Falun Dafa Minghui.org

Predsjednički izbori

Kosmos čist i blistav, komunistički demon u njemu stvara haos

Zemlja velika i moćna, okovana prevarom

Društvo izmanipulisano, ljudi utučeni

Kad li će se vratiti pravičnost i savjest

Li Hongzhi
08.11.2020.

Prevod 'Plavog tima'