Falun Dafa Minghui.org

Fa predavanje na Fa konferenciji u New Yorku povodom 25. godišnjice širenja Dafa

(Učitelj izlazi na pozornicu praćen oduševljenim aplauzom deset hiljada učenika.)

Sve vas pozdravljam! Vi ste naporno radili! (Svi učenici: Pozdrav, Učitelju!)

Broj prisutnih na Fa konferenciji se svake godine povećava. Danas, wow, sala je puna. Za Dafa učenike, dobro raditi tri stvari je stvarno najveća stvar. Prvo morate dobro kultivirati sami sebe, tek tada možete ispuniti svoju istorijsku misiju. Zato, u cijelom procesu spašavanja živih bića i potvrđivanja Dafa, vi ne možete zanemarivati vlastitu kultivaciju. Zato se u kultivaciji mora biti ozbiljan, i to je za vas, kao kultivatore, najosnovnija garancija. Ako se ne kultivirate, razmislite o tome, to je isto kao kad obični ljudi čine dobra djela. Ipak, za Dafa učenike, ova prilika i osnova da danas možete biti u stanju biti Dafa učenikom je postavljena u prošlosti. Gledano kroz istoriju vi ste pretrpjeli tako puno da biste danas mogli postati Dafa učenici. Također, postoji i pitanje najosnovnijeg porijekla vašeg života koje je posebno. Ništa od ovoga nije jednostavno.

Ljudski svijet je iluzija. Izgubljen među običnim ljudima, niko ne može vidjeti pravo stanje stvari. Ljudske oči vide svijet kao ravnu površinu, dok oči Bogova vide svijet višedimenzionalno, jer vide cijelu situaciju na svakom od nivoa svijeta. Ljudske oči mogu vidjeti samo površinu ovoga svijeta i ljudi čak ne mogu vidjeti niti čitava svoja tijela. Ja ovdje ne govorim o unutrašnjim organima; govorim o stanju i fizičkom izrazu u drugim dimenzijama slojeva nad slojevima čestica koje tvore vaše biće — vi niste u stanju vidjeti ništa od ovoga. Vi ste u stanju vidjeti samo vašu površinu. To znači da je ograničenje stvarno veliko. Vi niste u stanju vidjeti stvarnu situaciju, pa za ljudska bića ovo postaje najvećom iluzijom. Ali tek tada, samo dok smo u ovoj iluziji, možemo govoriti o kultivaciji. Zato u drugim dimenzijama, u drugačijim okruženjima, ne govorimo o kultivaciji i tamo i nema kultivacije. Bogovi se, kao što znate, ne mogu kultivirati. Zašto se oni ne mogu kultivirati? Oni mogu sve vidjeti — zar se to može nazivati kultivacijom? To nije kultivacija. Samo onda kada ne možemo vidjeti to se naziva kultivacijom. U iluziji i među iskušenjima različitih vrsta interesa u ovome ljudskom svijetu, ako ste još uvijek u stanju ići putem Božanskog slijedeći standard za kultivatora, to je onda istinski izvanredno.

Posebno u ovom današnjem društvenom okruženju, Dafa učenici podnose tako ogroman pritisak. Ako se odreknete kultivacije, zle sile će vam dopustiti da vodite normalan život; a ako ne odustanete od kultivacije, morat ćete izdržati progon, i čak još gori progon. Zaista je izvanredno to što ste uspjeli proći i izdržati sve ovo i ustrajati sve do današnjeg dana. To je zato što je na početku, kada su Bogovi odlučivali o ovoj stvari, ko god bi se odlučio doći u ovaj ljudski svijet, to nije bila tako jednostavna stvar. Oni koji su se usudili doći su izvanredni, čak i Bogovi smatraju ova bića izvanrednim. To su oni hrabri koji se usuđuju potvrđivati Fa, potvrđivati same sebe i krčiti novi put za spašavanje živih bića u ovoj tačci u kojoj su se koncentrisale sve stare sile čitavoga kosmosa. Ovo je također nešto do sada nezabilježeno, nešto do sada neviđeno od stvaranja neba i zemlje. U prošlosti, slijedeći put stvaranja, postojanja, propadanja i razgradnje, ako se kosmos trebao razgraditi, onda je tako i bilo. Nakon toga bi ponovno bio stvoren. Svima je poznato da je ponovno stvaranje veoma lako, tako lako da ne možete zamisliti kako je to lagano. Kada Bogovi požele da se nešto pojavi, jedna će misao to uraditi i stvari će se pojaviti u stvarnosti. Šta god oni poželjeli, to će i imati. A šta je sa većim Bogovima? Šta je sa krajnjim Stvoriteljem kosmosa? On posjeduje sve sposobnosti na svim nivoima kosmosa. Jedna njegova misao će imati učinka na svim nivoima i stvorit će univerzume koji uključuju sve nivoe, obuhvaćaju sve stvari, pa čak uključujući i bezbrojna Božanstva. Samo ta jedna misao će sve stvoriti. Svima vam je poznato da je i Shakyamuni govorio o ovoj temi, tj. da je jedna misao Božanstva stvorila svijet.

Ali zakon stvaranja, postojanja, propadanja i razgradnje je načelo staroga kosmosa. Kada bi se najveći kosmos razgradio u procesu stvaranja, postojanja, propadanja i razgradnje, to bi bilo previše strašno. Kroz eone, ovi životi u kosmosu, uključujući i bezbrojna Božanstva, pa čak i najveće Božanstvo, se nisu željeli predati i svi su željeli spasiti same sebe i spasiti sva bića. U ovome kosmosu, kroz eone, sva su bića, u toku svojih života, postigla mnogo, mnogo stvari koje svi oni smatraju istinski dragocjenima, stvari koje žele sačuvati. Mnogi Bogovi su stoga imali tu misao i željeli su spasiti sva bića. Ipak, kao što sam to ranije kazao, svaki nivo ima bezbroj živih bića i svaki nivo ima bezbrojna Božanstva, kao i mnoge Gospodare. Svaki domen univerzuma ima svoga Gospodara koji je za njega odgovoran, a ipak niti jedan Gospodar ne zna postoje li univerzumi iznad njegovoga i svi vjeruju da su oni najviši. Stoga su mnogi Gospodari i Kraljevi imali tu misao o silasku i spašavanju živih bića. No, budući su oni Kraljevi i Gospodari ograničenog domena, oni ne mogu uraditi takvo nešto. Ako to urade u ograničenoj domeni, to neće biti priznato. Zato ova stvar uključuje nešto silno veliko, toliko veliko da je to nezamislivo.

Učitelj vam upravo govori iz Fa načela. Fa ispravljanje u kosmosu je sada došlo u ovu fazu i zbilja se približava svome kraju, nadalje, sada već prelazi u fazu kada Fa ispravlja svijet ljudi. Osvrćući se unazad na sve to, to doista nije lako. Ono što vidite je progon koji se dešava pred vašim očima i iracionalno ugnjetavanje Dafa učenika, ipak je jednako užasno bilo za vrijeme potresnih nemira iz prošlosti. Kao Dafa učenici, u ovom istorijskom procesu, vi ste svi postavili temelje kroz vaša ponavljana putovanja ispunjena teškoćama i tako ste danas došli u ovu fazu. Vi koji danas sjedite ovdje, bez obzira tko ste, svi ste dospjeli do današnjeg dana kroz dugačak put u prošlosti, životni vijek za životnim vijekom. U svakom životnom vijeku i u svakom od ciklusa, bilo da ste Dafa učenik ili obična osoba, sve dok ste među onima koji će biti spašeni u budućnosti, vi morate smanjivati vašu karmu, izdržavati muke kroz vijekove do današnjeg dana, kroz muke i kroz preokrete. Bilo da vam je to poznato ili ne, kao pripadnik ljudskog roda, svi ste uspješno prošli ovim putem. Tako, kada je ljudski rod bio u miru, vi ste se osjećali prilično dobro; a u mučnim izazovima i patnjama koje potresaju dušu, patili ste od svih vrsta poteškoća. To je ono što se manifestiralo u ovom okruženju ljudskih bića. Dok ste silazili na niže nivoe univerzuma, premda okruženje u višim kraljevstvima kosmosa nije tako teško kao u ljudskom svijetu, i bića koja se gore nalaze nisu izgubljena kao što su to ljudska bića, dolazak sa višeg nivoa na niži nivo je veoma bolan.

Upravo sam kazao da Bogovi vide svijet višedimenzionalno. Jednim pogledom, oni vide vaše tijelo u njegovoj cjelini sastavljeno od slojeva nad slojevima čestica vašega bića. Vaša je površina sastavljena od molekula — u stvari vaše oči ne mogu čak vidjeti molekule, već samo vaše ćelije sastavljene od molekula. Vaše oči su sačinjene od ćelija, pa vi možete vidjeti samo na nivou ćelija. Pa čak i sa ćelijama, vi ih možete vidjeti samo pomoću mikroskopa. Vaše oči mogu vidjeti samo površinu sačinjenu od ćelija — ljudski je rod izgubljen do takvog stupnja. Slojevi nad slojevima čestica koje tvore ljudsko tijelo postoje u različitim dimenzijama, i to sačinjava vaše cijelo tijelo i postoji puno tih čestica. Koliko god slojeva čestica koje grade Tri kraljevstva postoji, toliko je puno i slojeva u ljudskom tijelu — postoji toliko puno tih slojeva. U vašem ljudskom tijelu postoji tako puno slojeva koje vi ne možete vidjeti. Ali njih Bogovi vide samo jednim pogledom. Bogovi vide kompletna tijela ljudskih bića.

Neki ljudi razmišljaju o izrazu "duboko razmišljanje i pažljiva procjena". U stvarnosti, kada puno ljudi nešto radi, samo im bljesne jedna svjetla ideja i oni to jednostavno učine. Oni samo pomisle na nešto i onda to urade, i ta misao nije nastala iz dubokog razmišljanja i pažljivog odvagivanja. Oni o tome nisu pažljivo razmišljali, ali ipak su to dobro napravili. Zašto? To je nešto o čemu je puno ljudi razmišljalo, a o tome su također razmišljali i naučnici. Tako zrela ideja jednostavno je iskrsla i bila postignuta u jednom trenu bez pažljivog promišljanja, brižljivog vaganja i procesa sazrijevanja. Zašto je to tako? Oni to ne mogu jasno objasniti. U stvari, ljudsko tijelo nije samo ovo malo što se nalazi na površini, već se i u sve i jednom sloju nalaze vaše tijelo, vaše misli i vaše ćelije, i sve je to dio vašega kompletnog tijela. Kada nešto radite vi djelujete na površini, a ipak, kada nešto radite, vaše se sve ćelije pokreću i razmišljaju, a u isto vrijeme ovo se ne dešava samo u jednoj dimenziji. Što je dimenzija sićušnija, vrijeme je tim brže i veća je njena snaga. Sa ove strane osjećate kako ste o nečemu samo pomislili, ali sa druge strane, o tome ste razmišljali dugo vremena tako da je možda prošlo i nekoliko godina, jer se ne radi o istoj dimenziji.

Bogovi vide stvari multidimenzionalno i sagledavajući cjelokupnu situaciju, dok ljudska bića samo vide površinu stvari. Ponekad, Dafa učenici stoje pokraj mene sa svim svojim mislima, svim idejama i ponašanjem, a ja uopšte ne gledam vašu površinu ili vaše ponašanje, umjesto toga ja gledam vaše istinske motive. Ja gledam šta vaše istinske misli misle i rade u korijenu stvari. U tom procesu, iako je to što se manifestiralo na površini vaše ponašanje, za koje morate biti odgovorni, ipak, ja gledam u vaš temelj.

