Falun Dafa Minghui.org

O reakcijama na članak o sporednim dušama

Kao vaš Učitelj, ja priznajem samo glavne duše Dafa učenika. Nadalje, glavna tijela Dafa učenika na površinskoj razini su ta koja su postigla velika dostignuća i uspostavila moćnu vrlinu tokom istorije — i to ništa ne može promijeniti. Komplikovana situacija s kojom se suočava Fa-ispravljanje kosmosa prevazilazi shvaćanje ljudskih bića, i smetnje kroz aranžmane starih sila su bile veoma ozbiljne. Učitelj jednostavno ne želi da se vi zapetljate u detaljima ovoga haosa, te da to ima uticaja na vašu kultivaciju. Umjesto toga, ja tražim od vas da se prema živim bićima odnosite sa najširim umom i krajnjom dobrodušnošću. Pri bilo kojoj smetnji, nemojte se zaglaviti u određenoj situaciji i dopustiti sebi da vas to poremeti; samo tada ćete moći uspjeti i vaša moćna vrlina će biti čak i veća.

U stvari, sve što nije u skladu sa Dafa i Ispravnim mislima Dafa učenika je bilo uzrokovano miješanjem starih sila, uključujući i sve neispravne faktore u vama. Upravo zato sam učinio slanje Ispravnih misli jednom od tri glavne stvari koje rade Dafa učenici. Slanjem Ispravnih misli ciljate oboje, spolja i unutra, i ni jedno nevaljalo biće ne može tome izmaći. Mi jednostavno imamo različite stavove i različit odnos prema slanju Ispravnih misli.

U haotičnom svijetu degeneriranih načela, Dafa učenici dobrodušno spašavaju živa bića, koja zasigurno sadrže i živote unutar njihovih sopstvenih sfera. Za vrijeme spašavanja živih bića, bićima će sigurno biti pružene šanse, a nekim životima će biti pružane šanse u dužem vremenskom periodu. U tom procesu, neki su istinski postali dobri; a postoje i oni koji na kraju nisu dobri. Oni koji nisu dobri će biti očišćeni — to je ono što ste stalno radili u procesu svoje kultivacije, a i Učitelj to takođe radi za vas. To je samo jedan od bezbrojnih oblika smetnji i nije ništa posebno. Vi ste uspjeli prevazići i najozbiljnije smetnje. Neki su učenici vidjeli određenu situaciju — to je samo manifestacija Dafa učenika koji dobrodušno spašavaju živa bića i to je također jednostavno izraz dobrih i loših stanja samih živih bića usred previranja dok ih spašavate. Ako želite da spasite živa bića, vi ih ne možete samo eliminirati neselektivno, već morate vidjeti da li ona još mogu biti spašena. U ovom procesu životi će u sebi manifestirati pozitivno i negativno ponašanje, a to je takođe nešto što se mora desiti u Fa-ispravljanju. Kada se suočite sa negativnim, haotičnim izrazima, nema potrebe da se uznemirite. Učite Fa dobro i dobro radite tri stvari — i imat ćete sve. Zapravo sada stare sile, koje se već smatraju demonima u Fa-ispravljanju, bivaju očišćene. Sa Učiteljem ovdje, sa Fa koji je ovdje, ne može se pojaviti nered.

Li Hongzhi
19.08.2016.

"Plavi" prijevod, preuzet s engleske Minghui web stranice

Prijevod je podložan daljnjim promjenama