Falun Dafa Minghui.org

Praktikantima u Vijetnamu

Šaljem pozdrave Falun Gong praktikantima u Vijetnamu.

Kultivacija je proces uzdizanja duše, i počinje tako što se, malo po malo, postaje dobra osoba, a onda, napredujući, postaje još i bolja, tako da postajete još plemenitiji u odnosu na ne-praktikante i najzad postajete neko viši. Zbog toga, ako ljudi ne budu u stanju da vas razumiju ili čak ako vlasti nad vama vrše pritisak, vi ne bi trebali preduzimati kontra mjere kao što bi uradili ne-praktikanti, i morate ljubazno ljudima objašnjavati istinu.

Još od kad je Komunistička partija Kine (KPK) počela progoniti Falun Gong, stjerala je sebe u ćošak pod utjecajem internog i međunarodnog pritiska. Progon duhovnih vjernika je režim gurnuo na ivicu kolapsa. Specijalni agenti KPK, koji su se infiltrirali u Vijetnamsku vladu u namjeri da otklone pritisak, koristili su novac, diplomatska sredstva i poslovne interese da bi ubijedili vlasti da vrše represiju nad praktikantima Falun Gonga. Ovo je učinjeno u nadi da će se skrenuti pažnja međunarodne zajednice i ublažiti pritisak koji su sami sebi donijeli progonom Falun Gonga u Kini. Zbog toga, naši praktikanti u Vijetnamu trebaju ostati pribrani u ovim neuobičajenim vremenima i, za sada, trebaju se suzdržati od aktivnosti velikih razmjera namijenjenih za podizanje svijesti, a još manje trebaju preduzimati kontra mjere. Kultivacija je, uostalom, rad na samome sebi i uklanjanje vezanosti, zato privremeno možete učiti Fa i raditi vježbe uglavnom sami za sebe, i nemojte organizovati velika okupljanja za grupno učenje ili vježbanje. Na dopustite da vas uznemire ili isprovociraju bilo kakve laži u medijima. Samo mirno posmatrajte stvari. Ako bilo ko pokuša da uzburka stvari, postoje problemi s njegove strane! Ovo stalno morate imati na umu.

Gledano iz drugog ugla, činjenica je da je KPK bila u stanju pokrenuti progon Falun Gonga zahvaljujući gomilanju ogromne količine zlih entiteta i karme, jednostavno hordi zlih stvari, u drugim dimenzijama tokom vjekova. KPK je upravo iskoristila te stvari za napad na praktikante Falun Gonga, što nas je stavilo u nevjerovatno napregnute okolnosti. Ali kako to vide viša bića, bilo je doista neizbježno da se ove zle stvari suprotstave svojoj eliminaciji, što je njihova sudbina u vrijeme pročišćavanja kozmosa. Na taj način su stvorila ogroman pritisak na ljudski svijet, posebno u Kini, na sva bića kao i na praktikante i dovela su do haotičnih i degenerisanih pojava koje se manifestiraju u društvu. Zla avet kineskog komunizma ne može sama izvršavati sve ovo; ispravni bogovi bi je uništili u trenutku kada je počela progoniti duhovne kultivatore. Sada, nakon skoro dvadeset godina progona, te su nagomilane zle stvari eliminirane. A zla avet, koja je Kineski komunizam je sada također u finalnoj fazi uništenja. Sada više nikome nije moguće da ponovo pokrene nešto nalik progonu Falun Gonga kako je to uradila KPK, jer su zli činioci u drugim dimenzijama uklonjeni; a ljudska bića ne mogu pokrenuti ništa nalik tome bez podrške masivnih sila zla.

Zhen, Shan i Ren — biti istinit, ljubazan i staložen — su univerzalne vrijednosti koje svi priznaju, koje jedino mogu koristiti svim ljudima i narodima. Čak i ako ste suočeni s progonom, još uvijek trebate sve raditi s dobrodušnošću osobe koja je na duhovnom putu. Kao postojani praktikanti možete, time što nećete dopustiti da na vas išta ima uticaja, odnijeti pobjedu u svakoj situaciji.

Li Hongzhi
27.11.2018.