Isto važi i za Dafa učenike u ovom progonu. U kultivaciji su ljudska bića ta koja se kultiviraju. Pošto se ljudska bića kultiviraju, manifestiraju se i mnoge, mnoge ljudske predstave. Kada se manifestiraju ljudske predstave, one se najvjerovatnije neće podudarati sa Fa standardima, zar nije tako? Zato je vrlo vjerovatno da ćete usred progona praviti greške kada se koristite ljudskim predodžbama. S obzirom da je to kultivacija, u kultivaciji vam je, naravno, dozvoljeno praviti greške, s obzirom da nije moguće da u svemu radite dobro. Ali na kraju, trebate raditi dobro. Budući da možete praviti greške, moguće je da napravite i velike greške. O ovome sam razmišljao prije puno vremena i za ove probleme znam dugo vremena. Postoji mogućnost da napravite vrlo veliku grešku. Ono što vam želim kazati je da ste vi osobe koje se kultiviraju i da vi koračate putem Božanskog. Praviti greške nije velika stvar, ali morate uvidjeti svoje greške i trebate dobro raditi ono što trebate raditi prije nego kompletirate vašu kultivaciju. Nastavljati dobro raditi ono što trebate raditi, to je kultivacija. Ovo također važi i za neke učenike, koji, kao što vidite, veoma slabo rade i koji su čak bili umiješani u progon u kojem zlo progoni druge Dafa učenike. Meni je poznato da je u ovom surovom zlom progonu stanje svačije kultivacije drugačije i da izdržljivost ljudskoga tijela također ima svoje granice. Kao što sam rekao, to su sve ljudska bića koja se kultiviraju, a ne Bogovi koji se kultiviraju. Budući da se kultiviraju ljudska bića, ona će imati ljudske načine razmišljanja, i budući da će imati ljudski način razmišljanja, vjerovatno će činiti greške. Pravljenje grešaka podrazumijeva pravljenje malih i pravljenje ogromnih grešaka. Zbog toga, kažem da, prije nego ova stvar bude završena, mi im još uvijek trebamo dati prilike, i, ako se oni žele kultivirati, vi se prema njima trebate odnositi kao prema kolegama kultivatorima. Ovo je kultivacija, na kraju krajeva, i ja sam ovo davno sagledao. Nije moguće da baš svi dobro i tako ispravno idu ovim putem. I to mi je dobro poznato.

Kada sam prvi puta počeo širiti Fa, rekao sam nešto. Rekao sam da širim tako moćan Fa, nešto što se nikada nije desilo od stvaranja nebesa i zemlje. Čak ako budem u stanju spasiti samo jednu osobu, i ako na kraju samo jedna osoba bude u stanju kompletirati kultivaciju, ja to onda nisam uzalud učinio. Tako nisko sam postavio standard. Ali, izgleda da se iz trenutne situacije vidi, kao što sam kazao kada sam tek ušao ovdje, da se broj praktikanata na Fa konferencijama povećava iz godine u godinu i da je sada sala prepuna. Ako ništa drugo, sjedite ovdje prošavši kroz okrutni progon i istrajali ste do današnjeg dana. Naravno, postoji puno Dafa učenika koji nisu došli jer im to njihova situacija ne dozvoljava. Znam da ima još puno Dafa učenika, jako puno Dafa učenika. Kultivacija, na kraju krajeva, nije ljudski posao; osnova je postavljena u korijenu vašeg života. Progon vam samo na površini može naškoditi, no može li on promijeniti vaš temelj? On ne može promijeniti vaš temelj. I tako, zlo uvijek hoće da ljudi koji se kultiviraju odustanu od kultivacije. A, s Dafa učenicima koji zaista imaju misiju, ono nikada ne može uspjeti u njihovom progonu, i ne može ih natjerati da se odreknu kultivacije, jer je to postavljeno u temelje njihovih života, koje progon ne može dosegnuti. Progon samo može dotaći površinu ljudskih bića. Naravno da je i površina ljudskih bića od ključne važnosti, jer ljudski postupci određuju sudbinu tog bića. Ali, u ovom procesu, Bogovi će gledati na osnovne motive u svemu što radite. I to je tako.

Za ljudska bića, ovo je u stvari pošteno. Zašto je to pošteno? Stvaranje, postojanje, propadanje i razgradnja je kosmički zakon i svaki će se ciklus života razgraditi kada više ne bude dobar. U toku istorije, bilo je mnogo više od samo jedne ili dvije civilizacije koje su postojale tokom različitih perioda, zar ne? Bilo ih je jako mnogo. A praistorijske su civilizacije puno puta nadmašile moderne civilizacije. Istorija je nalik scenariju predstave. Kada se jedan ciklus ljudske civilizacije završi, scenario će biti revidiran; nakon revidiranja, počet će se iznova odigravati prema revidiranom scenariju, sve dok se na kraju scenario ne finalizira. U nekim su periodima postojale visoko napredne tehnologije nalik onima vanzemaljskih bića i, kada je ta istorija došla do kraja, utvrđeno je da nije bila dobra i utvrđeno je da stanje takvih ljudskih bića nije dobro, jer se nije podudaralo sa standardom za ljudska bića koji im omogućava da na kraju dobiju Fa, pa tako napredna tehnologija nije bila poželjna. U nekim je periodima izgledalo da je ljudska vrsta veoma nerazvijena, a ni to nije bilo dobro. I, ne samo po pitanju tehnologije, također ne bi funkcioniralo ni ako ponašanje, misli, kultura, pa čak ni vanjski oblik ljudskih bića nije odgovarao traženim zahtjevima.

Danas sam samo govorio o vanjskoj formi. Tokom rane ljudske istorije i raznih perioda, vanjska forma ljudi je u stvari bila veoma čudna gledano očima modernih ljudi, jer se veoma razlikovala od forme današnjih modernih ljudi. Mnogo puta, ljudske su rase bile eliminirane kada više nisu bile dobre, a danas, u ovom zadnjem periodu, preostalo je samo pet rasa: žuta rasa, bijela rasa, crna rasa, crvena rasa i smeđa rasa. U skorije vrijeme crvena je rasa nestala, vjerovatno zbog miješanja rasa. S razvojem ljudske tehnologije, barijere između raznih regija su uklonjene, što je dovelo do nestanka nekih rasa. Čisto autentična bijela rasa se više ne može naći. Što se tiče žute rase, Kinezi su se najviše izmiješali. Znam sve o stvarnoj istoriji ljudskoga roda, no budući da to uključuje i problem sporenja među rasama, više o tome neću govoriti. Bez obzira na sve, sva ljudska istorija je kod mene, uostalom, i poznat mi je cijeli proces od početka do kraja. Dok je ljudska istorija stizala do ovog današnjeg stupnja, svi Bogovi su osjećali da je pogodna da na kraju bude iskorištena za Fa ispravljanje.

U stvari, u pedesetim i šezdesetim godinama prošloga vijeka ljudi su još uvijek bili veoma jednostavni i veoma dobri. Stare su sile vidjele da je u takvom stanju ljudima previše lako dobiti Fa i da su dobre misli u društvu bile previše moćne, pa su zato stvorile mnoge oblike moderne svijesti i modernih umjetnosti i teorija i svako je polje bilo ispunjeno modernim, negativnim stvarima, što je na kraju dovelo do toga da su negativni elementi zaposjeli cijeli svijet. Danas imamo upravo takvo okruženje. U svakodnevnim se situacijama ljudi ne usuđuju javno govoriti o pozitivnim i dobrim stvarima, da ih drugi ne bi kritikovali, ismijavali i diskriminirali. U svemu i potpuno dominiraju negativni elementi i mogu biti promovisani na lijepim pozornicama i pred mnogobrojnom publikom. Svi vi znate za Shen Yun Performing Arts. Shen Yun prikazuje najpozitivnije elemente savršene dobrodušnosti i savršene ljepote, te pravu dobrodušnost i pravu dobrotu. U današnjem svijetu koji je postao potpuno negativan, iznenadna pojava takve čiste ispravne grupe izvođača je istinski zapanjila ljude ovoga svijeta. Ono što Shen Yun izražava ipak donosi blagoslov za sve ljude, bez obzira da li su pozitivni ili negativni. Shen Yun donosi blagoslov svim ljudima i zato svi kažu da je dobar. On je ovdje prvenstveno da bi spasio ljude.

U jednoj u potpunosti negativnoj formi društva poput ove, vi želite ići putem Bogova i želite koračati ispravnim putem — kako je to teško. Ja sam ovoga duboko svjestan. Učenici u Fei Tian umjetničkoj akademiji, školi koja obučava talente za Shen Yun, već su vrlo dobri, kao što vam je poznato. No, ja sam ipak još uvijek jako zabrinut, jer je na njih današnja društvena umjetnost jako puno uticala i sve ih stvari u društvu privlače. Kroz ovakve suptilne uticaje je i oborena moralnost običnog društva. Neće vam reći: "Ja sam demon i ja sam odlučan da ljudski rod gurnem u ponor." Neće biti tako rečeno. On vas navodi kroz suptilne uticaje, koristeći sve vrste stvari koje nisu ispravne; ne možete to prozreti. Ovo se očituje u umjetnosti, u ponašanju, u raznim vrstama proizvoda i u svim stvarima koje privlače svaki dio vas. To vas vuče dole, vuče vas dole, stimulišući vaše ovisnosti. I, jednom kada negativni elementi zauzmu ljudsku svijest i društvene forme, čovječanstvo će biti veoma teško spasiti, jer je racionalnost ljudi pod kontrolom negativnih elemenata, a radeći stvari oni sami ne mogu jasno reći da li su to njihove vlastite misli.

Upravo sam rekao da ljudske oči mogu vidjeti samo ovu površinu sačinjenu od ćelija na njihovoj površini; one same ne mogu vidjeti, niti znaju za slojeve nad slojevima misli, slojeve nad slojevima tijela i slojeve nad slojevima svega. Tada, na ovom površinskom nivou, ovo društvo je već postalo negativno, unoseći moderne predstave sa snažnom, izvitoperenom sviješću. Predstave koje su nastale poslije rođenja i negativni elementi nisu jednostavni faktori, jer se iza njih nalaze zli duhovi, bilo da je to sotona ili zli duh zle Komunističke partije, koji kontrolišu svijet. Oni koriste ova zla bića da kontrolišu ljude. Današnji ljudi ne mogu jasno kazati jesu li njihove radnje i izrazi vođeni njihovim vlastitim mislima ili su kontrolisani od strane negativnih elemenata. Na površini, vaše aktivnosti izgledaju veoma prirodno i vi čak osjećate da je izvor vaših misli također veoma prirodan. Ne možete razlučiti šta su zaista vaše vlastite misli, a šta su vanjski elementi koji vas kontrolišu, vodeći vaše žudnje i privlačeći vaše različite ovisnosti, bez obzira šta je to što vam se dopada. Kako se teško kultivirati u ovoj vrsti okruženja. Tako je teško, stvarno je veoma teško! Čak i hrišćanstvo, budizam i mnoge druge religije su osjetile da se, s pritiskom iz društva, pozitivni elementi njihovih vjernika smanjuju i smanjuju, dok društvo sve više propada. Svi oni znaju za to, no nemaju za to rješenje, jer su negativni elementi stvarno okupirali svijet.

Ako želite krenuti nazad i vratiti se, pa Shen Yun upravo ide tim putem. Ovim putem moraju ići kultivatori, a ovi kultivatori moraju imati temelj za kultivaciju. I tako je proces njihove obuke jako težak, izuzetno težak. Situacija je ista i u drugim okruženjima. Kao Dafa učenici, uključujući sve Dafa učenike u cijelome svijetu, vi dobro idete svojim putem, u isto vrijeme spašavajući živa bića; ali mnogi Dafa učenici su zapustili članove njihovih porodica i svoju djecu, propustivši da ih discipliniraju, ili se čak u vezi njih osjećaju bespomoćno. Ovo društvo ima tako snažnu privlačnost i ti su negativni elementi upravo toliko jaki.

Kao kultivatori, vi ćete znati: U ovome svijetu, ko još uvijek ide ispravnim putem? Ko se još usuđuje ići ispravnim putem? Koliko je to teško. Upravo sam kazao da su oni koji su se usudili doći ovamo među ljude najhrabriji, i Bogovi na to tako gledaju. Ako se usuđujete doći u ovako komplikovano okruženje, onda ste najhrabriji. Ako možete sudjelovati u Fa ispravljanju, svrstati se u red onih koji spašavaju bića i čak postati kultivator, u očima Bogova vi ste već izvanredni, istinski izvanredni! A ako u kultivaciji možete i malo bolje raditi, neka svi razmisle, ovo će loše okruženje već učiniti da se istaknete jer okruženje oblikuje ljude. A kamoli Dafa učenici, svako ko može uzeti Dafa knjigu na čitanje već se istakao, a oni koji se sa njom mogu identifikovati već nisu obični ljudi. Da je ovo okruženje dobro, i da su ispravne misli ljudi snažne, i da u svijetu ne postoji ništa osim pozitivnih elemenata, ono malo što pokazujete se ne bi računalo i svako bi to mogao napraviti; vi bi ste tada morali raditi istinski jako dobro da bi ste se mogli smatrati dobrim, zar ne? Vi se ističete zbog ovoga zlog okruženja i, u tom smislu, ovo vam stvarno na neki način pomaže smanjiti relativni stepen teškoće u vašoj kultivaciji. U pogledu zahtjeva za vas kao Dafa učenike, vi još uvijek trebate raditi najbolje što možete i ispuniti vašu istorijsku misiju, vi morate ići spašavati ljudska bića. Da vam svima kažem, ova stvar spašavanja ljudskih bića je od presudne važnosti i vi to morate uraditi.

