije nego što se progon završi, vi i dalje imate priliku da se kultivirate i dobro postupate. I mada sam to rekao, ako zaista razumijete šta sam mislio, trebali bi znati da ne tumačite stvari uvijek onako kako vam to paše. Ono što sam rekao je da i dalje imate šansu prije nego što se progon završi. Da, i dalje imate šansu, ali ako ne iskoristite šansu koja vam je pružena, ili ako i dalje ugađate sebi, onda uništavate sami sebe.

Ranije sam rekao da je u redu za Dafa učenika da pravi greške. Samo otvoreno i iskreno priznajte svoje greške i pokažite da se vraćate na pravi put i želite dobro postupati, i svi će vam se diviti zbog toga. Ali ako pokušate sakriti te stvari i zataškati ih, te vaše ljudske misli će samo postati komplikovanije i jače. I ako je povrh toga vaša kultivacija potpuni haos, šta će praktikanti misliti o vama? Šta će oni zaključiti? I kako će bogovi gledati na to? I šta ja da radim s vama u budućnosti? Spašavanje ljudi, spašavanje života je čin dobrodušnosti. Ali uvijek će biti onih koji ne mogu biti spašeni, na kraju krajeva. A ko su oni? To su oni koji ne cijene sopstveni život. Takvi ne mogu biti spašeni.

Učenik: Više od godinu dana nakon 20. jula. 1999. godine, Učitelj nije predavao Fa, a ipak je tokom tog perioda opšti pravac koji nam je davao Minghui.org bio vrlo jasan. A sada je Minghui postao više platforma za objavu obavještenja ili pružanje informacija i ne nudi puno u smislu dubljih dijeljenja iskustava o principima Fa i …

Učitelj: Ne želim ovdje da mjerim različita gledišta koja naši Dafa učenici imaju. Oni koji vode medije imaju svoje sopstvene ideje i misli o tome kako voditi medije. To je njihov put, njihova kultivacija, pa radije ne bih govorio o tim stvarima. Zaista je teško da sve odgovara predstavama i razmišljanju svakog pojedinca. Ljudi na koje se misli ovdje se kultiviraju, isto kao i ti, i moraju imati nedostatke, to je sigurno. Isto bi važilo za svakog drugog na tom položaju. Možete zajednički diskutirati i istraživati ova pitanja i konstruktivno iskazati svoje zamjerke.

Učenik: Je li isti bog stvorio novi i stari kosmos?

Učitelj: Pitanje novog učenika. Zhen, Shan, Ren je ono što je stvorilo kosmos.

Učenik: Velike količine sredstava su potrebne za projekat izgradnje Fei Tian koledža. Mogu li kultivatori koji imaju tu želju i finansijski dobro stoje malo pomoći?

Učitelj: Pošto ste ovo iznijeli, želim da izjavim da nikome nije dozvoljeno da traži ili sakuplja sredstva bez mog odobrenja. Nedavno sam strogo rekao praktikantima uključenim u projekat gradnje Fei Tian koledža da im nije dozvoljeno sakupljati novac među praktikantima! Neki od naših praktikanata prihvataju novac drugih praktikanata, ili traže novac od praktikanata u ime prikupljanja sredstava za Dafa projekte, a nemaju uspostavljen finansijski i knjigovodstveni sistem i nemarno troše novac. Neki ljudi varaju druge. Neki su počeli u dobroj nameri, ali kad su počeli viđati velike sume novca, oni su krenuli da ga prikupljaju za sebe. Ili u nekim slučajevima, ljudi su za sebe zadržali dio, a ostatak dali praktikantima ili Dafa projektima. Ti problemi… Pitam se šta će biti s vama u budućnosti?

Ovo se odnosi na svakog pojedinog Dafa učenika: da danas niste Dafa učenici, bili biste jedni od velikih tajkuna na svijetu, puni para. Jer, da niste Dafa učenici, vaša moćna vrlina - masivna vrlina koju ste donijeli sa sobom - mogla bi se razmijeniti za veliku količinu bogatstva. A ovo važi za sve vas. Ali vi ste se odrekli tog bogatstva onda kad ste donijeli svjesnu odluku da budete Dafa učenici. Htjeli ste da budete Dafa učenici, pa ste se odrekli tih stvari. Aktivno ste donijeli tu odluku, svojom sopstvenom voljom. A sada ipak sklanjate u stranu to malo novca koji prođe pored vas. Kako ćete to otplatiti? Danas, u ovom kritičnom trenutku istorije, svaka para i svaka mala [stvar] je nešto što razotkriva vaš domen, vaše stanje uma, i vaše vezanosti kao kultivatora, kao i da li možete dostići ispunjenje ili ne. (Učitelj staje) Šta će biti s vama?

Nebrojena živa bića u masivnim i udaljenim kosmičkim tijelima čekaju na vas da ih spasite. To su vaša bića, a vi se ipak ponašate tako razočaravajuće ovdje u ljudskom svijetu. Sva bića tamo u kosmosu, koja vam pripadaju, vas posmatraju. Sva ona mogu to da vide - svaki vaš pokret i potez, svaku vašu misao i ideju - oni sve to znaju. Toliko je komplikovano ovdje među ljudima. U ljudskom svijetu postoje kako vjera u božansko, tako i ateizam, i cjelokupna kultura se koristi kao demonska sila protiv pozitivnih elemenata! Ovo kakvo je danas čovječanstvo, tokom perioda Fa-ispravljanja, je nešto što su napravile stare sile. [Vaša bića] vas posmatraju i znaju koliko vam te vaše stvari okupiraju misli, za šta ste vezani, čemu težite, i u kom pravcu se krećete. A ipak, ponekad, neki od vas su stvarno smiješni! To su ti ljudi o kojima govorim; mnogi Dafa učenici su zapravo vrlo dobri.

Učenik: Htio bih pozvati Učitelja da sjedne.

