Falun Dafa Minghui.org

Čestitka Fa konferenciji na Tajvanu

Dafa učenici sa Tajvana: Sve vas pozdravljam!

Dafa učenici koji ste iz drugih oblasti došli prisustvovati Fa konferenciji: Sve vas pozdravljam!

Prvo, želim da vaša Fa konferencija u potpunosti uspije!

Sve ove godine dok se Dafa učenici u kopnenoj Kini suočavaju sa teškim progonom, Dafa učenici na Tajvanu su igrali veoma dobru ulogu, što je zadivljujuće. Osim toga, to što se dva različita politička sistema na dvijema stranama Tajvanskog moreuza različito odnose prema Dafa učenicima je samo po sebi najveća poruga ovom zlom režimu. Ma kakve da su okolnosti, ipak su zahtjevi za kultivatore u potpunosti jednaki. Kultivacija podrazumijeva kultiviranje vlastitog srca i kultivaciju samog sebe. Kada se pojave problemi, sukobi, teškoće ili kada se prema nama postupa nepravedno, ipak smo u stanju ispitivati same sebe i gledati unutar sebe, i to je stvarna kultivacija, i samo ćeš tako biti u stanju neprestano se poboljšavati, ići ispravno putem kultivacije i napredovati prema ispunjenju!

Cijenite ovu priliku koja se pruža samo jednom u eonima!

Cijenite ovu priliku za kultivaciju!

Cijenite put kojim ste išli!

Učitelj vas čeka na kraju!

Još jednom želim uspjeh Fa konferenciji.

Hvala vam svima!

Vaš Učitelj,

Li Hongzhi
27.11.2016.