Falun Dafa Minghui.org

Evropskoj Fa-Konferenciji

Evropskoj Fa-Konferenciji

Dafa učenicima koji prisustvuju Evropskoj Fa-Konferenciji:

Pozdravljam vas!

Kultivacija Dafa učenika nije samo za sopstveno Ispunjenje. Spasavanje živih bića je odgovornost Dafa učenika, odgovornost koju ovi kultivatori koji nose titulu "Dafa učenika" moraju ispuniti. Nadam se da ćete, sažimajući na Fa-Konferenciji ono što ste naučili, uspjeti još bolje ispuniti zavjete i obaveze Dafa učenika i da ćete djelovati još bolje.

Zaključno, želio bih da poželim Fa-Konferenciji potpun uspjeh.

Li Hongzhi
23.09.2007.