Šta je Dafa učenik? Kao što znate, postojale su mnoge religije kroz istoriju koje nisu imale misije kao dio kultivacije i koje su samo težile ka samo-ispunjenju: Ja se dobro kultiviram kako bih išao na nebo, ili se dobro kultiviram da bih postao Bodhisattva ili Arhat. Fraza "spašavanje živih bića" se lako izgovara, ali ko se usuđuje da to i radi? Kultivacija samoga sebe je već sama po sebi dovoljno teška, a kamoli navesti druge da se kultiviraju. Ako navedete jednu osobu da se kultivira, to je isto kao da ste odgovorni za sve u vezi sa tom osobom, morate učiniti da se ona dobro kultivira isto kao što kultivirate sebe. Vi se čak ni sami ne možete dobro kultivirati i smatrate da je kultivacija jako teška, pa kako onda možete njega dobro kultivirati? I dalje, u spašavanju živih bića, vi ne spašavate samo jednu osobu, već spašavate puno ljudi. Kako vi možete biti odgovorni za njih? Pa, prema tome, kada neki ljudi kažu: "Ja spašavam živa bića", ja im se istinski nasmijem iz dubine srca. Spašavati živa bića — ko se usuđuje spašavati živa bića? Zašto to ne pokušate? Hajde da ne pričamo o spašavanju živih bića; i samo dodavanje jedne izvjesne količine njegove karme bolesti na vaše tijelo će vas sigurno ubiti — i vi ćete umrijeti prije nego budete imali priliku da ga spasite.

Moćna snaga ovoga Fa, osnova Dafa učenika postavljena kroz istoriju, i sama po sebi ogromna važnost vaše odgovornosti — samo sa svim tim stvarima vi to možete napraviti. To nije nešto što bilo ko može napraviti, niti je ikad prije postojalo od vremena stvaranja neba i zemlje. Fa univerzuma oblikuje Dafa učenike. Koji je život vrijedan kultivacije u Dafa univerzuma? Ovo nije nešto što je postojalo u prošlosti. Čak se i Shakyamuni nije kultivirao do ispunjenja u Dafa univerzuma, zar ne? Svima je poznato da je on dovršio svoju kultivaciju dobijanjem ispravnog prosvjetljenja u vlastitom Fa koji odgovara tom nivou univerzuma. Korištenje Dafa univerzuma za izravno spašavanje živih bića, jeste li razmišljali o tome, kao živo biće, kako to trebate uraditi? Koja je vaša odgovornost? Naravno, kao Dafa učenici, prošli ste kroz bezbrojne godine iskušenja i patnji. Kazao sam vam da su oni koji su prošli kroz progon "20.7." 1999. godine stvarno posebni i da vas Bogovi već puno cijene. Zbog toga jer ste učenici, vi bi trebali cijeniti sami sebe i cijeniti put kojim ste išli, odbacujući svu nečistoću. To je put na kojem ćete u budućnosti dobiti ispravno prosvjetljenje: to je ono što ćete postići, vaša moćna vrlina, i to također određuje nivo svakoga od vas.

Upravo sam rekao da je Fa ispravljanje kosmosa već u poodmakloj fazi, blizu je završetka, i nalazi se na prijelazu prema stadiju u kome Fa ispravlja svijet ljudi. Zato u ovome periodu, svi bi trebali raditi još i bolje i ne dopustiti da propadnu vaši prethodni napori, ne ponavljati greške, niti više raditi stvari sa mutnom glavom vođeni vašim vlastitim razmetljivim mentalitetom, mentalitetom da se smatrate posebnim i raznim vrstama vezanosti. Samo oslanjanje na vaš entuzijazam po pitanju Dafa nije dovoljno dobro; morate biti racionalni i voditi računa o sigurnosti u ovome zlom okruženju. Morate se ispravno kultivirati i ići ispravno, samo će tada to funkcionisati. Sa svim ovim što su izmijenile stare sile, ja to koristim da ih pobijedim u njihovoj igri. Ali vi kao Dafa učenici trebate ići ispravno. Kao Dafa učenici ste istrajali do današnjeg dana, Učitelj vas puno cijeni i morate dobro raditi. Sve što sam govorio kroz povijest se ostvaruje. Nisam govorio o proročanstvima, ali sam govorio o tome kako čitavo Fa ispravljanje u kosmosu ide ka svome kraju, korak po korak. Obratite pažnju, sve se ostvaruje.

Samo ću toliko reći. Vi ste došli iz daleka, a neki su došli iz matice Kine. Donijeli ste sa sobom neka pitanja za koja osjećate da mi ih morate postaviti. Možete ih predati osoblju koje vodi konferenciju i ja ću vam na njih odgovoriti. (Učenici oduševljeno aplaudiraju)

(Učitelj ustaje i ponovno sjeda. Učesnici oduševljeno aplaudiraju.)

Učenik: Dafa učenici iz cijeloga svijeta žele Učitelju sretan rođendan.

Učitelj: Neću više čitati [ove dobre želje]. (Učenici oduševljeno aplaudiraju)

Učenik: Po mome shvaćanju mi smo sada dosegli kraj Fa ispravljanja, i sada Fa treba da ispravlja svijet ljudi. Dok proces Fa ispravljanja ide naprijed, ima li nekih promjena u tome šta trebamo naglašavati u objašnjavanju istine? Trebamo li sa ljudima svijeta razgovarati puno direktnije?

Učitelj: Nema nikakvih promjena. Činite to na način kako ste i dosad radili. Bez ikakvih promjena. Da je bilo nekih promjena, ja bih vam za to rekao preko Minghuija. Kada objašnjavate istinu, vi ne možete govoriti sa previše visokog nivoa ako želite spasiti ljude; u suprotnom će to proizvesti negativan učinak. Bilo je puno lekcija po tom pitanju.

Učenik: Zločinački progon Dafa učenika u Kini i zločini žetve živih organa privlače sve više i više pažnje običnih ljudi. Prilično je veliki broj učenika stavio veliki naglasak na razotkrivanje žetve organa i oni kod objašnjavanja istine počinju tako da objašnjavaju žetvu organa. Trebamo li mi još uvijek počinjati sa pozadinom u objašnjavanju istine, objašnjavajući prvo jasno šta je Falun Dafa i osnovne istine, poput one sa prevarom o samospaljivanju i lažnom pričom o 1.400 slučajeva, a onda nastaviti dalje u zavisnosti od toga koliko slušalac može prihvatiti?

Učitelj: Tako je, mislim da je ovakav način objašnjavanja veoma racionalan. Ljudska su bića jednostavno ljudska bića, i vi o njima imate previsoko mišljenje. Osjećate kako ih je teško spasiti; ali to je zato što su oni na preniskom nivou, a ne zato jer su na previsokom nivou. Zato sa onim sa kojima je teško razgovarati trebate razgovarati sa nižega nivoa, i samo će tada to oni moći prihvatiti. Kada bi oni stvarno bili mudri, onda ne bi bili takvi. Zato, trebate početi sa osnovama, posebno u matici Kini, i objasniti kako je zla Komunistička partija Kine (KPK) izmišljala priče. Razotkrijte te stvari i objasnite im stvarnu situaciju. Nakon toga, možete objasniti koliko je zao progon koji čini zla KPK i onda će oni sa vama suosjećati. Ako samo govorite o tome kako vas zla Partija progoni, oni bi mogli pomisliti da ni vi niste dobri, jer je njihov način razmišljanja iskrivljen lažima. Zato u objašnjavanju istine morate ukloniti laži. Samo tada će djelovati.

Učenik: Pod uputama zla, glavni upravnik Hong Konga je sabotirao prijavu za salu potrebnu za nastup Shen Yuna i hrabrio zle bande da napadaju Dafa u gradskoj regiji Hong Konga kao i na raznim turističkim lokacijama, a sve to radeći u suprotnosti sa zakonima Hong Konga. Može li lokalno Dafa udruženje koordinirati studente učenike koji znaju podići sudsku tužbu, u namjeri da se stvori okruženje u kojem se poštuju zakoni?

Učitelj: U skoroj budućnosti, niti jedna zla osoba neće biti u stanju pobjeći i netko će ih kazniti. Što se tiče situacije u Hong Kongu, učenici i Dafa udruga Hong Konga moraju sami smisliti odgovarajući način da postupe. Učitelj to ne može ovdje jasno objasniti u nekoliko rečenica, niti vam može objasniti kako da radite stvari u svakoj situaciji, jer bi vas u suprotnom lišio vašeg vlastitog puta kultivacije. To je zato što je na vama kako da to uradite i kako da to dobro uradite. Ako bih sa vama o svemu razgovarao i sve vam objasnio, uključujući i to kako da radite svaki korak, bi li to onda bila moja ili vaša kultivacija? Ili vas ja vodim u kultivaciji? To se onda ne bi računalo, zar nije takav princip? Zato, za neke stvari, još uvijek je na vama da smislite kako da ih dobro uradite. Okruženje je stvoreno od Dafa učenika u procesu objašnjavanja istine.

Učenik: Postoji jedna situacija, tj. ponekad potpuno nepoznati ljudi donose Dafa knjige na mjesta za učenje Fa. Neke od tih knjiga su stara izdanja u kojima nisu izvršene ispravke znakova, neke su nove, no većina knjiga ima zaprljane stranice i papir im je postao veoma krut i veoma star. Ne znam kako da se prema ovome odnosim.

Učitelj: Progon je tako strašan i ljudi su sakrivali knjige. Vjerovatno se o njima nisu dobro brinuli. Za ljude koji nemaju Dafa knjige one su ipak veoma dragocjene. Znakovi koji nisu ispravljeni se mogu ispraviti. Ako su knjige prljave to nije problem i vi ih ipak možete čitati i koristiti. Ako su stvarno toliko oštećene da ih se ne može upotrijebiti, onda ih možete spaliti. Budući da ste vi Dafa učenici, bogovi će znati šta vi radite.

Učenik: Od kada je na Tajvanu nova vlada preuzela kabinete u maju mjesecu, vidi se očigledna redukcija broja turista koji dolaze iz matice Kine na turističke lokacije na Tajvanu. Je li to odraz stanja kultivacije Dafa učenika na Tajvanu? Broj turista iz Južne Koreje, Japana i Jugoistočne Azije je u očiglednom porastu na Tajvanu. Trebamo li ciljati na širu publiku pri objašnjavanju istine na tajvanskim turističkim lokacijama?

Učitelj: Nema ničega posebnog u vezi s time. U zadnje vrijeme ekonomija u Kini nije više tako dobra kao što je bila ranije i sasvim je normalno da se smanjuje broj turista. Što se tiče objašnjavanja istine, nije važno ko je u pitanju, vi svima trebate isto objašnjavati istinu, sa fokusom na turiste iz matice Kine. Na Tajvanu, također možete objašnjavati istinu turistima druge nacionalnosti, posebno onima iz zemalja Jugoistočne Azije, koji su također bili duboko oštećeni kao rezultat progona Falun Gonga. Svima njima možete objašnjavati istinu.

Učenik: Praktikanti iz Hong Konga su rekli da ne razumiju zašto svi praktikanti iz Epoch Timesa izlaze da prodaju stvari. Neki novi praktikanti su otišli učiti Fa u Dafa Asocijaciju tamo, ali su ondje bili odbijeni. Nemaju stabilno okruženje za učenje Fa tako da čak kad se pojave novi ljudi, ne mogu zaista razumjeti Dafa.