Učitelj: Svi me mogu vidjeti bolje kad stojim. (Učenici oduševljeno, sa zahvalnošću aplaudiraju.) Prema onome što znam, gradnja na Planini i Shen Yun su prihvatili manji broj finansijskih doprinosa praktikanata, ali suma je bila mala. Shen Yun rijetko prihvata donacije od praktikanata; veći dio sponzorstva dolazi iz običnog društva, ali cifra je takođe mala. U drugim projektima koji postoje, nisam dopustio ljudima da traže donacije od praktikanata. Naprotiv, čak sam im rekao da nije dozvoljena finansijska podrška praktikanata. Jeste li svi čuli ovo? Prenesite ovo drugima kad se vratite kući. U osnovi, nijednom projektu, osim gradnje na Planini, nije dozvoljeno da prihvata finansijsku podršku od praktikanata. Ja sam svjestan da svi sami plaćate račune za svoj rad u Fa-ispravljanju i da to radite na sopstvenu inicijativu. U Kini, praktikanti proaktivno koriste svoj sopstveni novac da proizvedu materijale [za objašnjavanje istine], dok na drugim mjestima praktikanti proaktivno nose [novčano] breme projekata u kojima učestvuju, i to je vaša moćna vrlina. Neki ljudi, posebno neki Dafa učenici, iako su bili kraljevi s ogromnim bogatstvom, oni su postali Dafa učenici i nikad nisu vidjeli veći novac, posebno veće iznose novca, i kad ga ugledaju, njima je malo teško postupati s tim psihološki. Morate paziti na ovo.

Učenik: Pozdrav, Učitelju. Htio bih da nešto pitam Učitelja. Prije 1999. godine je bilo skoro 100 miliona praktikanata Falun Gonga. Sada, nakon što je počeo progon, iako se ne bi reklo da tako puno ljudi prakticira, imati samo manje od 190.000 ljudi koji su tužili Jianga od maja do oktobra je nešto što nam je svima teško povjerovati. Šta je razlog ovog [malog broja]?

Učitelj: (Učitelj se smije) Zapravo to nije onako kako vi mislite. Neki od naših praktikanata osjećaju da je to nešto što oni zaista trebaju uraditi, da je to nešto što Dafa učenici trebaju uraditi. Drugi vjeruju da, ako ne otkriju javno svoj identitet, to će biti korisno za stvari koje rade. Onda ima onih koji se brinu da, ako objave svoj identitet, da bi jednog dana mogli biti uhapšeni. A neki ljudi jednostavno nisu uopšte ni razmišljali o ovome. U kultivaciji nisu svi u istom domenu, oni imaju različita razumijevanja stvari i naravno da im se misli razlikuju. Ja zapravo podržavam pristup da ključni praktikanti, praktikanti koji mogu imati značajan utjecaj, ne otkrivaju svoj identitet.

Učenik: Za vrijeme grupnog učenja Fa, kada dođemo do dijela o “prije 2.500 godina”, neki ljudi to izgovaraju [na kineskom] kao “liang-qian”, a drugi kao “er-qian” - na dva različita načina. Učitelju, smijem li pitati koji je izgovor bolji?

Učitelj: Mislim da smo se navikli to izgovarati kao “liang-qian-vu”, zapravo; niko to ne čita kao “er-qian-vu”. Ali tajvanski praktikanti zaista preferiraju izgovor sa “er”. Mislim da je bilo koji izgovor dobar. Ako želite da to uskladite za vrijeme grupnog učenja Fa, hajde da to čitamo kao što ja kažem. Pošto sam rekao da ja to izgovaram kao “liang-qian-vu”, hajde da tako to radimo, u redu? (Učenici aplaudiraju) Takve stvari zaista nemaju nikakvog utjecaja na našu kultivaciju. Različite zemlje imaju različite jezike i izgovor, i te stvari ni na šta ne utiču.

Moji Dafa učenici, shvatate li nešto? Po pitanju onog što ja od vas očekujem u vezi sa Fa, ja nemam puno vanjskih pravila ili zahtjeva. Međutim, druge religije i oblici kultivacije su prilično strogi s ovim stvarima. Zašto postoji ova razlika? Ja od vas samo tražim da se fokusirate na suštinu Dafa, jer je to ono po čemu se u ovom trenutku trebate kultivirati kao Dafa učenici. Što se tiče površinskih stvari, ja od vas nisam tražio da se puno fokusirate na njih, jer to će biti stvari koje će biti tema za vrijeme perioda Fa-ispravljanja ljudskog svijeta. One su suviše niskog nivoa da biste se vi bavili njima - to je ideja. Zahtevi će, međutim, biti visoki za vrijeme Fa-ispravljanja ljudskog svijeta i u to vrijeme neće ići ako ne čitate Fa na kineskom, ako ne razumijete izvorno značenje.

Učenik: U ovom času tužimo Jianga. U narednoj fazi, hoćemo li tužiti zlu Partiju?

Učitelj: Tužiti zlu Partiju? Partija više neće postojati nakon što bude eliminirana. Čak i ako biste je htjeli tužiti, kako biste je izveli pred sud kada ona nema fizički oblik? Ne biste je mogli izvesti pred sud. Elementi zla se eliminiraju, ali u budućnosti će ljudi osjećati žaljenje zbog [postojanja] zle Partije. Ljudi će razmišljati o onom što se desilo i istorija će iz toga izvući pouku.

Učenik: Kultura zle Partije je teško zatrovala Dafa učenike u kontinentalnoj Kini i trenutno to znatno utiče na našu sposobnost da dobro radimo tri stvari. Neki praktikanti u mom kraju misle da nam u fokusu treba biti pročišćavanje partijske kulture slanjem ispravnih misli u dodatnim terminima, kako bi time posebno pročistili avet zla, dok i dalje održavamo četiri standardna termina za slanje ispravnih misli. Neki od nas gledaju unutar sebe tragajući za svojim vezanostima, i ponavljaju riječ “eksplodira” iz stiha “božanski grom eksplodira“, iz pjesme “Nebesa ponovo postaju čista.” Ali neki kultivatori smatraju da je ovo skretanje s Fa i smetnja, i postoje velika neslaganja u vezi s tim.

Učitelj: Što se tiče slanja ispravnih misli Dafa učenika, ako možete slati ispravne misli u zadatim terminima, i ako možete slati ispravne misli kad doživite smetnju, da biste je počistili, onda je to dovoljno dobro. Možete slati ispravne misli kada naiđete na očiglednu smetnju, da bi je počistili. Ali nemojte to raditi previše često, niti u tome treba da učestvuje velik broj ljudi. Jer svi Dafa učenici rade na spašavanju ljudi i objašnjavanju činjenica, pa neće li biti smetnja ako se rade druge stvari? A ako pokušavate iznaći neki novi pristup ili neki drugi format obavljanja stvari, onda je to takođe problem. U tom slučaju, naravno da će se Dafa učenici protiviti. Te stvari, zapravo, samo trebate rješavati razumno, i pazite da zadržite bistru glavu.

