Falun Dafa Minghui.org

Čestitka Fa Konferenciji u Argentini

Pozdravljam sve Dafa učenike koji učestvuju na Fa konferenciji u Argentini!

Dafa je Fa univerzuma, Fa koji ispunjava živote. Da bi ga dobili, morate smiriti vaš um, učiti ga iskreno i kontinuirano i shvatiti ono što čitate. Budi osoba u skladu sa Fa zahtjevima i budi kultivator - i samo ćeš tako biti Dafa učenik. Izvođenje vježbi je dodatak kultivaciji — i nijedno od ovo dvoje ne smije biti zanemareno. Ipak, tako ogromni Fa koji se širi u svijetu ljudi mora imati svoj razlog. Radi se o tome da je moral društva u propadanju, a pad ljudske moralnosti je doveo ljudski rod u opasnost; zato se Dafa širi u svijetu da bi spasio sva bića i zato učenici koji se istinski kultiviraju imaju odgovornost da spasu sva bića.

Cijenite to! To je nešto što nećete sresti eonima!

Neka Fa konferencija bude uspješna! Hvala vam svima.

Vaš Učitelj,

Li Hongzhi
27.11.2016.