Učitelj: Zar u Hong Kongu postoji takav fenomen? U stvari, koordinatori su manje više odgovorni za kultivacijsko stanje njihove grupe. Međutim, što se tiče osobe koja je napisala ovu cedulju, ako ne poznajete dovoljno dobro situaciju, onda ne možemo dalje na osnovu pretpostavki.

Učenik: Učenici iz matice Kine šalju pozdrave Učitelju. Već duže od godinu dana traju uhićenja velikog broja Dafa učenika u mnogim mjestima u našoj provinciji. Evo moga pitanja: Fa ispravljanje se bliži kraju, a ipak se dešavaju ovakve vrste smetnji. Je li to zato što postoje propusti u našoj sveukupnoj kultivaciji ili je uzrokovano …

Učitelj: Nema posebnog razloga. Zlo će vas natjerati da se suočite sa svakim aspektom vaše kultivacije u kojem kaskate — i ono će insistirati na tome. Koristeći riječi starih sila, matica Kina je nalik retorti u topionici dana gospodara Laoa, u kojoj vatra mora žestoko gorjeti kako bi se iskovalo pravo zlato. Kao što sam upravo kazao, nije tako da će kada situacija postane bolja i zlo također postati bolje. Zlo neće postati bolje, ono jedino može biti odstranjeno. Prije nego bude odstranjeno, ono će se uzjoguniti, posebno kada se prije kraja bude borilo na život i smrt. Možete računati na to. Ono je nalik otrovu, ako ne želite da bude otrovno, je li to moguće? Ono je po svojoj prirodi otrovno.

Učenik: Mediji koji izvještavaju o Shen Yunu još uvijek nisu u stanju posvetiti pažnju detaljima. Na primjer, u člancima se koristi gosp. ili gđa. kada govore o ljudima koje intervjuišu ili se neprestano ponavljaju njihove titule. Ovo ne odgovara konvencijama koje se koriste za novinsko izvještavanje. Pitam uvaženog Učitelja, budući da mediji nisu u stanju posvetiti odgovarajuću pažnju detaljima kao što to čini Shen Yun, hoće li to imati uticaja na snagu medija kada se radi o spašavanju ljudi?

Učitelj: Ovo su minorna pitanja; mediji samo trebaju biti malo ljubazniji kod izvještavanja i to je sve. Praktikanti Falun Gonga idu tradicionalnim putem u svom ponašanju i zato trebaju bolje raditi.

Učenik: Jedan par, oboje su kultivatori, se razveo jer se nisu dovoljno dobro kultivirali i nisu gledali unutar sebe kada su konflikti nastali. No, njihova se srca za kultivaciju u Dafa nisu promijenila. Kakve će posljedice njihov razvod imati na njihovu kultivaciju? Da li oni još uvijek imaju šansu za kultivaciju do Ispunjenja?

Učitelj: U principu, za vrijeme kultivacije, bilo da se dobro kultiviraju ili ne, to je samo odraz njihovoga stanja u procesu kultivacije. Razvod je velika stvar za ljudska bića, ali je u suštini samo kultivacija vrhunski prioritet za kultivatore. Ako se oni mogu dobro kultivirati, onda nema uticaja. Koji oblik za kultivaciju odaberu i kako se žele kultivirati — to je njihova odgovornost. Ako je razvod uzrokovan vezanostima ili ljudskim načinom razmišljanja, onda to što su uradili naravno nije u redu.

Učenik: Današnja djeca igraju kompjuterske igrice. Jesu li one stvorene od strane vanzemaljskih bića? Kako da se prema tome odnosimo?

Učitelj: Da, sve su današnje elektronske igre stvorene od strane ljudi koji se nalaze pod kontrolom izvanzemaljskih bića. Ljudi samo misle da su ih oni sami stvorili. Upravo sam rekao, vi stvarno ne znate odakle dolaze ljudske misli ili kakvo je porijeklo vaših misli kada poželite stvoriti nešto takvo. Kako su slojevi nad slojevima misli stvoreni, kako su vam unesene vanjske ideje — vi u suštini ne poznate ovaj proces. Vi samo znate stvari koje se dešavaju na površini. I zato su sve te stvari štetne za ljude i one sve vode ljudska bića u stanje koje više nije ljudsko.

Zašto to vanzemaljska bića rade? Rade to zato što žele zauzeti ljudska tijela. Oni žude za strukturom ljudskoga mozga. Vanzemaljska su bića životi koji dolaze iz najštetnije gomile smeća sa najnižeg nivoa univerzuma. Živa bića iz kosmosa ih smatraju neizmjerno ružnima. Ljudsko razmišljanje je izvanredno. Ljudski rod biva uništen jednom svakih četiri ili pet hiljada godina. Kad ne bi bio uništen, vaš bi mozak, sa strukturom razmišljanja kao što imaju Bogovi, mogao stvoriti bilo šta - puno snažnija sposobnost nego što to imaju vanzemaljska bića. Zar nisam ranije rekao da su mjesec stvorila ljudska bića iz ranijih perioda? Zato oni žele dobiti ljudska tijela, i oni stalno rade ovakve stvari. Naravno da postoje i drugi faktori, i o njima sam govorio ranije kad sam objašnjavao Fa.

Učenik: Učenici iz medija rijetko šalju ispravne misli. Neki učenici, posebno oni mlađi, rijetko uče Fa ili rade vježbe i njihov način razmišljanja je veoma nalik razmišljanju običnih ljudi. Kako da promijenimo ovu situaciju?

Učitelj: Za ovaj problem znam već odavno i zato ga posmatram. Dafa učenici, posebno oni iz matice Kine, uvodili su svoju djecu u kultivaciju dok su još uvijek jako mala. Kako djeca rastu, roditelji ih ne mogu disciplinirati. Privlače ih stvari iz svakodnevnog ljudskog društva. Djeca su završila škole, naučila nešto, onda su izašla u društvo, a neka su otišla i u inostranstvo. Neka od njih su se također pridružila medijima poput Epoch Timesa i NTD. Dugo vremena nisu učili Fa i nose misli i ponašanje na koje je imala uticaj partijska kultura. Za ljude izvan Kine, vaše je ponašanje jednostavno previše čudno, a vi toga niste svjesni. Ono što vam želim reći je da vi niste svjesni tih stvari. Vi ste došli u novo okruženje i morate promijeniti vaš način razmišljanja i ponašanja. Svi vi ste Dafa učenici — kako onda možete da ne učite Fa? Ako ne učite Fa, jeste li onda još uvijek Dafa učenici?

Učenik: Mnogo živih bića nije spašeno, a Učitelj je jednom prilikom govorio o korištenju aranžmana starih sila. Je li moguće da današnji Dafa učenici nastave boraviti ovdje i ispune svoje misije za vrijeme perioda u kojem Fa ispravlja ljudski svijet?

Učitelj: Učitelj ne može govoriti o stvarima budućnosti, jer sve što bih kazao bi kod vas izazivalo vezanosti. Oni od vas koji se nisu kultivirali dobro imaju samo jednu mogućnost: Dobro se kultivirati. Nema drugoga puta. Kažete: „Ja ću to činiti opušteno jer još uvijek ima vremena. Prvo ću uživati u životu, a onda se kultivirati." Bogovi mogu vidjeti svaku vašu misao.

Učenik: „Zbog različitih mišljenja, neke su kolege praktikanti, kroz dugi period vremena razvili značajna neslaganja i njihovi su se nesporazumi produbili. Kada neko pokuša surađivati sa drugima, on postaje meta diskriminacije i kritika.

Učitelj: Obje strane imaju probleme i obje strane imaju snažne vezanosti. Kada se Dafa učenici ujedine, njihova je snaga zaista ogromna. Pri slanju ispravnih misli, ako svi budete u stanju usredotočiti vaše misli, snaga koja će pri tome nastati će biti stvarno snažna, čudesna! Truli demoni samo hoće da vas ometaju i da utiču na vas. Oni potiču vaše ljudske predstave tako da ste vi ogorčeni i druge vidite kao trn u vašem oku. Oni ojačavaju vaše ljudske predstave u tolikoj mjeri da se vaše ispravne misli jednostavno uopšte ne mogu pojaviti!

U ranim godinama, kada je počeo progon Falun Gonga, trebalo je da radite puno stvari kako biste se oduprli progonu. Na sastancima, ljudi su se bez prestanka svađali, što je opasno uticalo na stvari koje ste trebali uraditi. Ja sam se prema tome odnosio kao prema procesu u kome se vi morate kaliti, kultivirati se i ubuduće bolje raditi. Ali neki ljudi nisu promijenili način razmišljanja i cijelo vrijeme su bili iskorištavani od strane zlih demona, praveći tako probleme Dafa praktikantima. Vi ste kolege praktikanti — zar ste vi neprijatelji? Vaš je zajednički cilj da spašavate ljude u svijetu, i zato bi trebali biti najbliži jedni drugima i pomagati jedni drugima. Ko vas nervira? Njihov vanjski izgled i njihovo ponašanje su samo nešto što se manifestira ovdje u ovome ljudskom svijetu. Zar vi svi nemate božansko porijeklo? Zar bi njihova božanska strana biti takva? Na stvari bi trebali gledati sa stanovišta kultivacije.

Učenik: Bajke i stare pjesme koje se prenose kod manjinskih zajednica u Jugozapadnoj Kini imaju puno sadržaja koji se odnose na univerzum, život, vodu itd. Na svojoj tradicionalnoj odjeći oni imaju veliki broj starih simbola kao što su svastika i Taiji. Želim pitati da li su i kulture manjinskih naroda u Kini također dio tradicionalne kineske kulture? Jesu li njihove drevne kulture značajne za ljudsku kulturu u budućnosti?

Učitelj: Nije važno govoriti o njihovom značaju za kulturu u budućnosti. Ja vam mogu kazati zašto postoji tako puno manjinskih zajednica u Jugozapadnoj Kini, kao i zašto su se u posljednjih pet hiljada godina one udaljile od kineske kulture. U stvari, ovi su ljudi ljudske rase preostale iz perioda od prije pet hiljada godina ove civilizacije. Jedne prilike dok sam se vozio za provinciju Yunan, bogovi pokraj puta su mi kazali da su ovi manjinski narodi živi fosili, vrlo drevni.

Učenik: Nedavno je u Pekingu izbila nesloga među praktikantima u velikoj Dafa grupi. Šta je najčistija i najispravnija stvar koju možemo uraditi, a da je to također i najbolje za jedno-tijelo? Je li ljubomora imala dugoročnog uticaja na našu sposobnost surađivanja i uzimanja cijele grupe u obzir?

Učitelj: Ljubomora je definitivno nešto što morate odstraniti. Ona je veoma opasna, jer može učiniti da popustite u svim aspektima vaše kultivacije i da vas uništi. Ne smijete gajiti ljubomoru.

Učenik: Potpisivanje peticija se sve više i više široko koristi u Kini. Kako trebamo gledati na to vezano za direktno spašavanje ljudi kroz njihovo povlačenje iz tri partijske organizacije? Na koji aspekt trebamo posebno obratiti pažnju?

Učitelj: Sjećam se da me neko pitao koliko velik treba biti broj istupa iz KPK da bi zla partija propala? Ja sam mu pokazao pet prstiju, bez da mu kažem koliko mnogo. (Svi se učenici smiju) Ali, u svakom slučaju, ovo istupanje iz partije je proces spašavanja ljudi, jer su svi ovi ljudi bili kidnapovani od strane zle KPK. Svi su oni obilježeni demonskim crvenim zmajem i svi su se oni zakleli pod krvavom zastavom da mu posvete svoje živote. Kako ih možete spasiti ako ne istupe iz Partije? Kada je zla KPK postala demon za Fa ispravljanje, zar ne bi trebala biti eliminirana? Zar se sada ne nalazi u samom procesu eliminisanja? Naravno da, kada bi bila uklonjena odjednom, šta bi se desilo sa onim Dafa učenicima koji se nisu dobro kultivirali? Tako u ovom procesu eliminisanja demona, moramo uzeti u obzir one koji se nisu dobro kultivirali i dopustiti im da se nastave kultivirati, i da jedan dio demona koji nije u potpunosti eliminisan još ima dejstva. Morate ovo posmatrati razumno. U stvari, ja sam u prošlosti jasno objasnio mnogo stvari.

