Falun Dafa Minghui.org

Pozdravno pismo Evropskoj Fa konferenciji u Parizu

Pozdravljam Dafa učenike koji prisustvuju Evropskoj Fa konferenciji u Parizu!

Dafa učenici su nada za ljudski rod — njegova jedina nada. Naša je misija spašavanje živih bića i to je ogromna odgovornost. Samo kad sami sebe dobro kultivirate možete dobro uraditi ono što Dafa učenici moraju raditi. Fa konferencije su za vas dobre prilike da inspirišete jedni druge i da se zajedno poboljšavate. Nadam se da ćete svi imati koristi od konferencije i da ćete se još bolje kultivirati.

Želim vašoj Fa konferenciji veliki uspjeh!

Li Hongzhi
30.09.2017.