Učenik: Prošlog mjeseca, u jednom od telefonskih razgovora koje sam obavila radi podizanja svijesti [u Kini], objasnila sam činjenice pred 20 ili 30 ljudi koji zajedno rade, i svi oni su istupili iz tri partijske organizacije. Takođe su više puta zatražili od mene da pošaljem njihove pozdrave Učitelju kad ga sljedeći put vidim. Želim iskoristiti ovu priliku danas da prenesem našem dobrodušnom i veličanstvenom Učitelju sve pozdrave, koje su poslali ljudi dobrog srca tokom godina mog dizanja svijesti telefonskim pozivima. Najljepši pozdravi Učitelju! Hvala vam, Učitelju! (Učenici aplaudiraju)

Učitelj: Iako je to samo jednostavan pozdrav, oni su ga uspjeli izraziti u ovo doba kada zlo progoni Falun Gong, i oni to rade uprkos svim klevetama, lažima i ogovaranju. Ovo nam govori da su oni zaista dosta pristojni. Naravno, ovo se desilo dok su Dafa učenici dobro objašnjavali činjenice. To ima veze s vašim uspjehom da im dobro objasnite činjenice.

Kultivacija koju naši Dafa učenici obavljaju, kultivacija koju obavljate u ovom životnom vijeku, nije, zapravo, samo u svrhu vašeg ispunjenja. Drugim riječima, da nije odgovornosti koju imate prema spašavanju živih bića, ja bih vam dao da dostignete ispunjenje čak i da se niste kultivirali u ovom životnom vijeku. A to je zato što su se neki od vas kultivirali puno puta u prošlosti, i vaše osnove daleko prevazilaze one koje ima prosječan kultivator. To je kada govorimo u odnosu na individualnu kultivaciju. Šta onda označava naziv “Dafa učenik”? Ko je došao ovdje da bude Dafa učenik? [Vi ste zaradili to zvanje] jer ste preuzeli misiju spašavanja svih živih bića. Kultivacija koju ste obavljali kao temelj i ispravne misli koje ste razvili kroz kultivaciju služe svrsi spašavanja svih života. Iskazaću još jasnije: kultivacija koju obavljate u ovom životnom vijeku treba da ojača ispravne misli koje vaše biće ima na površini, i to služi da biste mogli spasiti sva živa bića.

Nakon što su čuli ovo, neki ljudi sada misle: “Shvatam, mi možemo dostići ispunjenje čak i ako ne radimo na tim stvarima.” Ali ono što sam ja rekao je: da je u pitanju lična kultivacija, da, mogli biste dostići ispunjenje. Ali Dafa učenici su bića s misijama, pa je Dafa kultivacija tokom perioda Fa-ispravljanja drugačija. Ako ste vezani za ličnu kultivaciju, onda se to smatra vezanošću! Ovo je drugačije od onog kakve su stvari u bilo kojoj drugoj religiji ili načinu kultivacije. Spašavanje života je svrha vaše kultivacije, i to je kulminacija vaših zavjeta, pa kako možete ne raditi na tome?

Učenik: Koordinator nekih punktova za proizvodnju materijala [u Kini] koristi sadržaj samo sa PureInsight.org za pravljenje materijala, i nije voljan koristiti sadržaj sa Minghui.org - čak i kad ima dobrih članaka.

Učitelj: Ne postoji li onda nešto preko čega on ne može preći, što je vezanost? Da li on osjeća da je nešto bilo nepravedno? Ili Minghui.org ne odgovara njegovom razmišljanju? Šta god da je problem, ako osoba može spasiti ljude [materijalima koje pravi] onda je i to u redu. Ali on ne može ponijeti tu vezanost sa sobom. Ona mora otići.

Učenik: Nedavno su u mom kraju ljudi usvojili novi pristup grupnom učenju Fa, gdje stanemo kad pročitamo pasus u Zhuan Falunu i raspravljamo o tome šta smo naučili iz tog pasusa i šta nas se najviše dojmilo u vezi tog dijela Fa koji je Učitelj predavao, ili do kojih smo uvida došli. Nisam siguran da li je ovaj pristup učenju Fa u redu.

Učitelj: Ne, ne, to nije u redu. Ne pokušavajte osmisliti neku vrstu novog pristupa. Samo čitajte normalno i trudite se da razumijete Fa. To da li shvatate Fa će se promijeniti u toku čitanja, a ne diskusijom i razmjenom iskustava. Ali, kad smo kod toga, diskusije i razmjena iskustava, koje imaju Dafa učenici, mogu poslužiti da jedni drugima ojačate ispravne misli u kultivaciji, ili vam pomoći da vidite kako drugi shvataju stvari. To jest, one vam pomažu da imate ispravne misli prema kultivaciji, na neki način. Moguće je da će vam nešto, što drugi Dafa učenik kaže, dati nagoveštaj povodom vezanosti koju imate, ili gdje podbacujete. Ali vaš pravi napredak će sigurno doći od Fa. Treba da čitate Fa s ozbiljnošću, umjesto da smišljate nove pristupe.

Učenik: Pridružio sam se roditeljima u učenju Fa još od malena, a sada sam mlad čovjek. Htio bih da znam šta je drugačije kod mladih učenika naspram starijih.

Učitelj: Kao živo biće, svaki život ima svoju sopstvenu odgovornost. Svako je zaseban život i predstavlja svoju sopstvenu grupu živih bića. Mala djeca slijede svoje roditelje i na njih će uticati to koliko dobro se njihovi roditelji kultiviraju - posebno kada je dijete od onih koji su dosta zavisni od svojih roditelja. Iz ponašanja učenika u Fei Tian školi, ili čak Shen Yun-ovih stažista, može se vidjeti kakva je kultivacija njihovih roditelja. Drugačije je ako je učenik vrlo nezavisan i ima svoje sopstveno razmišljanje. U tom slučaju on uglavnom djeluje samostalno.

Učenik: Već duže vremena, u našem kraju nismo učili Zhuan Falun na učenju u velikoj grupi. Samo učimo Fa predavanja iz različitih regija. Je li to u redu?

Učitelj: Ne, nije u redu. U redu je povremeno učiti Fa predavanja iz raznih regija. Ja bih vas ohrabrio da to učite sami kod kuće. Na grupnom učenju ili na velikim susretima, samo učite Zhuan Falun. Sve što se podučava u Fa predavanjima održanim u raznim regijama je objašnjavanje Zhuan Faluna.

Učenik: Praktikanti koji telefoniraju u Kinu ponekad nailaze na korumpirane službenike, koji im kažu stvari poput: “Pronevjerili smo velike sume novca. Brinu nas kampanje protiv korupcije u Kini i nismo sigurni šta da radimo s nepošteno zarađenim novcem koji posjedujemo.” A neki su rekli i stvari kao: “Kako bi bilo da doniram novac Falun Gongu? I ja ću otići u Ameriku da tamo živim.” Neki praktikanti kažu da ne bismo trebali prihvatiti novac od njih, jer nije čist. Nismo sigurni kako da reagujemo ako se ovo ponovo pojavi.

