Falun Dafa Minghui.org

Fa konferenciji u Njemačkoj

Dafa Učenicima koji prisustvuju Fa konferenciji u Njemačkoj:

Pozdrav svima! Odgovornost Dafa učenika je da pomognu Učitelju u spašavanju svih živih bića. Da biste dobro izvršili svoju misiju, prvo trebate sebe dobro kultivirati. Samo s Fa ćete znati kako raditi bolje; samo s Fa nećete krenuti pogrešnim putem. U isto vrijeme, Fa vas i usavršava. Tako je Fa konferencija Dafa učenika upravo takva prilika da se podstakne vaš napredak. Neka vam Fa konferencija bude uspješna!

Zahvaljujem svima.

Učitelj Li Hongzhi
18. jula 2021. godine