Učenik: Zašto je na Dafa praktikantima u SAD, putem online peticije za Bijelu Kuću, da pomognu zaustaviti žetvu organa od živih Dafa praktikanata? I televizija i novine su o tome izvijestile. Čuo sam da ako broj potpisa ne dosegne stotinu hiljada da će to imati negativan efekt. Lično osjećam da su Dafa učenici jedno tijelo i da trebaju surađivati jedni s drugima kada rade stvari. Oni Dafa učenici koji su čuli za ove novosti trebaju surađivati i podržati ovu inicijativu u svoje lično ime.

Učitelj: Bojim se da nije tako. Ja nisam spomenuo ovu cifru. Kada je u pitanju žetva organa od živih ljudi, ona se dešava u mnogim bolnicama u Kini, i to po naređenju koje je direktno dato od strane zla. No u ovom trenutku ne postoji način da saznamo tačan broj. Ako nemate načina da prikupite mnogo činjenica koje to dokazuju, nećete biti uvjerljivi. Ako tvrdite da je bilo toliko i toliko žrtava, drugi bi mogli zatražiti: „pokažite nam medicinske kartone". Zhang ili Li, kojeg zanimanja, kada mu je organ bio oduzet, kada se on počeo kultivirati —možete li dati takve informacije? U zapadnom društvu je važno imati čvrste dokaze i da ljudi mogu vidjeti vaše dokaze. Bez dokaza, vi samo izmišljate stvari — i ljudi će misliti da je sve to vaša mašta, neuvjerljivo; čak će pomisliti da vi pretjerujete i lažete. Takav je koncept, i zato ne možete upotrijebiti vaše emocije da njima zamijenite stvarnost.

Stalno vam govorim da je žetva organa veoma ozbiljan problem i da je široko rasprostranjena u Kini. Dafa učenici su bili teško progonjeni i takvo zlo do sada nije zabilježeno u istoriji. Ali kada nemate toliko puno konkretnih slučajeva, onda ne spominjite brojke. Stalno sam podvlačio da ne trebate navoditi brojeve, ali neki ljudi jednostavno ne slušaju. Vi trebate ljudima samo reći da ovaj problem postoji i da je stvarno užasan i široko rasprostranjen, i to će ljudi razumjeti. Možete iznijeti primjere koje poznajete i ljudi će razumjeti koliko je okrutan i zao progon. Brojka koju spominjete je vjerovatno puno manja od stvarnog broja, iako vi osjećate da je veoma velika. Ipak, vi ne možete pružiti faktične dokaze, i zato ova cijela stvar postaje drugima nevjerovatna.

Učenik: Dafa učenici ne smiju biti umiješani u piramidalne šeme, ali za neke proizvode ne možemo sa sigurnošću znati prodaju li se putem piramidalne šeme. Jedan je određeni proizvod bio prodavan na WeChat…

Učitelj: Hajde da to ovako razmotrimo: Ovo je današnje društvo veoma kompikovano, a Dafa učenici idu veoma ispravnim putem. Možete koristiti standard kultivatora da utvrdite radi li se o poštenom poslu ili ne i postoji li prevara. Mislim da kada stvarno upotrebite Dafa standarde za prosuđivanje, onda ćete znati. Neki ljudi znaju, ali se prave da to ne znaju. Oni zataškavaju stvari kako bi zaradili novac. U stvari, ovaj je problem veoma jasan, zar ne? Samo pogledajte i znat ćete da li postoje elementi prevare.

Učenik: Moja vjerenica i ja smo se zbog posla preselili u Maroko i tamo smo nas dvoje jedini Dafa učenici. Kako u ovoj zemlji možemo objašnjavati istinu?

Učitelj: Objašnjavanje istine i širenje Dafa je nešto što je svaki Dafa učenik obavezan raditi. Što se tiče toga kako to činiti, vi to jedino možete raditi na temelju lokalne situacije koju poznajete i sami to morate provesti u praksu.

Recimo to ovako, što se tiče nekih konkretnih stvari, ne biste me trebali pitati za detalje. Kad bih vam odgovorio, pobrkao bih put kojim trebate kročiti u vašoj kultivaciji. Znao ja to ili ne, ako to izustim, to će se onda ostvariti. Ali to onda ne bi bilo nešto što ste vi uradili, već nešto što sam ja uradio. Zašto bih to onda uradio? Ja sam ovdje došao kako bih vas spasio, da bi ste vi išli putem, zašto od mene tražite da ja idem njime umjesto vas? (Učenici se smiju)

Učenik: Ja sam Dafa učenik iz Changchuna. Tokom osamnaest godina iskušenja i teškoća, ja sam imao i radosti kao i žaljenja. Bez obzira koliko dugo će od sada trajati, mi ćemo još uvijek nositi odgovornosti Dafa učenika i stremiti vrijedno naprijed, idući posljednjim dijelom puta dobro i ispravno. Učitelju, molim vas budite spokojni u vezi s tim.

Učitelj: Ja vam vjerujem. Ja to znam. (Svi učenici oduševljeno aplaudiraju) Dafa učenici u Učiteljevom rodnom gradu su posebno okrutno progonjeni, a ipak su radili najbolje. (Svi učenici oduševljeno aplaudiraju)

Učenik: Deset hiljada Dafa učenika je došlo u New York da bi prisustvovali Fa konferenciji, sudjelovali u aktivnostima i spašavali ljude. No, padala je kiša. Je li to bio rezultat uplitanja starih sila ili greška Dafa učenika?

Učitelj: (Učitelj se smije) Ako treba kišiti, pustite neka kiši. (Svi se učenici smiju) Ipak, ništa nije slučajno, a postoje i faktori iz dva ugla. Tu je ili da vas testira ili da vam pomogne. U svakom slučaju postoje dva ugla gledanja, zato o tome razmislite. Nema slučajnosti. (Svi učenici aplaudiraju)

Učenik: Zla avet komunizma pokušava kontrolisati Zapadno društvo. Kako se prema tome trebamo o odnositi?

Učitelj: Zapravo ga ona kontroliše već jako dugo vremena. Već sam prije kazao da su negativni elementi već okupirali svijet. (Učitelj se smije) Vi to ne možete razumjeti dovoljno duboko. Ljudska bića mnoge pojave vide samo spolja, a to su samo sukobi stvoreni različitim ljudskim razmišljanjem i društvenim formama. Sve negativne pojave je doveo crveni demon. O tome ću govoriti u budućnosti, jer to uključuje površinske stvari budućnosti vezane za ljudska bića kada Fa bude ispravljao ljudski svijet.

Učenik: Neke kolege oko mene su pod velikim uticajem ateizma i za njih je istupanje iz Partije nepotrebno, rizično i može dovesti do problema. Moral ljudi u današnje vrijeme ostaje na nivou brige samo za samoga sebe. Doduše, oni prema Dafa imaju simpatije i ne rade stvari kojima progone Dafa. Ako njihov ateistički način razmišljanja nije uklonjen, ove se ljude ne može ubjediti da napuste Partiju. Pitam poštovanog Učitelja kako da se odnosimo prema ovakvim ljudima?

Učitelj: U stvari nije tako, to da li oni vjeruju ili ne vjeruju u Bogove nema veze sa napuštanjem Partije. Nije to tako da će oni napustiti partiju ako vjeruju u Bogove. Mi govorimo o tome da ljudi u svijetu jasno prepoznaju zlo zle Partije, a posebno istoriju zle KPK. Sve je počelo uspostavljanjem pariške komune, kada je banda huligana rušila zgrade po Parizu koje su istinski bile božanstveno lijepe, stvarajući haos u društvu. Od početka je to bilo vrijedno prezira, a nakon preuzimanja vlasti, KPK je nastavila ubijati ljude, kontinuirano ubijati ljude. Samo provjerite istoriju zle KPK, tamo ćete naći istoriju ubistava. Govorite ljudima o ovome. Kažite im šta je KPK učinila, a posebno u Kini, šta je uradila kineskim ljudima. Zapitajte ih: „Želite li još uvijek biti umiješani u to?" Ako im govorite sa ove tačke gledišta onda će to oni razumjeti. Što se tiče toga da li oni vjeruju u Bogove ili ne, to u stvari nije najveća prepreka. Ako mogu čitati Dafa knjige, njihov će ateizam prirodno biti eliminisan.

Učenik: Učiteljev novi članak: „Ponovno stvaranje" spominje „Vratite se tradiciji, jer to je put koji vodi nebesima.“

Učitelj: To je tačno. Kao što znate, svu ljudsku kulturu su stvorili Bogovi i put do raja je veoma tijesno povezan sa Bogovima. Za povratak na nebo, kako ćete tamo stići ako ne idete tim putem? Pogonjeni modernim mentalitetom, ljudi izgledaju čudno sa takvim frizurama, velikim naušnicama u obliku karika i sa prstenjem u nosu; a čak se i drogiraju — je li moguće tako stići tamo gdje su Bogovi? Svi znate da je to nemoguće. Zato je samo ovaj tradicionalni put najbliži Bogovima, jer su taj put uredili Bogovi.

Učenik: Kakva je veza između oživljavanja kineske tradicije i pomaganja Učitelju u Fa ispravljanju?

Učitelj: Upravo sam rekao da oživljavanje tradicije nije nešto što u ovome trenutku rade Dafa učenici. To radi Shen Yun Performing Arts jer je Shen Yun sam po sebi uključen u umjetnost. Shen Yun koristi tradicionalne umjetnosti. Vi kao Dafa učenici trebate samo dobro raditi tri stvari.

Učenik: Kako možemo znati šta je istina u pet hiljada godina kineske istorije? Kako možemo razlikovati ono što su stare sile izmijenile od onoga što je stvarno ostavljeno za ljudska bića?

Učitelj: Nema potrebe da se oko toga brinete. Pet hiljada godina kineske kulture su stvorili Bogovi i uništena je samo nakon pojave zle KPK.

Učenik: Kolege praktikanti u Kini moraju izbrisati orginalne fajlove kada reinstaliraju kompjutere. Među tim orginalnim fajlovima su bila i Učiteljeva predavanja. Neke kolege praktikanti su kazali da je brisanje fajlova odraz nepoštovanja slično kao što je to i cijepanje knjiga.

Učitelj: Mislim da to ne trebate tako shvaćati. U redu je ako ih obrišete, nema problema, jer suština ne može biti obrisana sa kompjutera. To je isto tako kao i sa samim kompjuterom, jer jednom kada na njemu nešto bude pohranjeno više nikada ne može biti izbrisano. Njegov terminal tamo se nalazi pod kontrolom vanzemaljskih bića i ono što je na njemu sve tamo stiže.

Učenik: Moderni su ljudi izgubili tradicionalni stil života pod uticajem web sadržaja i pametnih telefona. Online mediji služe samo da pogoršaju stvari, jer koriste sve vrste metoda kako bi privukli ljude, povećali promet na mrežama i zaradili više novca.

Učitelj: Mislim da to ne trebate tako shvaćati. Današnje je društvo već u takvom stanju. Budući da je društvo već u takvom stanju, vi čak ne možete preživjeti ili razumjeti društvenu situaciju ako ne radite na isti način. Šta onda činiti? Morate to koristiti, nema drugog izbora. Istovremeno, ipak možete to koristiti kako bi objašnjavali istinu i spašavali ljude, te da napravite dobru kompaniju koja će koristiti internet za spašavanje ljudi. Kao što sam već ranije rekao, zar nisu online izdanje The Epoch Timesa i New Tang Dynasty internet kompanije? Naravno da jesu. Kakvu onda ulogu imaju? Oni objašnjavaju istinu i spašavaju ljude. Zato sve stvari na kojima rade Dafa učenici trebaju biti bazirane na ispravnim ciljevima.

Učenik: Koordinatori u The Epoch Timesu tvrde da pomažu novinama, ali ono što govore, rade i misle nije usaglašeno. Oni se zapravo bave vođenjem vlastitog biznisa korištenjem Dafa resursa. Boli nas gledati da je jedan Dafa projekt na taj način kompromitiran.

