Falun Dafa Minghui.org

Strogo upozorenje

Neki pojedinci na društvenim medijima javno govore o sukobima koji nastaju u Dafa kultiviranju, ozbiljno se suprotstavljajući istorijskim misijama Dafa učenika, skrnaveći tako dostojanstvo i svetost zavjeta danih Bogovima koje su Dafa učenici potpisali svojim životima, i tako narušavajući nadu ljudi svijeta u spas. Ti pojedinci često pretvaraju vezanosti koje imaju u svom xinxingu u nezadovoljstvo i traže ljude na kojima mogu dati oduška, a onda neki ljudi zaista idu s njima i podstiču ih - oni sa sličnim stanjem uma se zaista grupišu.

Ove pojedince ne muči stid što nisu radili dobro dok su bili u Kini, ili što su se čak prosvijetlili u zlom smjeru i pridružili se redovima tamne strane. Oni to ne uzimaju kao lekciju da bi se temeljito pokajali zbog svojih grešaka u prošlosti, otkrili svoje nedostatke i postali marljiviji. Umjesto toga, oni podbacuju i nakon dolaska u inozemstvo i dalje imaju loš uticaj. Uglavnom su to pojedinci koji izazivaju probleme među praktikantima. Štaviše, neki ni u početku nisu bili marljivi i bili su puni vezanosti, pa su već loše postupali i u matici Kini, a nakon što su došli u inozemstvo, i dalje su ostali isti, nikada se ne pridržavajući Fa. Ipak, oni su pokrenuli kanale na društvenim medijima, i sa svim svojim ljudskim vezanostima, govore svakojake vrste smeća, ozbiljno sabotirajući napore Dafa učenika da spašavaju ljude. Od onih koji im povlađuju u komentarima, većinu čine trolovi "vojske 50 centa", kao i špijuni KPK, a nekolicina su ljudi koji sebe nazivaju praktikantima, ali koji se zaista ne kultiviraju.

Posljednji trenutak koji će odrediti mogu li Dafa učenici ispuniti vlastite misije nije daleko. Što se tiče toga gdje ćete završiti, bolje je da se za to sami pobrinete! Dafa učenici žive na ovom svijetu da bi se dobro kultivirali i radili dobro u ispunjavanju istorijske misije pomaganja Učitelju u spašavanju ljudi; današnje ljudsko društvo još uvijek postoji upravo zato što je ostavljeno da Dafa spašava ljude. Zar vam to još nije jasno?! Otpusti svoje nezadovoljstvo; to je tvoja vezanost. Pazi šta govoriš. Kada ste među praktikantima, riječi koje nisu u skladu sa Fa ne vrijede da ih izgovorite. Dovršite svoju misiju - to vam je jedina nada za budućnost. Dafa učenici mogu dostići ispunjenje samo uzimajući Fa za učitelja i ne mijenjajući srce koje su imali na početku!

Li Hongzhi
31.08.2021.