Falun Dafa Minghui.org

Fa konferenciji u Francuskoj

Dafa učenicima koji prisustvuju Fa konferenciji u Francuskoj:

Pozdravljam vas!

Sve što Dafa učenici trenutno rade služi objašnjavanju istine i spašavanju ljudi u svijetu. Fa konferencija dodatno služi kao forum za razmjenu iskustava, na kojem možete sažeti ono što ste naučili u pogledu učenja Fa i kultiviranja i diskutirati o tome kako trenutno objašnjavate istinu i spašavate ljude u svijetu. Vi također možete pronaći svoje nedostatke i ubuduće djelovati još bolje. Prema tome, nužno je da Fa konferencija postigne namjeravani učinak.

Želio bih da iskoristim ovu priliku da izrazim nadu da će Dafa asocijacije svake pojedine regije moći uspjeti odigrati svoju ulogu, preuzeti odgovornost na svoja pleća i dobro obaviti posao koordinacije svake regije. Nemojte samo raditi po navici, i još manje bi trebali uzmaknuti pred nevoljama. Nemojte se odreći praktikanata koji ne dijele iste poglede ili ideje, jer su svi oni moji učenici.

Trenutno još uvijek postoje problemi u koordinaciji u raznim regijama kada su u pitanju grupne aktivnosti i inicijative. Na primjer, kada neki učenici o nečemu diskutiraju, oni pretjerano naglašavaju sopstvene stvari i nonstop se svađaju. Ako se sa stvarima postupa na ovaj način, to će kompromitirati napore Dafa učenika u objašnjavanju istine i potvrđivanju Fa. Posjedovanje pretjerano jakih ljudskih vezanosti čini vjerojatnim da će se zlo umiješati i pokvariti stvari, što će rezultirati time da stvari neće biti urađene. Kada je ovo slučaj, radite stvari prema centralnom planiranju Dafa asocijacije i, bez obzira šta je vaše osobno mišljenje, ostavite po strani svoje vezanosti i sarađujte. Nadam se da svaki Dafa učenik može spoznati da je objašnjavanje istine ono što je zaista bitno.

Završit ću želeći Fa konferenciji veliki uspjeh. Neka ispravne misli naših Dafa učenika postanu još jače.

Li Hongzhi
21.11.2007.