Učitelj: Gledano u cijelosti, The Epoch Times se razvija na zdrav način, mada postoje i ljudske stvari koje ne pripadaju kultivatorima. Znam da se pri kultivaciji ljudske predodžbe ne mogu izbjeći. Za to sam znao i to sam vidio već odavno. Ako istinski poznate situaciju, možete razgovarati sa Dafa asocijacijom. Ali ako slušate tračeve ili izvlačite zaključke na osnovu nečega što ste samo čuli bez dokaza, onda ni to nije dobro. Ako na umu imate nešto čega se ne možete osloboditi, onda nemojte tražiti od Učitelja da govori u vaše ime, jer vi lično trebate preuzeti odgovornost. Međutim, ako oni zaista imaju velike probleme, onda će se Bogovi za to pobrinuti čak i ako ja ništa ne uradim. U stvari, ja sam im dao odriješene ruke, jer znam da su svi oni kultivatori i da Bogovi o njima vode brigu.

Učenik: Neki praktikanti u Engleskoj ne slušaju ono što govori Dafa asocijacija ili koordinatori. Oni kažu da slijede Fa kao njihovog učitelja i šire glasine.

Učitelj: U redu, Dafa asocijacija je Dafa asocijacija i njena svrha je da organizira i vodi ljude u kultivaciji i učenju Fa. Ona nije odgovorna za vašu kultivaciju, već samo pruža cjelokupnu koordinaciju za grupne aktivnosti u objašnjavanju istine i spašavanju živih bića. Ako ste, međutim, u potpunosti protivni Dafa asocijaciji, onda stvarno imate problem. Mislim da će se situacija u Engleskoj popraviti, jer sam se sa njima već sastao (Svi učenici aplaudiraju) i također objasnio neke principe. Nemojte se, pri gledanju na stvari, držati starog mišljenja. Jedva čekam da iz Engleske čujem dobre vijesti. (Svi učenici oduševljeno aplaudiraju)

Učenik: Nakon gledanja Shen Yuna, neki Kinezi oko mene nisu shvatili i ne podržavaju Dafa. S poštovanjem pitam Učitelja, postoji li slučaj da ljudi ne mogu biti spašeni ni nakon što su gledali Shen Yun? Nedavno je izgleda zlo postalo užasno bijesno, i mnoge novine otvoreno napadaju Dafa. Čak se i na društvenim medijima, uključujući Facebook i WeChat, skrivaju neki opasni faktori. Je li to zadnji napad zla prije njegove propasti?

Učitelj: Nije tako ozbiljno. U stvari, zlo nikad nije popustilo. Radi se samo o tome da ste vi pokatkada preveliki optimisti misleći da se zlo promijenilo. Stalno vam govorim da se zlo neće promijeniti. Ono se neće promijeniti. Naravno, kada treba uhapsiće više ljudi, a ponekad će ih uhapsiti samo nekoliko. Nemojte misliti da se zlo promijenilo na osnovu toga da li hapsi više ili manje ljudi. Zlo se ne može promijeniti, ali oni koje vi spašavate su ljudi. Sve dok zlo i dalje iskorištava ljude i dok oni nisu spašeni, oni će raditi te stvari. Naravno, gledajući ukupnu situaciju, broj uništenih zlih bića neprestano raste i broj loših stvari je sve manji i manji, to je sigurno. Stvari se sveukupno mijenjaju, to je sigurno.

Učenik: U zadnje vrijeme imam puno misaone karme. Kada čitam Dafa knjige, imam osjećaj da ih čitam kroz pregradu i da sve riječi ne ulaze u moj um. Kolega praktikant je također imao iskustva sa sličnim fenomenom, kazavši da je smetnja čak bila jača nego glavna svijest i da slanje ispravnih misli ne stvara toliko snage kako je to prije činilo.

Učitelj: Svačije kultivacijsko stanje je drugačije. Što se tiče Dafa kultivacije, ja sam vam već ranije objasnio njenu formu. Budući da se vi kultivirate u ovom kompleksnom okruženju, osigurati vaš uspjeh u kultivaciji nije tako jednostavna stvar. Kao što već znate, ako niste pažljivi i ako popustite, dio koji ste već iskultivirali može pasti nazad u bilo kojem trenutku. Kako bih vam osigurao uspjeh u kultivaciji, čim dio kompletira kultivaciju, taj dio će biti odvojen od vas bez trenutka čekanja. Kad još više bude kompletirano, više se odvaja. Proces se odvija na taj način. Dio vas koji je kultiviran postaje sve veći i veći, ali će onaj dio vas koji nije dobro kultiviran uvijek biti nesvjestan i u kultivaciji ćete uvijek biti u ovom stanju. No, postoji suptilna promjena. Kakva promjena? U jednom trenutku, u trenutku kada dio vas treba da kompletira kultivaciju, vaša je moć veoma jaka i vi se osjećate veoma snažnim kada šaljete ispravne misli. Čim je taj dio u potpunosti kultiviran i odijeljen od vas, vi ćete odjednom osjetiti da ste veoma slabi, kao da iznova počinjete kultivaciju. Zato će se ovakve suptilne promjene dešavati dok se nastavljate kultivirati. Ovako to ide od početka do kraja; to nije nešto što je počelo baš ovog časa.

Učenik: Mnogim kolegama praktikantima iz moga okruženja ruke omlohave [iz uspravnog položaja kada šalju ispravne misli], a da toga nisu svjesni. Nekoliko kolega praktikanata su, jedan za drugim, iskusili karmu bolesti.

Učitelj: U kultivaciji postoji izreka: „Kultiviraj se kao na početku i sigurno ćeš uspjeti." Zar nije tako? (Svi učenici oduševljeno aplaudiraju) Kako ste se osjećali kada ste prvi puta dobili Fa i počeli kultivaciju? Kada ste saznali šta je Fa, wow, bili ste tako uzbuđeni da se niste mogli suzdržavati, i hrabrili ste sebe da se dobro kultivirate! Ako tijekom cijele kultivacije možete održavati svoje srce onakvim kakvo je bilo na početku, čak ni nebo ni zemlja neće vam dopustiti da padnete. (Učitelj se smije) (Svi učenici aplaudiraju).

Ipak, vi se naravno kultivišete među običnim ljudima, i zato se susrećete sa svim vrstama stvari, sve vrste poslova vas drže zaposlenim, sve vrste stvari vas ometaju, uključujući i kompleksne faktore u društvu, a tu je i pritisak od samog progona. Vama je stvarno veoma teško da od početka do kraja održite srce velike revnosti i odlučnosti. Zato sam također rekao da vam je lako praviti greške u kultivaciji, jer morate griješiti dok vaše vezanosti nisu odstranjene. No, sve dok imate jasno razumijevanje i dok se nastavljate kultivirati punom snagom, vi se nalazite u normalnom stanju kultivacije. To je tako. Ne može se sa sigurnošću reći da se ne možete kultivirati ako pravite greške, ili da niste kultivator ako nešto uradite pogrešno. Mi tako ne gledamo na stvari, jer su one samo odraz procesa kultivacije. Baš kao i učenik koji uči, jednom dobijete najvišu ocjenu, a sljedeći put ne prođete. Zar onda više nisi učenik? Ti si još uvijek učenik i moraš nastaviti dobro učiti. Zato, ako održavate jake ispravne misli od početka do kraja vaše kultivacije, čak i ja ću, kada vas vidim, prema vama pokazivati poštovanje. (Svi učenici aplaudiraju)

Učenik: Kada se dostignu viši nivoi kultivacije, riječi je sve manje, ali učenici čija kultivacija uključuje potrebu za koordinacijom stvari često moraju pričati kako bi potakli razmjenu iskustava. Pitam cijenjenog Učitelja kako da se nosimo s tim?

Učitelj: Svačije stanje kultivacije je drugačije. Sigurno, dok se nastavljate kultivirati, vidjet ćete da se vaše stanje mijenja, i to je normalno. Nije važno, ako koristite malo riječi, onda ih koristite samo onda kada morate govoriti. (Učitelj se smije) To nema uticaja [na ono što radite].

Učenik: Bogovi jasno vide svaku misao i ideju Dafa učenika. U zadnjih nekoliko godina, ipak, moje misli često ulaze u polja kolega praktikanata ili običnih ljudi. Zbunjen sam, Učitelju molim vas recite mi kako da se sa time nosim.

Učitelj: Ne samo kultivatori, već je i većina ljudi u današnjem svijetu došla sa neba da dobije Fa. Ali neki ljudi su duboko zakopani u predodžbama koje su stekli u ovom životnom vijeku, dok drugi nisu toliko zakopani ako imaju manje predodžbi. Kod onih koji nisu tako duboko zakopani, neke od njihovih nadnaravnih sposobnosti se mogu prikazati. Među običnim ljudima, zašto neki imaju nadnaravne sposobnosti? Zašto imaju nadnaravne sposobnosti i bez da se kultiviraju? Današnji ljudi, za razliku od ljudi iz prošlosti, većinom imaju božansko porijeklo i zato svi oni imaju sposobnosti. Radi se o tome da su njihove sposobnosti, u manjoj ili većoj mjeri, skrivene ili zaključane. One sposobnosti koje nisu zaključane vrlo čvrsto će se pokazati. Kazali ste da možete osjetiti misli drugih ljudi i ući u razmišljanje drugih ljudi i znati šta drugi ljudi misle. Dajte sve od sebe da se prema ovim stvarima odnosite kao prema normalnim i ne dopustite da utiču na vašu kultivaciju. To je sve. Nemojte na njih gledati kao na teret ili kao loše stvari. Generalno, kao kultivatori, u zajednici kultivatora, kada bi ljudi razvili neke nadnaravne sposobnosti, u prošlosti bi bili sretni zbog toga i smatrali bi ih pokazateljima povisivanja nivoa. Tako je to bilo u prošlosti. Predlažem da se i sada prema tome tako odnosite.

Učenik: Dali ste instrukcije našim medijima da djeluju kao kompanije u običnom društvu i da uče od Shen Yuna. Koordinatori ipak kažu da moramo raditi sa što manje sredstava. Naravno, trebamo cijeniti resurse, ali ako ne možemo izgraditi pozitivan poslovni model i ne možemo pronaći talentovane učenike, onda ne možemo dobro raditi.

Učitelj: Da, tako je. Što se tiče Shen Yuna, ja bih ovako rekao. Napravio sam potpuno novi model funkcionisanja. Ova grupa scenskih umjetnosti je preuzela drugačiju formu od običnih scenskih grupa, tako što radi u pozitivnom ciklusu, i u stanju je opstati u bilo kakvim ekonomskim uslovima i očuvati samu sebe. Mnoge od današnjih kompanija scenskih umjetnosti će propasti kada su ekonomski uslovi loši, jer nemaju normalan, pozitivan način djelovanja. One se oslanjaju na milostinju, što ne zvuči dobro. Recimo da one žive od milostinje ili od donacija. Same izvedbe i korištenje vlastitih talenata za zaradu su postali nevažni. Na taj način oni ne slijede pozitivan ciklus. Bez pozitivnog načina funkcionisanja oni će propasti, naravno. Bogovi upravljaju ljudskim društvom i bogovi im neće dopustiti da dugo postoje. Takva je situacija i ja tako gledam na to. Zato neki ljudi, kada se priključe našoj kompaniji, nisu na takvo šta navikli, jer smo mi prilično drugačiji od običnih kompanija. To je tako, to je potpuno novi model, i ja to radim kako bih pokazao običnim ljudima. Danas, mnoge scenske kompanije proučavaju način na koji funkcioniše Shen Yun i proučavaju kako biti samoodrživ i uspješan.

Ali kao medij, u redu je da idete vlastitim putem. Shen Yun je postavio dobar primjer i u redu je da učite od Shen Yuna. Razgovarao sam sa koordinatorima u medijima kako da treniraju i vode osoblje i kako da rade efikasnije.

Učenik: Neke kolege praktikanti pomažu u biranju imena za živa bića koja su napustila Partiju, ali ta imena nisu pravovremeno registrovana na stranici o tri istupanja na web stranici Epoch Timesa. Tijekom prošle godine nagomilalo se nekoliko hiljada imena.

Učitelj: Dopustite mi da vam svima kažem, ne možete zanemarivati ovaj problem istupanja iz Partije. To je od velike važnosti! To ima veze sa spašavanjem živih bića i ima veze sa spašavanjem bezbrojnih bića koja stoje iza tih živih bića. Ovo pitanje trebate tretirati krajnje ozbiljno. Uz to, Bogovi također gledaju na broj ljudi koji napušta partiju, zato se nemojte prema tome odnositi nemarno.

