Falun Dafa Minghui.org

Pozdrav Južnoameričkoj Fa konferenciji

Dafa učenicima, učesnicima Fa konferencije:

Sve vas pozdravljam!

Spiritualna praksa kultivacije u Dafa razlikuje se od onih u drugim praksama i religijama, zato što vi, kao Dafa učenici, imate misiju da spašavate živa bića na vašem putu prema duhovnom savršenstvu. To je odgovornost koju morate preuzeti jer je većina ljudi u današnjem svijetu došla sa nebesa i postali su ljudi s namjerom da dobiju Fa učenje. Ta misija je ono što čini Dafa učenike veličanstvenim jer vama je namijenjeno da postanete božanska bića izvanredno visokog nivoa!

Nadam se da ćete više učiti Fa, da ćete učiniti više da se spozna istina i da ćete svi dobro raditi na svome putu duhovne kultivacije.

Vaš Učitelj,

Li Hongzhi
15.09.2019.