Falun Dafa Minghui.org

Evropskoj Fa konferenciji

Pozdravljam sve Dafa učenike iz Evrope!

Dafa učenici su jedina nada za spasenje čovječanstva. Vi, Dafa učenici iz Evrope, trebate dobro ispunjavati vaše zadatke jer to je vaša odgovornost, a ujedno i vaša moćna vrlina i čast.

Li Hongzhi
29.09.2018.