Falun Dafa Minghui.org

Pozdrav Fa konferenciji u Južnoj Americi

Moji pozdravi našim Dafa učenicima u Južnoj Americi!

Dopustite mi na početku da zaželim uspjeh vašoj Fa konferenciji. Nadam se da ćete kroz ovu Fa konferenciju napraviti napredak u vašoj kultivaciji. U Dafa se radi o kultivaciji, a Dafa učenici su ljudi koji se kultiviraju, zato je za vas kao Dafa učenike kultivacija esencijalna. Samo ako se budete dobro kultivirali, moći ćete dobro ispuniti vašu misiju Dafa učenika.

Hvala vam, i još jednom želim vašoj konferenciji veliki uspjeh!

Vaš Učitelj,

Li Hongzhi
14.10.2016.