Učitelj: Takvo je postalo moderno društvo, posebno u kontinentalnoj Kini. [Ko zna] šta je čisto, a šta nije? Pa čak i novac koji vama izgleda čist možda to nije, indirektno. Takvo je postalo ovo društvo, na kraju krajeva. Ali mi ne gledamo na to kakve su stvari na površini. Ono što mi gledamo su srca ljudi. U ovom slučaju, ovim ljudima je srce na pravom mjestu kada kažu da razmišljaju o doniranju novca Falun Gongu - novca koji su oni pronevjerili, otišli tako daleko da ga steknu i rizikuju radi toga (svi se smiju). Onda hajde da razmislimo, dok je istina da oni ovo rade pod pritiskom situacije u kojoj se nalaze, šta god bio slučaj, oni su razmišljali da to daju Falun Gongu, radije nego drugima. Onda i dalje postoji osnova za spašavanje tih ljudi, zar vam se ne čini? Naravno, ako su punktovima za proizvodnju materijala za objašnjavanje istine, koje vode Dafa učenici, zaista potrebna sredstva, i ako ti ljudi žele da doniraju nešto, onda hajde da im to dopustimo. Šta bi inače radili s tim novcem? Iako novac nije “čist”, ako se upotrebi za spašavanje ljudi, da li biste i dalje rekli da nije “čist”? Onda je to drugačije, zar ne? I to će eliminirati karmu onom koji ga je donirao. (Svi aplaudiraju)

Učenik: Učenici u sjevernoj Kini žele da pomognu učenicima u južnoj Kini u njihovim naporima da objasne istinu. Šta da radimo kako bismo zajedno bili marljiviji i bolje pomogli jedni drugima?

Učitelj: Neka područja su bila pomalo slaba, dok neka na jugu nisu. Stvari u Kini se brzo mijenjaju. Dok god svi vi možete raditi stvari iz sveg srca, trebalo bi da budete samo-dovoljni gdje god bili, pošto ste vi Dafa učenici, na kraju krajeva. Naravno, nema ničeg lošeg u međusobnom pomaganju, ali ako to budete radili, budite sigurni da vodite računa o bezbjednosti.

Učenik: Trebaju li koordinatori u različitim krajevima Kine sada uložiti velike napore da pronađu bivše praktikante? I pokušaju pomoći praktikantima koji nisu bili vrijedni da organizuju više grupa za učenje Fa i više uče Fa, i potaknu ih da iskorače i pomognu u objašnjavanju činjenica i spašavanju ljudi?

Učitelj: To treba raditi, i dalje treba, ali morate imati na umu bezbijednost. Ali ima jedna stvar - kad ja kažem imati bezbjednost na umu, možda vi mislite: “Ali sada su stvari popustile.” I da, uglavnom je to slučaj u Kini, jer zlo je u opadanju. Ali mehanizmi ranije stavljeni u pogon u svrhu progona Falun Gonga i dalje su aktivni. Oni nisu jasno rekli ljudima da prekinu progon i da uklone mehanizme. Tako da ljudi na podređenim pozicijama, koji obavljaju konkretne poslove, poput onih u Birou 610 i policiji, i dalje rade stvari u skladu sa onim što je i dalje aktuelno. Ali, bez obzira, mehanizmi su u ovom trenutku prilično istrošeni. Mnogim policajcima je sada jasna istina i oni ništa ne preduzimaju [protiv nas]. A mnogi koji su progonili Falun Gong su sada počeli da se boje, osjećajući da se plima obrće. Oni iskaču iz broda. Pa ovo rezultira time da stvari u nekim krajevima sada izgledaju relativno opušteno i neki pojedinci, ili ljudi na nekim mjestima, sada izlaze vani u parkove da rade vježbe - čak možete čuti muziku kako svira. Ali u nekim područjima stvari su i dalje prilično opake. Tako sada stoje stvari.

Učenik: U nekim dijelovima Kine već dugo vremena postoje ljudi koji podrivaju Fa držanjem govora. Kako da zaustavimo ovo?

Učitelj: Govorio sam o tome prije nego što je počeo progon i izjavio da to nije dozvoljeno. Ko god da to radi, njega navodi ljudsko razmišljanje, vezanosti i želja da se pokaže. I ako se to sada i dalje dešava, onda je to ozbiljna stvar. Bilo bi drugačije da su stvari u tom određenom području zaista problematične, pa je taj praktikant htio da podijeli iskustva i prodiskutuje s drugima. Ali ako oni ovo što ste naveli rade naširoko, onda bih rekao da obavljaju demonski posao.

Učenik: Niz godina radim za naše medije i sve više sam zbunjen. Menadžment ima težak posao, i da bi dobro vodili firmu, oni održavaju obuku na dnevnoj bazi. Ali meni se čini da se stvari sve više i više udaljavaju od kultivacije. Ne želim ići na sastanke i ne želim slušati toliko tih stvari, ali me brine da će ljudi reći da ne slušam menadžment. Svakodnevno moram pokušavati da suzbijem to ispravnim mislima, jer se bojim da ću u suprotnom sve više i više postati kao obična osoba. Želio bih upitati da li vrijeme koje se provodi na sastancima možemo zamijeniti učenjem Fa?

Učitelj: O specifičnim stvarima poput ove popričaću sa koordinatorima u četiri oka. Ali ovdje ću reći par riječi o nečem drugom. Evo šta je. Neki od vas koji radite u našim medijima stvarno nemate pojma šta radite, a neki ljudi su čak identični običnim ljudima. Neki ljudi čak više ne razmišljaju o tome čemu služe mediji Dafa učenika. Ali ko si ti? Ti si Dafa učenik i tu si da spašavaš ljude. Svrha vaših medija je da objašnjavaju činjenice, spašavaju ljude, zaustave progon i razotkriju zlo. A sve ostalo što radite je da se podigne nivo vaših medija, da bi oni mogli biti uspješni u tim ciljevima. Znači da morate znati šta radite. Pričao sam sa rukovodećim ljudima većih medija o potrebi da se naglasi učenje Fa, i oni se trude da to učine i poprave situaciju. Ostali mediji rade to isto.

