Falun Dafa Minghui.org

Još jednom želja za uspjeh Evropskoj Fa konferenciji

Svi Dafa učenici koji učestvuju na Evropskoj Fa konferenciji,

pozdravljam vas! Nadam se da ćete imati korist od Fa konferencije i da ćete se moći povisiti, da biste pri objašnjavanju istinitih činjenica i spašavanju svih živih bića pronašli vaše nedostatke i da biste mogli to kasnije još bolje uraditi. Također se nadam da će učenici, koji dosad još uvijek nisu vrijedno napredovali, pronaći svoje rastojanje i istupiti, kako bi ispunili svoju istorijsku misiju. Vrijeme ne čeka na ljude!

Još jednom vam to želim.

Li Hongzhi
16.11.2008.