Falun Dafa Minghui.org

Čestitke

Dafa učenicima, učesnicima NTD i Epoch Times konferencije za razmjenu iskustava:

Sve vas pozdravljam!

Vaše su kompanije stvorene kada je zlo bilo najopakije i vi ste imali najveći mogući uticaj u donošenju istine u vrijeme kada je istina ljudima bila od esencijalne važnosti. Uspjeli ste u najtežem periodu. Vi ste zlima zadali strah, a istovremeno ste svim dobrim ljudima donijeli nadu. Posao Dafa učenika još nije završen. Vas kao Dafa učenike čeka veličanstvena vrlina ako budete dobri u vlastitoj kultivaciji i medije uspijete uzdići na naredni nivo. Nije lako dobro ići putem kada je hod pun teškoća, no vi ste uradili baš to.

Želim vam nove uspjehe!

Vaš Učitelj,

Li Hongzhi
23.11.2019.