Ali šta god bio slučaj, ponekad kad vidim članke [koje objavljujete], ne mogu podnijeti da ih čitam, jer skoro kao da govore u ime zle KPK. A neki od vas pišu kritička mišljenja o stvarima običnih ljudi, a ponekad čak i senzacionalistički pišu o tim stvarima. Zar ne shvatate da vi trebate spašavati ljude? Ne smijete stvarati neprijatelje. Trebate izvještavati na isti način kao i drugi mediji, jer vi ste mediji. Zašto biste htjeli da nudite mišljenja o stvarima običnih ljudi? Pa čak se osjećate obaveznim dati svoje mišljenje o tome da li je nešto dobro ili loše i sasvim ste uzbuđeni. Ali ti si kultivator. Zar ti nije jasno šta radiš? Ako nešto što si rekao uzrokuje da ljudi misle da vaš medij ima negativno mišljenje o njima, i razviju averziju, ili oforme averziju prema Falun Gongu, kako ćemo ih onda spasiti? Kakvu si onda ulogu odigrao? A u nekim slučajevima čak si postao veoma uzbuđen u vezi nekih stvari koje su se desile u Kini. Kad nekog uhapse, ti se uzbudiš i počneš priču o tome kako oni hapse samo ljude koji nemaju veliku moć, itd. Ti više ne znaš ni ko si. Jesi li član te zle Partije?

Mogu vam reći da, što se tiče hapšenja koja se dešavaju u Kini u ovom trenutku, bez obzira da li govorimo o velikim ličnostima ili malim, nijedno od njih nije greška - ni jedno jedino hapšenje - jer pod postojećim okolnostima, to je jednostavno kako se stvari rade. Čak i one ljude koji nemaju puno političke moći, ali imaju veliki uticaj u javnom životu, poput umjetnika koji su napadali Falun Gong, sada sustiže kazna. Niko je ne može izbjeći, kao što sam ranije rekao. Prije nekoliko godina, Dafa učenici su bili u stresu čim bi čuli policijsku sirenu, a sada to doživljavaju oni koji su progonili Dafa učenike. Sve se vraća, sve se plaća. (Svi aplaudiraju.) A ovi ljudi se još više boje od naših Dafa učenika tih godina. Naši Dafa učenici nisu imali šta da kriju, a kad su se morali izboriti s tim ogromnim psihološkim pritiskom, zaista nisu imali dodatna opterećenja. Ti korumpirani službenici, s druge strane, koji su nagomilali milione, ili čak stotine miliona, sada gledaju kako im se bogatstvo konfiskuje, i oni su pod istragom, hapse ih i zatvaraju. Dakle, ono što oni gube je jednostavno ogromno. To je kazna. Zašto su morali djelovati tako zlo kada su progonili Falun Gong? Još jedna stvar je da naši mediji ne bi trebali nesmotreno izvještavati ili prenositi članke iz Kine - vi morate provjeriti i vidjeti u čije ime ti članci govore!

Među kineskim medijskim kompanijama izvan kontinentalne Kine ima nekih novina koje vode etnički Kinezi iz Južne Azije. Novine koje su cirkulirale izvan Kine u početku nisu pazile na kinesku semantiku i gramatiku. U njima se slabo obraćala pažnja na takve stvari, jer one od početka nisu bile zasnovane na tradicionalnoj kineskoj kulturi. Takva vrsta prakse se, ipak, nastavila i mnogi drugi kineski mediji su to slijedili. Ponekad nalazim da su naslovi koje stavljate zaista zbunjujući i ne znam šta ste htjeli reći ili izraziti. A ponekad je izbor riječi sasvim bizaran, kao da ste odjednom postali neobrazovani. Nemojte imitirati druge u tim stvarima. Shvatite to i zauzmite sopstveni pristup; idite svojim putem.

Učenik: Mnogim praktikantima u Evropi je teško pomiriti kada da “uzmu Fa za učitelja”, a kada da se “bezuslovno povinuju glavnom koordinatoru”.

Učitelj: Ne vidim nikakav konflikt između ta dva. Nije kao da koordinator nastupa sa svojim sopstvenim Fa i traži od vas da ga slijedite. Vi obavljate svoju kultivaciju prema Fa i zasnivate svoje postupke na njemu, dok koordinator koordinira vaš rad. To su dvije različite stvari.

Učenik: Mogu li koordinatori u svakom području zajedno izvući veću mudrost iz svih praktikanata i koristiti je u objašnjavanju istine? Brine me da, ako praktikanti samo budu slijepo slijedili, da to onda neće biti dobro za spašavanje ljudi.

Učitelj: Ja znam, naravno, da neki od asistenata u nekim krajevima zaista nisu tako sposobni, pa pokušavaju forsirati stvari, umjesto da otvoreno i iskreno razgovaraju s ljudima. Ako ti zaista nedostaje mudrost, onda je možeš poslušati od drugih, afirmirati i iskoristiti ono što je dobro i pozitivno, i voditi ljude u radu na inicijativama koje pokrećeš. Nijedan kultivator nije imun na greške. Nije da jednom kad postaneš koordinator, da si onda kao Učitelj. Zar ne praviš greške? Praviš. Nekad su tvoje ideje loše osmišljene i nisu tako sveobuhvatne. Tada trebate afirmirati onog ko dobro radi stvari, a zatim dobro koordinirati stvari za ljude. Ti si koordinator. Kada te ne slušaju, a ti pokušaš ljudima nametnuti svoj način čak i onda kad su oni možda u pravu, pa kad ti to ne ide, ti im onda otežavaš stvari, po čemu se onda razlikuješ od partijskog funkcionera? Trebaš to promijeniti i trebaš dobro obavljati zadatke koje sam ti povjerio.

Učenik: Šaljem pozdrave Učitelju u ime Dafa učenika iz grada Handana [u provinciji Hebei].

Učitelj: Hvala vam. (Aplauz)

Učenik: Ima neko ko sebe naziva Dafa učenikom u opštini Jin grada Jininga, u provinciji Shandong, i on svuda putuje tvrdeći da je u posebnoj misiji, pričajući kako može koristiti svoje natprirodne moći da ukloni karmu praktikantima i pomogne im da prebrode teške testove.

Učitelj: Onda je on postao zao. To je definitivno ponašanje nekog ko je postao zao. Ali kako neko takav može imati publiku? Nisu li Dafa učenici u tom kraju oni koji mu daju publiku? Dakle, nije slučajnost da se to desilo u tom kraju. To znači da tamo imate probleme. On je dobio publiku samo zato što su u vašem kraju ti problemi sasvim uobičajeni, zar ne? Naravno, ljudi koji nemaju takve probleme su u stanju da jasno sagledaju situaciju i oni su shvatili stvari. Ali oni koji imaju probleme, ili imaju takve vezanosti, nisu u stanju sagledati taj problem.

Učenik: Ako velik broj Dafa učenika nije dostigao ispunjenje i proces Fa-ispravljanja se završi, šta će se onda desiti tim Dafa učenicima? Hoće li oni ostati ovdje i nastaviti se kultivirati?

