Falun Dafa Minghui.org

O klasifikaciji Falun Dafa u ljudskom svijetu

Ni jedna religija nikada nije bila opisana kao „religija" od strane njenog učitelja kada ju je tek prenosio, ali bi je u svakom slučaju ostatak društva tako klasificirao. Dakle, u redu je prihvatiti kad nas ljudi klasificiraju kao vjersku organizaciju i registrirati je kao takvu, kako bi se time pridržavali pravnih normi u društvu.

Li Hongzhi
23.04.2018.

(Preveo Žuti tim)