Falun Dafa Minghui.org

Tajvanskoj Fa konferenciji za 2021. godinu

Pozdravljam Dafa učenike koji sudjeluju na Fa konferenciji!

Dobro učenje Fa i objašnjavanje istine da bi se spasili ljudi su, za Dafa učenike, svrha vašeg dolaska na ovaj svijet. Bez obzira u kojem ste društvenom sloju, to nema nikakvog utjecaja, a čak i ako je društvo u metežu, to ne može promijeniti misiju Dafa učenika. Dobro se kultivirajte i spasite ljude svijeta.

Li Hongzhi
18.12.2021.