Učitelj: Ne mogu vam reći kako će biti. Variraće od slučaja do slučaja. Uopšteno govoreći, to će se rješavati na osnovu zavjeta koji je svaka osoba dala i druge šanse neće biti - uopšte je neće biti.

Učenik: Da li mi stvarno moramo zapošljavati toliko administrativnog osoblja kada poslovanje naše firme još uvijek nije dovoljno profitabilno? Njihove plate nisu tako male, a ipak niko ne zna šta oni rade i ne vidimo kako su pomogli našem mediju.

Učitelj: Koji je to medij koji to radi? Neki praktikanti ponekad naprosto nisu razboriti.

Učenik: Ja sam urednik na NTD. Sagledao sam problem koji je dosta istaknut, a to je da nema puno komunikacije među kolegama, između menadžmenta i zaposlenih, i teško im je međusobno dijeliti informacije ili svoja razmišljanja. Svako radi svoje. U davanju zadataka, oni se oslanjaju na SMS poruke i rijetko imaju razgovore uživo. Uredništvo nema redovne sastanke, a sastanaka odsjeka je malo i rijetki su, pa osoblje ne zna pravac u kojem stanica ide, tj. kako stvari stoje sveukupno. A oni koji imaju srca da preuzmu više posla ne mogu pronaći način da pomognu.

Učitelj: Ne mogu puno reći, a da ne znam konkretnu situaciju. Ali ti si dotakao jedno pitanje, a to je da ljudi ne komuniciraju direktno jedni s drugima čak i kad se međusobno viđaju, već umjesto toga šalju SMS poruke. Mogu vam reći da je to ono što rade vanzemaljci. Ljudska bića trebaju komunicirati jedni s drugima. U hiljadama godina ljudskih društava, s tradicionalnom kulturom dobivenom od bogova, ljudi nikad nisu bili bez interakcije.

Pa kakva vrsta bića onda ne komuniciraju jedni s drugima? Kao što možda znate, tamo na planetama vanzemaljskih bića nema osjećanja. Ali kako je strašno pomisliti da Zemlja postaje takva! Ipak, za kultivatore, emocije su vezanost. Oteti se od emocija je izazov postavljen pred kultivatore, i to vam pomaže da eliminirate karmu i ljudske misli i vezanosti dok se kultivirate. Postojanje emocija također služi da se održi ljudski način života. Vanzemaljci se, istovremeno, ne mogu kultivirati, i oni nemaju ovo posebno okruženje koje ljudska bića imaju. Ali “vanzemaljci” su naziv koji su im dali ljudi na Zemlji. Oni su samo čudna stvorenja, strani entiteti. Strogo govoreći, čovjeka su bogovi stvorili od gline. Bogovi smatraju osnovne čestice iz Tri domena za tlo, ili prašinu u kosmosu. Kako ja to vidim, vanzemaljci su se ispeli iz jame za smeće, jer oni su niži od ljudi.

Oni nemaju emocije, pa šta je to što njihova društva drži na okupu? Tehnologija. Onaj čija je tehnologija superiornija, tamo ima viši status. A onaj čija je tehnologija još viša postaje vođa. Oni žive za tehnologiju. U početku su bili samo niža životna forma, koja postoji bez pravog cilja. Dok su postepeno naučili da koriste tehnologiju da bi održali svoje postojanje, tehnologija je postala njihov najviši prioritet. Takvi su oni. Oni ne razumiju razmišljanje ljudske vrste, i naravno da ni vi ne biste razumjeli njihovo, jer je potpuno drugačije. Pošto je njihova tehnologija sada visoko razvijena, oni sasvim dobro mogu znati šta vi želite da saopštite. Oni to znaju. Dakle, takvi su oni.

Učenik: Nije mi jasno u kojim okolnostima trebamo težiti da na dobrodušan način razriješimo stvari dok šaljemo ispravne misli…

Učitelj: Ja vam nikad nisam rekao da pokušate da “dobrodušno razriješite stvari” dok šaljete ispravne misli. Ispravne misli se šalju da bi se stvari počistile i rastočile, zar ne? Ako pokušavate da “dobrodušno razriješite stvari” dok šaljete ispravne misli, zašto se onda uopšte truditi slati ispravne misli? Zar se to ne radi da bi se eliminirale loše stvari? Zašto biste se trudili da pronađete “dobrodušna rješenja” za te loše stvari? Rekao sam vam da je otrov otrovan, i ne možete ga učiniti da bude neotrovan, zar ne? Ne možete, jer je po prirodi otrovan. Ako pokušate pretvoriti taj otrov u nešto neotrovno objašnjavajući mu činjenice, to se ne čini izvodljivim, zar ne?

Učenik: Neki praktikanti u Kini nisu se pridružili naporima da se tuži Jiang.

Učitelj: To je nešto o čemu sam već govorio. Ako se neki ljudi ne uključuju u nastojanja da se tuži Jiang, jer sami imaju dobar efekat i ne žele da se sazna njihov identitet, onda ih ja ne bih ohrabrivao da se pridruže tužbi. Ali ne spadaju svi u tu kategoriju. Neki praktikanti ovu inicijativu uopšte nisu shvatili ozbiljno, usljed toga gdje se nalaze u kultivaciji. A onda ima drugih koji se jednostavno boje, i to je također diktirano mjestom na kojem je kultivacija te osobe. Dakle, takva je situacija.

Učenik: Nedavno smo vidjeli dolarske novčanice, sa tekstom na engleskom ili kineskom i sa adresama Dafa web stranica. Je li u redu raditi ovako nešto u SAD?

Učitelj: Ne, nije. Mislim da to mora da su učinili ljudi koji su nedavno došli iz Kine. Nema potrebe da to radite u SAD. Međunarodna zajednica vidi zlu KPK kao nešto monstruozno. Možda to neće reći, ali oni to znaju. Pa nema potrebe da im to saopštavate ili da radite te stvari.

Neki praktikanti koji su došli iz Kine ovdje rade stvari sa vrstom mentaliteta koji imaju ljudi kod kuće, često radeći stvari na čudan način. Ljudi u vanjskom svijetu vas neće razumjeti. Vama neki projekti ne dozvoljavaju da učestvujete u njima, ali neće uvijek biti tako. Pošto sada živite u normalnom društvu, trebate promijeniti svoj način razmišljanja. Trebate se osloboditi tih navika koje ste oformili živjeći pod partijskom kulturom i usred međuljudskih odnosa koji su postali nenormalni. I ja sam bio takav svojevremeno kad sam došao [u SAD], ali sam brzo postao svjestan stvari. Vi imate tendenciju da idete u krajnost sa stvarima. Na primer, kada pišete iskustvo, vaš izbor riječi je ekstreman, i kad nešto pišete, vi se izražavate na zaista ekstremne načine. Takve stvari nisu dobro prihvaćene u ovom društvu, gdje su ljudi veoma orijentirani ka činjenicama i ne preuveličavaju stvari.