Učenik: …a uz to, oni se također ne sjećaju datuma kada su istupili. Da li se za ljude čije izjave nisu objavljene smatra da su napustili Partiju i da su spašeni?

Učitelj: Njih broje Bogovi, ali vi niste dobro uradili. Radi se o tome da li vi dobro idete putem kultivacije i zato se prema ovom problemu morate ozbiljno odnositi.

Učenik: Neki učenici u jednom gradu u Južnoj Americi su bili domaćini Shen Yunu i postigli su dobre rezultate. Bilo je ipak puno posla i mi ga nismo svog mogli uraditi. Možemo li sljedeći put pozvati firme iz običnog društva da preuzmu neke poslove na promociji, prodaji karata, post-prodajnom servisu i u logistici, a da pri tome učenici upravljaju radom?

Učitelj: Ne možete zvati kompanije iz običnog društva; ne smijete to raditi. To nije zato što mi imamo neke tajne, već zbog toga što je ovo posebno razdoblje u kojem smo pod progonom KPK, pa te kompanije mogu lako biti kupljene novcem, ili biti pod uticajem ljudskih emocija i ne mogu jasno sagledati izmišljotine zla. Ovo smo iskustvo imali puno puta. Jednom kada su uključeni u projekte Dafa učenika, zlo će odmah napraviti probleme, i zato to ne funkcioniše. Ima puno ovakvih lekcija i zato morate obratiti pažnju na ove stvari.

Učenik: Ja sam inženjer programer. Želio bih posvetiti više vremena učenju tehnologija vezanih za umjetnu kompjutersku inteligenciju. No, imam puno sumnji u vezi toga. Može li nam Učitelj reči kakva je normalna veza između čovjeka i računara?

Učitelj: Društvo se razvilo do ove tačke i izgleda da sve kompjuterske kompanije žele imati svačije lične informacije. Svako radi online i svi tako rade. I ja bih takođe želio da Dafa učenici imaju tu sposobnost i osnuju vrste kompjuterskih kompanija koje neće kvariti ljudski moral. Naravno, ako želite da to razumijete, onda to morate usavršiti. Da kažemo, ljudsko je društvo danas došlo u takvo stanje. U principu, kao Dafa učenik, vi se morate smatrati kultivatorom ma šta god da radite. Radite ono što trebate raditi i onda neće biti problema.

Učenik: Dobri filmovi i televizijski programi mogu imati uticaja na objašnjavanje istine, uklanjanje zla i pročišćavanje ljudskih srca. U zadnje vrijeme ljudi su postali sve zahtjevniji u pogledu kvalitete filmova i televizijskih programa. Ipak, neki filmovi za objašnjavanje istine koje su napravili neke kolege praktikanti koriste tehniku veoma loše kvalitete, a to za posljedicu ima da im se obični ljudi rugaju i daju negativne komentare. to je čak imalo negativan uticaj na imidž Dafa. Pored toga, produkcija takvih filmova troši dosta resursa Dafa učenika.

Učitelj: Stvarno, što se tiče programa jako loše kvalitete, hajde da budemo sigurni da ih ne prikazujemo na TV-u. Ako ih prikažete na drugim mjestima, onda u redu. No, programi koji se emituju na TV-u moraju zadovoljiti kvalitetom.

Učenik: Možemo li objaviti Zhuan Falun koji uključuje Zhuyin i Pinyin romanizaciju? Ovo bi bilo od velike pomoći praktikantima koji uče kineski jezik.

Učitelj: Ranije su za ove stvari postavljena pravila. Ja se ne protivim ni Zhuyinu niti Pinyinu. O ovim stvarima možete konsultovati Dafa Asocijaciju.

Učenik: Budući da kolege praktikanti koji su uključeni u online tehnologije moraju prikupljati podatke, oni moraju vidjeti veliki broj informacija običnih ljudi. Hoće li to povećati njihovu karmu i uprljati ih?

Učitelj: Ne. A zašto ne? Zato što je vaš posao da spašavate ljude. Bogovi paze na vas i pomažu vam i zato to neće biti problem. Što se tiče drugih kultivatora, ipak, ako gledate stvari običnih ljudi, i ako ih gledate puno, to onda neće ići. Ali za one koji rade u medijima ili se specijaliziraju u takvim stvarima, to nije problem.

Učenik: Koordinator u našoj regiji insistira na tome da ne govorimo gotovo ni o čemu drugome nego o žetvi organa, a gotovo nikada ne spominje koliko je Dafa veličanstven. Nadalje, on insistira na tome da kada obični ljudi potpišu peticiju protiv progona, to dokazuje da su spašeni. Ono što je meni poznato je da, čak i kada oni potpišu peticiju, to ne znači da su doznali istinu. Uz to, postoji izreka koja se prenosi interno među učenicima Falun Gonga u Evropi, to jest, da je istina o Falun Gongu jednaka istini o žetvi organa od živih praktikanata Falun Gonga.

Učitelj: Da li se takve stvari stvarno dešavaju? Vezanost za strah čini neke ljude nesposobnim da potvrđuju Fa na dostojanstven način, i onda to vodi do takvog luckastoga ponašanja. Nastrana shvatanja su često uzrokovana vezanošću za strah.

Učenik: Učitelj je za razna živa bića udesio da svake godine gledaju Shen Yun i sjedišta u pozorištima su već određena. Zar nije neprimjereno za nas da namjerno promoviramo kupovinu ulaznica za Shen Yun onim ljudima koji su već vidjeli predstavu i koji su već spašeni?

Učitelj: Više od osamdeset procenata gledalaca koji gledaju Shen Yun Performing Arts predstavu su novi gledaoci. Bez obzira šta radite, nova publika čini veći dio. Međutim, otprilike deset do dvadeset procenata, a u nekim krajevima dvadeset procenata, čine ponovni gledaoci. Pod normalnim okolnostima, neki ljudi će ove godine gledati Shen Yun predstavu, a drugi će gledati predstavu naredne godine, jer mi nastavljamo spašavati ljude. Dakle zašto se dešava da imamo ponovne gledaoce? Stare sile osjećaju da je samo takav način normalan. Kada bi sva publika bila nova, zar to ne bi bilo previše neobično? Zato mora biti nekih ponovnih gledaoca? Ako neki ponovni gledaoci dolaze svake godine i svake godine imaju koristi, zar se njihovi nivoi neće stalno povećavati? To nije tako. Kad se odluči da će netko pogledati više predstava, onda će samo mali dio njihovih loših stvari biti uklanjan svaki puta kada pogledaju predstavu. (Aplauz)

Učenik: U našoj regiji jedna osoba sa demonskim smetnjama u sopstvenom umu tvrdi da može uklanjati karmu učenika. Mnogi učenici odlaze kod njega učiti Fa govoreći da on ima dobro polje. Ova osoba također potajno pravi i prodaje Dafa knjige, ali im je cijena veća nego kod knjiga iz regularne produkcije. On također od učenika traži da mu predaju stare Dafa knjige i Učiteljeve slike, kako bi ih on privatno uništio za njih, govoreći da su to zakoni starog kosmosa, a da učenici trebaju od njega kupiti zakone novog kosmosa. Mnogi ga učenici slijede. Pokušao sam više puta poslati članke o tome na Minghui kako bih upozorio lokalne praktikante. Međutim, moji članci nikada nisu bili objavljeni, a meni nije poznato zašto. Želim pitati mogu li učenici kupovati knjige koje prave takve osobe?

Učitelj: Kada se kultivirate, vi se uistinu susrećete sa tako komplikovanim ljudima. Postoje ljudi sa svih vrsta nivoa i domena, sa svakakvim vrstama misli i ponašanja. Zato je spašavanje ljudi tako teško. Kad se takve nenormalne stvari pojave među Dafa učenicima, to je uvijek zato što u tom kraju postoje praktikanti koji imaju vezanost za takvo nešto. Kad niko u tom kraju ne bi imao takve vezanosti, onda se takve pojave ne bi dešavale. Zato, ako se osvrnete unazad i pokušate se prisjetiti, po cijeloj Kini je bilo svakavih raznih abnormalnih pojava ovih godina. Koja je svrha takvih stvari? Njihova je namjena da otkriju vaše ljudske predstave i vezanosti koje niste uklonili u vašoj kultivaciji. One imaju namjeru da vas zavaraju, da vas zavedu, učine da izgubite novac i da padnete tako teško da vam glava bude u modricama i da krvari — i tek onda ćete konačno shvatiti. Svrha je bila da se oslobodite vaših vezanosti i to se javlja samo iz tog razloga. Zato, mislim da problem ipak leži u kultivaciji učenika u tome kraju, što je uzrokovalo da imate smetnje starih sila. U najmanju ruku, vi ste bili publika ovim izopačenim duhovima koji podrivaju Fa.

Učenik: Što se bliže primičemo kraju to trebamo biti marljiviji. Ipak, neki učenici još uvijek imaju ozbiljne smetnje i prolaze kroz karmu bolesti različitog stupnja, što ima uticaja na to kako rade tri stvari. Kako možemo pomoći tim praktikantima?

Učitelj: Zaista, od početka do kraja, stare sile ne dopuštaju da Dafa učenici imaju mirno kultivacijsko okruženje. Kada vide da Dafa učenici u nekim krajevima gaje neku vezanost, oni će nešto zakuhati i to onda svima pokazati. To se dešava kako biste se kultivirali, zato pogledajte na sebe i gledajte kakve vam se misli javljaju. Imate li ispravne misli, ili razmišljate s ljudskim vezanostima? To je način na koji oni to sve vrijeme rade. Neki se učenici dugo vremena drže svojih vezanosti, a da ih nisu svjesni. Moguće je da su ti praktikanti bili previše zauzeti objašnjavanjem istine i radeći stvari za Dafa, tako da čak nisu imali vremena od sveg srca razmisliti o sebi. Oni sebe nisu pažljivo ispitali. Kad takvi problemi postanu ozbiljni i stare vas sile više ne mogu puštati da se provlačite, onda će se manifestovati problemi. Zato morate biti veoma pažljivi sa ovim stvarima. Bez obzira koliko zlo bilo ludo bijesno, ono se neće usuditi dotaći vas sve dok nemate nedostataka.

Učenik: U štampanoj verziji Zhuan Faluna, u napomeni postoji paragraf o Fa, „Na površini, Zhuan Falun nije tako elegantan u pogledu jezika i čak nije u skladu s modernom gramatikom.“ Neki učenici smatraju da to nije dio glavnog teksta knjige, i da ga zato ne treba čitati prilikom grupnog učenja Fa. Drugi učenici vjeruju da je to Fa i da se nalazi u Dafa knjizi te da ga treba čitati.

Učitelj: Ne morate čitati taj odlomak kada čitate u grupi. Ja sam napisao taj odlomak, no ne morate ga čitati. Ne morate ga čitati kada učite Fa. Ja vam ovdje kažem da to nije problem. (Aplauz)

Učenik: „Spustiti se na svijet s Učiteljem i biti kralj hiljadu godina“ — kakvo je značenje tih riječi?

Učitelj: Tih je hiljadu godina već prošlo. Vi ste u prošlosti bili kraljevi, ali to ne znate. Neki su ljudi u prošlosti uvijek bili kraljevi i opet, nakon reinkarnacije, postali kraljevi. Dafa učenici, dopustite mi da vama, koji sjedite ovdje, kažem da je nekada postojalo deset hiljada kraljevstava. Da se poslužim kineskom poslovicom: Svijet koji je dugo vremena bio podijeljen će se ujediniti, a nakon što je dugo vremena bio ujedinjen podijelit će se. To znači, ujedinit će se u velika kraljevstva i, nakon nekog vremena, opet će se podijeliti na manja kraljevstva. U jednom je trenutku postojalo deset hiljada kraljevstava. U svakom slučaju, postojalo je mnogo kraljeva koji su smjenjivali jedni druge. No, svi ti kraljevi su bili Dafa učenici, to je sigurno. (Aplauz)

Učenik: Kako da mladi Dafa učenici postignu ravnotežu između rada za Dafa i odnosa sa svojim porodicama i roditeljima? Ima mnogo smetnji i pritisaka koji dolaze od predstava vezanih za društvo i porodicu. Ako mladi učenici izaberu da ne slijede put običnih ljudi i da steknu fakultetsko obrazovanje i kasnije zaposlenje, njihovi se roditelji sa time neće složiti.

