Falun Dafa Minghui.org

Tajvanskoj konferenciji za razmjenu iskustava

Moji pozdravi Dafa učenicima, učesnicima tajvanske Fa konferencije za razmjenu iskustava.

Dafa učenici, Fa konferencija je sjajna prilika da jedni drugima pomognete da se popravite, da otkrijete gdje ste podbacili i ispravite sve ono gdje ste skrenuli u svojoj kultivaciji. Kultivacija ne služi postizanju svjetovnih stvari, već uzdizanju vašeg bića i uspostavljanju vaše budućnosti. Za vrijeme ove uistinu posljednje faze, više no ikada, kultiviranje je izbor da sebi osigurate budućnost. Putovi ovoga svijeta koje ljudi slijede, i to kako ljudi ovdje žive život, odstupa od onoga kakva su bića u univerzumu. Ideje i teorije ovoga svijeta ne mogu voditi ka duhovnom savršenstvu bilo kakve vrste, a način na koji ljudi žive i djeluju u ovome svijetu nije u saglasnosti s istinskim stanjem bića u univerzumu. Stvarni razlog zbog kojeg ste ljudska bića je da učite Dafa. Ne dopustite da na vas utiču ludilo i zbrka ovoga svijeta. Kultivirajte se kao što ste se kultivirali na samom početku i onda je duhovno savršenstvo sigurno! Budite još ustrajniji na kraju puta!

Želim vašoj Fa konferenciji veliki uspjeh!

Li Hongzhi
24.11.2018.