Učenik: Šta da radimo sa starim Lunyu, koji je zamijenjen - da ga zadržimo ili da ga spalimo?

Učitelj: Spalite ga, samo naprijed, spalite ga. Ako vam ja kažem da ga spalite, jednostavno ga spalite.

Učenik: Da li bi Učitelj mogao reći nešto više o značaju Shen Yun simfonijskog orkestra? Ovo nam je prva godina da ga prezentiramo i bilo nam je teško da ga efektivno promovišemo; bilo je teže nego sa Shen Yunom.

Učitelj: S poboljšavanjem kvaliteta i tehničkog umijeća Shen Yuna, efekat njegovih nastupa je također postao sve bolji. Tehničko umijeće se popravilo u dva aspekta. Jedan aspekt su izvođači, napredak u nivou vještine izvođača koji se pojavljuju na sceni. Drugi je, pošto plesači na sceni plešu uz muzičku pratnju, da muzika nije zvučala dobro, to bi pokvarilo sveukupan dojam predstave. I druga stvar je što zvuke koje oni proizvode, božanska bića koriste da tijela ljudi očiste od loših stvari, i oni mogu prodrijeti do dubljih nivoa i imaju veliko, pozitivno dejstvo. Sve što je dio Shen Yuna ima ulogu u spašavanju ljudi. Vični umjetnici mogu inspirirati ljude svojom muzikom, promovirati kulturu prenesenu od bogova i pomoći da se obnovi tradicionalna kultura. Pošto orkestar ne može direktno spašavati ljude, ja im dajem da imaju kratke turneje i stave ljudima do znanja koliko je visokog kvaliteta muzika koju Shen Yun izvodi; to iskustvo također kali i same muzičare. Mi imamo odlične muzičare, pa bih želio da pokažu svoj visok kalibar. Naši plesači imaju puno prilika da pokažu svoje vještine, dok naši muzičari nemaju.

Odličan orkestar podiže sveukupan kvalitet Shen Yuna. [Praktikanti u] nekim područjima vide koliko veliki utisak orkestar ostavlja na ljude i žele da ga prezentiraju, dok su u nekim područjima čuli za njega i na isti način žele da prezentiraju koncerte, ali nemaju uslova za to. A neki žele da ga prezentiraju, ali im to otežavaju neke promjene u okolnostima, poput selidbi praktikanata, i nije lako prodati ulaznice. U svakom slučaju, svako područje ima svoje izazove. Ali mislim da u većini slučajeva, kada ne uspijevate da radite dobro, to je manje-više zbog vaše uloge u tome, poput toga da razmišljanja ili ideje ljudi nisu bili ispravni.

Moji Dafa učenici, ako mislite da nešto trebate uraditi, onda trebate ići i uraditi to dobro. Svi su zauzeti, naravno, i ja to vidim. Ne kritikujem vas. Ali ja bih rekao da, kakve god da su vaše okolnosti, ako ti, kao Dafa učenik, možeš dobro uraditi stvari koje radiš, božanska bića će ti se zaista diviti. Ali ako ni u šta ne uložiš svoje srce, i ako se ne posvetiš i nisi voljan da radiš na spašavanju ljudi, šta onda radiš? Ti znaš da Dafa učenici trebaju dobro raditi tri stvari, ali šta god radio, ti to ne uzimaš tako ozbiljno. Jednom kad vrijeme prođe, više ga nema. Ako ništa ne uradiš dobro i nikad se ne kultiviraš dobro, šta će onda biti s tobom?

Učenik: Ateizam je duboko ukorijenjen u glavama mnogih Kineza. Kako da upotrijebimo ispravne misli da to eliminiramo?

Učitelj: To nije nešto što sada možete eliminirati. Samo dajte sve od sebe da o tome porazgovarate s ljudima dok ih pokušavate spasiti. Naravno, može se reći da je ateizam koji su ljudska bića prihvatila, čitav taj sistem - uključujući kulturu - osmišljen da bi igrao negativnu ulogu. U prošlosti su svi vjerovali u božansko, i tek od nedavno su stvari postale kakve su sada. U prošlosti su konflikti nastajali između različitih religija, gde je svaka strana zastupala boga (bogove) u koje je verovala. Ali sada se radi o tome da li bog uopšte postoji ili ne. Ovo se nikad prije nije desilo. To je isključivo moderni fenomen. Nije li to takođe stavljeno pred vas da vam znatno oteža spašavanje ljudi? Znači, to je katastrofa za ljude. To je najveća prepreka da ljudi budu spašeni.

Čak i da niste objašnjavali činjenice o zloj KPK, ljudi bi postepeno shvatili da je ona nešto zlo. Ali što se tiče ateizma, oni koji odrastaju u toj kulturi ne mogu sagledati šta je to. Njima je to zaista teško.

Učenik: U našem području, i u nekim drugim, ima nekoliko iracionalnih ljudi [među praktikantima] koji viču iz sveg glasa i rade druge stvari na turističkim lokacijama ili u Kineskoj četvrti, koje policija ili lokalne vlasti ne odobravaju.

Učitelj: Mogu vam reći da u svim krajevima ima takvih ljudi, i biće ih sve dok se ova stvar ne okonča. Stare sile ih tjeraju da se tako ponašaju i da imaju negativan efekat. Inače, oni misle, ako bi svaki Dafa učenik bio tako sjajan i pozitivan, svi bi ubrzo shvatili [istinu], budući da više ne bi bilo negativnih elemenata koji se miješaju. Druga stvar je, ako bi to bilo drugačije, kako bi oni mogli testirati vaš um? Neki od vas su zaista vezani za stvari koje izgovaraju ti ljudi koji prave ekscese, a nije li to briga koju treba ukloniti? Tako misle stare sile. Oni to smatraju nedostatkom, pa nagone te ljude da prave ekscese i vide kako ćete reagovati, kako razmišljate, i da li vam to stvara smetnju. Stare sile ne zanima kakav bi to uticaj moglo imati na obične ljude. Njima je samo stalo da obave ono što oni žele da bude obavljeno. Ti ljudi su ovdje došli da smetaju, mada na površini izgleda kao da su Dafa učenici. Ja vam mogu reći da su svi oni došli da smetaju, i stare sile su uredile da se oni pridruže vašim redovima.