Učitelj: Kada se kultivirate u običnom ljudskom društvu, ne radite ništa ekstremno i onda ćete moći dobro rješavati odnose sa običnim ljudima u vezi društvenih formi. Ako želite dobiti fakultetsku diplomu, onda tako i uradite. Svi oblici života u običnom ljudskom društvu su vaše kultivacijsko okruženje. Tako su široko otvorene kapije. Različiti oblici života u društvu su okruženje za vašu kultivaciju. Uostalom, ovaj Fa je ogroman! Možete pomisliti, zar nije ipak previše velik? Ne. Kosmos je čak i veći od toga. Čovječanstvo u cijelosti i nije tako veliko. Postoji tako puno Dafa učenika koji su svi jednom bili kraljevi na nebesima koji su došli na ovo mjesto kako bi se kultivirali — ovo je mjesto, iskreno rečeno, premaleno.

Učenik: Danas, učenici u Kini spašavaju puno ljudi šaljući snimljene poruke korištenjem svojih mobilnih telefona. No, neki se praktikanti oslanjaju na svoje telefone i ne usuđuju se licem u lice ljudima objašnjavati istinu. Neki od njih čak pažljivo ne saslušaju snimljene poruke. Neki stalno pozivaju iste brojeve, uznemiravajući primatelja poziva. Stare sile to iskorištavaju i pojavila se i nestašica telefonskih kartica, a njihove cijene također rastu. Neke kolege praktikanti ne mogu koristiti svoje mobilne telefone zbog nestašice kartica. To je traćenje resursa.

Učitelj: U objašnjavanju istine, vi spašavate ljude bez obzira kakvom se metodom koristite. No, ne trebate se oslanjati samo na jedan način. Ili, ako se stvarno radi o tome da se ne usuđujete licem u lice objašnjavati istinu, onda se radi o vezanosti za strah, i zato se ti problemi onda manifestuju. Šta da se radi? Mislim da ne trebate Učitelja da vam o tome govori. Čim sam pročitao ovo pitanje, vi ste znali šta trebate raditi. Pokušajte raditi bolje.

Učenik: Shen Yun promocija cilja na više slojeve društva. Ljudi koji pripadaju ovoj grupi uglavnom su bolje upućeni u kulturu i umjetnost i oni su glavna snaga koja stoji iza tradicije i koja upravlja društvom prema ispravnom putu i ispravnim običajima. (Učitelj: To je tačno) Ali ove godine, mnogi od načina korištenih za promociju Shen Yuna u raznim regijama su se značajno razlikovali od mentaliteta viših slojeva društva. Već smo primili neke negativne reakcije zapadnjaka. Učenici u nekim krajevima su izvršili preoblikovanje teksta i materijala za promociju Shen Yuna prema njihovom ukusu i shvaćanju, nanoseći time štetu imidžu Shen Yuna kao vrhunskog brenda. Neki su tekstovi bili puni grešaka na engleskom jeziku i korištene su kineske fraze. Neki su ljudi, kako bi povećavali prodaju, nudili velike popuste u cijeni, ili čak prikriveno nudili popuste. Neki su ljudi, dok su dijelili materijale, bili agresivni i nisu vodili računa o odabiru lokacije, čak idući na prljava i zapuštena mjesta. Zbog primjene takvih metoda, neki su zapadnjaci mislili da je predstava došla iz kopnene Kine ili iz kineske četvrti. Učenici koji su pravili izmjene u Shen Yun materijalima su čak drugima govorili da to kriju u tajnosti od Shen Yun ureda. Trebamo li uspostaviti jednistvenu kontrolu kvalitete dizajna i pravilnog pristupa promociji?

Učitelj: Šta je Shen Yun ured? On predstavlja Shen Yun. Na sastancima promotora Shen Yuna već sam kazao da proizvoljno mijenjanje Shen Yun promotivnih materijala nije dozvoljeno. Dopustite mi da vam svima kažem, ja sam taj koji odabira slike koje se koriste u materijalima i na plakatima. A Shen Yun dizajneri, dizajneri iz Shen Yun ureda su ih dizajnirali. Jednom kad su bili dizajnirani, pogledao sam šta su napravili, i ako se nisam sa time složio napravili su izmjene. Kad je dizajn bio završen, bio je objavljen. Ako pravite izmjene u Shen Yun materijalima, to bi u običnom ljudskom društvu bilo kršenje zakona. U najmanju ruku, vi kao kultivatori ne možete proizvoljno praviti izmjene u stvarima o kojima je Učitelj odlučio, zar nije tako? (Aplauz) Uz to, ove su reklame napravljene korištenjem tradicionalnih koncepata. I boje i kompozicija slika su bazirane na tradiciji — nešto što današnji ljudi ne umiju uraditi. Stvari koje ste vi napravili, međutim, niti imaju umjetničku vrijednost niti shvatanje tradicionalne umjetnosti i boja. Mnoge od njih po meni izgledaju neobrađeno i kao takve štete reputaciji Shen Yuna. Čak i engleski jezik koji je u njima korišten je engleski jezik kineskog stila koji ljudi neće razumjeti i česte su greške u upotrebi riječi. U nekim slučajevima je korišteni tekst veći od riječi „Shen Yun". U svakom slučaju to izgleda jako čudno. Osim toga, vi ne znate ništa o reklamiranju, vi to radite na način kako mislite da treba raditi. To tako ne ide. Već sam govorio o ovome problemu. Na jučerašnjem sastanku sa promotorima Shen Yuna ja sam posebno govorio o tom problemu. Vodite računa o tome.

Još nešto, Učitelj je napravio ovu predstavu posebno za više slojeve društva. Ono što vi radite je stalno suprotno onome što Učitelj radi. Učitelj hoće ići istočno, a vi stalno idete zapadno. Na primjer, ja hoću da Shen Yun krene od više klase društva i prvo se etablirajući u društvu više klase. Mi želimo tamo otvoriti vrata za spašavanje ljudi, samo ćemo tada imati uticaja na cijelo društvo. Vi prečesto ne uspijevate slijediti Učiteljeve misli u onome što radite. Umjesto toga, radite to na način kako vi mislite da treba raditi. Gdje god da idem, gledam uokolo po kvartovima u kojima žive dobrostojeći ljudi i veoma često tamo ne vidim nikakve Shen Yun promotivne materijale. No, kada odem u kinesku četvrt, tamo su posvuda oblijepljeni Shen Yun plakati. Neke reklame su posebno ciljale na zajednice ljudi sa niskim standardom života. To je novac potrošen uzalud i bačen nizašta.

Sjećam se da je Shen Yun prije nekoliko godina imao predstavu u Radio Cityju. Ponekad je Shen Yun ondje i po pola mjeseca imao predstave, sa gotovo šest hiljada gledalaca na svakoj predstavi. Ali karte koje smo prodavali su koštale 5$, 10$ i 15$. Najviša cijena karte je bila 25$. Čak i nakon nekoliko godina Shen Yun nije napravio nikakav uticaj u New York Cityju. Kada bi neko iz ove publike vidio nešto uzbudljivo u predstavi, znao je zviždati i povikivati. Kada bi se predstava završila, samo bi se dobro smijali i to je bilo to. Neki su ljudi čak postavljali pitanje kako to da u ovoj kineskoj predstavi nema lavljeg plesa? To je bio njihov nivo shvatanja umjetnosti. Predstava baš nije služila nikakvoj svrsi. Stoga, moramo se etablirati u visokom društvu. Ako ono što radite stalno ne ide ukorak sa onim što Učitelj želi uraditi, naravno da prodaja karata slabo ide.

Ovo se isto odnosi i na reportere koji rade intervjue. To sam ponovio puno puta. Ja ciljam na visoke društvene slojeve i zato trebate intervjuisati ljude iz visokog društva. Međutim, ljudi koji se pojavljuju u intervjuima na vašim televizijskim programima nisu iz visokog društva, prije bih rekao da su to ljudi iz nižih slojeva društva. Oni nisu u skladu sa onim što mi radimo. Ja ovdje ne provodim diskriminaciju protiv bilo koga. Ja želim otvoriti kapiju za spašavanje ljudi ciljajući na visoke slojeve društva — želim spasiti sve ljude! Samo kada je otvorena kapija visokog društva, onda možemo imati uticaja na cijelo društvo. Upravo sam rekao da su, kada smo bili u Radio Cityju, karte prodavane za 5$. Nekoliko smo godina imali predstave u ovome pozorištu čiji je kapacitet šest hiljada gledalaca. Nekad smo imali predstave neprestano po pola mjeseca. No, to nije imalo puno efekta. Mi čak nismo mogli napraviti utisak ni u New Yorku. Ali čim smo promijenili lokaciju i premjestili predstavu u Lincoln Center, cijene ulaznica su porasle, ali je ipak više ljudi počelo dolaziti. Trebale su nam samo dvije predstave da napravimo utisak na cijeli New York. Ljudi su počeli u autobusima i metrou govoriti o Shen Yunu. Situacija se odmah promijenila.

Učenik: Je li u redu organizovati učenike iz matice Kine da putuju u inostranstvo ili na Tajvan da bi gledali Shen Yun ili da bi prisustvovali Fa konferencijama? Hoće li to ometati njihov put kultivacije koji je Učitelj za njih priredio u ovome razdoblju? Dafa učenici iz Pekinga šalju pozdrave Učitelju!

Učitelj: Čuo sam da postoje ljudi koje nikako ne možemo uvjeriti da to ne rade. Oni vode učenike sasvim otvoreno da to rade i ne obraćaju pažnju na sigurnost. Kada učenici izvan Kine za to saznaju, misle da su takvi ljudi sigurno špijuni KPK i da namjerno otkrivaju identitet učenika u javnosti. Naravno, postoje i drugi koji organizuju učenike da prisustvuju Fa konferencijama, želeći se tako ubaciti unutra. Ima takvih ljudi. Iako ja na to ne gledam uvijek na taj način, učenici u inostranstvu to tako vide, jer je ovo specijalno razdoblje. Vi tako malo pažnje obraćate na sigurnost. Je li to zato što ste zastranili u razumijevanju Fa u vlastitoj kultivaciji? Je li to zato što vas vodi neka vrsta vezanosti ka razmetanju pa zato potcijenjujete sigurnost učenika? Učenici u inostranstvu vjeruju da takvi ljudi imaju iskrivljeno razumijevanje Fa. Mislim da to nije takav slučaj, zar ne?

Učenik: Više je od 10.000 Dafa učenika iz 58 država uputilo čestitke našem veličanstvenom Učitelju. Zahvaljujemo Učitelju što nas suosjećajno spašava! Heshi. (Učenici oduševljeno aplaudiraju)

Učitelj: Mislim da ću ovdje stati sa pitanjima. Ne želim oduzimati puno vašeg vremena. Budući da je Fa konferencija mjesto gdje međusobno razmjenjujete razmišljanja i učite jedni od drugih, ona vam pomaže da se unaprijedite. Budući da svi također žele vidjeti Učitelja, osjetio sam da ipak trebam doći ovdje i dok sam tu, odgovoriti na neka vaša pitanja. Međutim, ja ne mogu previše kazati. Kada bih vam previše jasno objašnjavao stvari i objašnjavao ih previše temeljito i konkretno, stare sile to ne bi dopustile. Ja vam ne želim još više otežati vaš put kultivacije. Nakon svega, progon je okrutan, i što vam jasnije budem objašnjavao stvari, to će teža postati vaša kultivacija. Ja ne mogu za vas ići vašim putem. Vi sami morate ići svojim putem. Dafa učenici, vi koji ste prebrodili 20.07.1999.g, morate sebe cijeniti. Vi ste stvarno izvanredni. Vas čak i bogovi cijene. Nadam se da ćete ne putu koji je pred vama dobro raditi. Posebno vi koji niste bili u stanju dobro raditi, morate biti posebno pažljivi i cijeniti vrijeme koje još uvijek imate. Hvala vam svima! (Učenici oduševljeno aplaudiraju)

Li Hongzhi
14.05.2017.