Ipak, Učitelj spašava sve. Čak i tajne agente. To sam ranije naznačio, zar ne? Svojevremeno, kad je za to bilo vremena i prostora, ja sam se obratio tim ljudima i rekao im da se trebaju iskreno potruditi da dobro postupaju, i da je teško naići na ovakvu priliku. Ali sada više ne govorim takve stvari. Neki ljudi koji spadaju u ovu kategoriju su me pitali da li mogu dostići ispunjenje. Odgovorio sam da ako ne možeš dostići ispunjenje, onda ne možeš dostići ispunjenje. Kako bi to bilo moguće? Oni cijelo vrijeme rade stvari koje potkopavaju Dafa i uopšte se nisu kultivirali, pa kako onda mogu dostići ispunjenje? Oni su čak gori i od običnih ljudi, pa kako bi mogli dostići ispunjenje? Sada je malo prilika ostalo za njih, pa čak i da se sada maksimalno potrude, oni neće moći sustići ostale. Ako bi zaista uspjeli da dobro postupaju, ispunjenje bi bilo moguće, ali sada preostaje vrlo malo prilika.

Učenik: Ti ljudi imaju puno entuzijazma da idu na turističke lokacije i idu tamo svakodnevno.

Učitelj: Tako je, ti ljudi zaista imaju entuzijazma.

Učenik: Neki Kinezi i članovi šireg društva ih izbjegavaju, ali neki praktikanti ih i dalje podržavaju.

Učitelj: Zaista, neki praktikanti misle da je to dobra stvar što oni dolaze da pomognu i da se podrazumijeva da ljudi treba da ih podrže. Ti praktikanti nisu u stanju razlikovati ko pravi smetnju, a ko ne. Upravo zato što ima takvih praktikanata, koji tim ljudima daju forum i neophodne uslove da to rade, ti ljudi i mogu da rade to što rade. [Neki ljudi misle da ih trebamo] “tolerirati”. Ali zašto biste ih tolerirali? Trebate li tolerirati kad oni utiču na vaše spašavanje ljudi? Naravno, i ja sam jedno vrijeme bio mišljenja da ih trebamo tolerirati što je više moguće. Ali sada izgleda da se neki od tih ljudi nikad neće pokajati ili promijeniti, pa hajde da im više ne dajemo nikakve šanse.

Učenik: Dafa učenici iz ukupno 84 zemlje, regiona i gradova šalju svoje pozdrave Učitelju.

Učitelj: Hvala svima. (Aplauz) Mislim da ima još nešto o čemu bih govorio. (Aplauz)

Mi sada svake godine imamo dvije Fa konferencije [u SAD], što je mnogo rjeđe nego što smo ranije imali. Ali svejedno, efekat koji dolazi od vašeg boravka zajedno, dijeljenja iskustava i diskusija, i međusobnog podsticanja je zaista odličan. I to je ono što naše Fa konferencije imaju za cilj - da imaju pozitivan uticaj na našu kultivaciju. Naše Fa konferencije su takođe učinile mnogo da pomognu našim praktikantima da prevladaju nedaće tokom ovih godina. Međusobnim ohrabrivanjem u teškim vremenima možete pomoći jedni drugima da se provučete, i to je upravo ono čemu pomažu Fa konferencije. Zato se nadam da je vaše putovanje ovdje bilo plodonosno. Kao što sam spomenuo na početku, ovdje ste doputovali iz daleka, i, sve u svemu, troškovi prevoza, hrane i smeštaja i ostalih nabavki su jednostavno bili ogromni. Zato je ključno da se sav taj novac potroši na koristan način. Ne može biti da je to samo u svrhu pridruživanja aktivnostima i radi zabave. Nakon konferencije, recite onima koji nisu bili marljivi, kada se ukaže prilika: “Ponestaje ti vremena. Šta ćeš učiniti?” Upitajte one koji su napravili greške: “Šta ćeš učiniti u vezi svojih grešaka?” I pitajte one koji su uzeli za sebe novac praktikanata: “Šta ćeš učiniti?”

Neki od naših praktikanata se bore da prođu testove karme bolesti. Nemojte misliti da je to nužno nešto krupno [što to prouzrokuje]. Možda mislite da niste učinili ništa veoma pogrešno, i da ste vrlo čvrsti u svojoj vjeri u Fa. Međutim, ne trebate tretirati male probleme koje imate kao da su ništa. Zlo će iskoristiti bilo koje nedostatke. Mnogi praktikanti su preminuli zbog malih stvari; to se zaista desilo zbog nečeg sasvim malog. Jer kultivacija je nešto ozbiljno i zahtijeva da se nema nedostataka. Ako se tokom dugog vremena niste pobrinuli za te stvari kroz kultivaciju, koliko god one bile male, ako ih u dužem vremenskom periodu niste uzimali za ozbiljno, onda je to krupan problem. Mnogi ljudi su preminuli zbog takvih stvari. Stare sile se sada ne bi usudile direktno progoniti Dafa učenike - nijedno od većih bića koja imaju formu, ne bi se usudila to raditi. Kakve onda stvari to sada rade? To su stvari poput crva, buba, bakterija i svih vrsta takvih gadnih stvari. Slanje ispravnih misli je izuzetno efikasno u ovim slučajevima! Gomile njih bivaju uništene. Ali njih je puno, s obzirom koliko je velik ovaj kosmos; a kosmos se sastoji od mnogih slojeva. Pa kad počistite te stvari, ubrzo nakon toga, ne zadugo, one bi se mogle ponovo infiltrirati, i opet ih je potrebno eliminirati. Zato trebate nastaviti ovako slati ispravne misli i ustrajati u tome neko vrijeme, prije nego što ćete vidjeti vidljive rezultate. Nemojte gubiti samopouzdanje samo zato što, nakon što se dobro osjećate neko vrijeme nakon slanja ispravnih misli, stvari opet izgleda kao da ne idu dobro. Mogu vam reći da oni koriste taj pristup da bi vas istrošili - da bi vam malo po malo oduzeli vaš jak osećaj ubjeđenja. Zato trebate biti na oprezu zbog ovih stvari.

Sve „tri stvari“ o kojima govorim su važne. Nadam se da ćete postupati još bolje u posljednjoj etapi vašeg putovanja. Oni od vas koji su dobro postupali, ne smiju popuštati. Ne smijete. Nije vam bilo lako istrajati kroz sve ove godine. Ja vas cijenim, i ja vam se zahvaljujem. Hvala vam svima! (Učenici aplaudiraju i ustaju u znak poštovanja.)

Li Hongzhi
16.10.2015.