Najnoviji članci Učitelja Lija

Zbog čega postoji čovječanstvo

Prije svega, želim svima da uputim čestitke povodom Kineske Nove godine!

Povodom Nove godine bi se očekivalo nekoliko novogodišnjih čestitki koje svi vole čuti, ali vidim da se opasnost približava ljudima korak po korak. Zbog toga su me božanstva i bude zamolili da svim živim bićima na svijetu kažem nekoliko riječi, koje im božanstva žele reći. Svaka rečenica otkriva nebeske tajne, sa svrhom da ljudi saznaju istinu i dobiju još jednu priliku za spasenje.

Zašto ljudska bića postoje? Univerzum, od njegovog stvaranja do njegovih posljednjih dana, prolazi kroz dug proces od četiri faze: formiranja, stabilnosti, degeneracije i uništenja. Čim univerzum dostigne kraj završne faze uništenja, sve u kosmičkom tijelu, uključujući i univerzum u kojem živimo, će se u trenu potpuno raspasti! Sva bića će biti uništena!

Smrt osobe je samo propadanje i starenje tijela na površini, dok će se prvobitna duša osobe (pravo ja osobe ne umire) reinkarnirati u sljedećem životu. Univerzum prolazi kroz formiranje, stabilnost, degeneraciju i destrukciju, a ljudi imaju rođenje, starenje, bolest i smrt. Ovo su zakoni univerzuma. I božanstva prolaze kroz isti proces, samo što taj proces kod njih traje duže, a što je božanstvo više, to je i proces duži. Njihova rođenja i umiranja su bezbolni, a tokom procesa ostaju pri svijesti, kao da mijenjaju jaknu. Ovo znači da živo biće u normalnim uslovima ne umire. Međutim, ako se univerzum i kosmička tijela raspadnu u završnoj fazi formiranja, stabilnosti, degeneracije i destrukcije, neće biti reinkarnacije za živa bića. Sva bića i objekti će prestati postojati i pretvorit će se u prah, sve se vraća u stanje praznine. Upravo sada, ljudski svijet doživljava završnu fazu destrukcije u procesu formiranja, stabilnosti, degeneracije i destrukcije. Sve u ovoj završnoj fazi više nije dobro i zato se suočava sa uništenjem, i zato je sadašnje društvo toliko haotično. Ljudi više nemaju dobre misli, promiskuitetni su, psihopatični, zloupotrebljavaju drogu i odbacuju vjeru u božansko. Ovo je sve neizbježno kada kosmičko tijelo dođe do završne faze, a došlo je do ove tačke!

Stvoritelj cijeni različita božanstva i mnoga dobrodušna i divna bića, kao i čudesne kreacije u kosmičkom tijelu. Zato je na početku faze degeneracije poveo nekoliko božanstava do najudaljenijeg sloja kosmičkog tijela (nazvanog izvan Fa domene) gdje nije bilo božanskih bića i ondje stvorio Zemlju. Međutim, Zemlja nije mogla postojati sama; ona je morala imati odgovarajuću strukturu kosmičkih tijela sa kojima bi formirala cirkulatorni sistem sa životima i materijom. Stoga je Stvoritelj stvorio veće područje izvan zemlje, koje božanstva nazivaju Tri domene. Prije nego što dođe vrijeme spasenja u završnoj fazi, božanstva, bez obzira na to koliko su visoki njihovi nivoi, ne mogu po svojoj volji ući i izaći iz Tri domene bez dozvole Stvoritelja. Unutar područja Tri domene, postoje tri glavna nivoa: nivo na kojem borave sva bića na Zemlji, uključujući ljudska bića, naziva se „domena želja“; iznad domene želja je druga domena, „domena oblika”; a dalje iznad se nalazi treća domena, koja se naziva „domena bez oblika”. Svaka domena je viša i ljepša od domene ispod nje, ali nijedna se ne može uporediti sa nebeskim kraljevstvima u Fa domeni i iznad Fa domene. Nebo o kojem ljudi često govore je zapravo nebo u domeni oblika i domeni bez oblika. Budući da se svaka domena sastoji od 10 nivoa, tri domene imaju ukupno 33 nivoa, uključujući i same tri domene. Čovječanstvo se nalazi u domeni želja, najnižem nivou, gdje je okruženje najgrublje. Ljudski život je gorak i kratak, a najstrašnije je to što u ljudskom svijetu nema pravednih principa. Ljudski principi su obrnuti u odnosu na principe u univerzumu (sa izuzetkom Fa principa koje božanska bića daju čovječanstvu). Na primjer, ideje kao što su da pobjednik postane kralj, osvajanje svijeta silom i da su jaka bića heroji nisu pravedna načela u očima bogova, jer je sve to stečeno ubijanjem i pljačkom. Univerzum i božanstva neće tako postupati, ali u ljudskom svijetu je to neophodno i izvodljivo. To su principi ljudskog svijeta koji su obrnuti principi u odnosu na principe univerzuma. Stoga se osoba treba kultivirati prema pravednim principima da bi se vratila na nebesa. Neki ljudi su prilično zadovoljni jer vode nešto bolji život od drugih. Ali to se samo ljudi uspoređuju s drugim ljudima u ovoj domeni, a u stvarnosti svi oni žive na deponiji univerzuma. Tri domene su izgrađene na najudaljenijem sloju univerzuma, i sastavljene su od najnižih, najgrubljih i najprljavijih elemenata kao što su molekuli i atomi. U očima božanstava, ovo je mjesto za odlaganje svemirskog smeća. Zato božanstva smatraju čestice ovog nivoa, dakle molekule, prašinom ili „zemljom“, a njihov nivo najnižim mjestom. To je izvorno značenje religiozne izreke „Bog stvori čovjeka od praha”, što znači da su ljudska bića zapravo stvorena od materije sa nivoa, koji se sastoji od molekula.

Božanstva su stvorila ljudska bića po nalogu Stvoritelja, koji je rekao različitim božanstvima da stvore ljudska bića prema svom vlastitom izgledu. Iz tog razloga postoje ljudi bijele rase, žute rase, crne rase i druge rase. Iako su im izgledi različiti, Stvoritelj im je dao unutrašnji život, zbog toga svi imaju iste vrijednosti. Stvoritelj je rekao božanstvima da stvore ljudska bića, s namjerom da ih u završnoj fazi upotrijebi za spašavanje svih bića u univerzumu, uključujući i božanstva.

Zašto je onda Stvoritelj tražio od božanstava da stvore ljude u tako niskom i lošem okruženju? Budući da je ovo najniži nivo univerzuma, to je mjesto s najviše patnje, a samo kroz patnju se osoba može kultivirati i samo kroz patnju može eliminisati sopstvenu grešnu karmu. Ako osoba, usred patnje, još uvijek može ostati ljubazna i zahvalna i biti dobra osoba, ona se kroz to uzdiže. Pored toga, spasenje je proces uzdizanja odozdo prema gore i mora se početi od najnižeg mjesta. Život ovdje je težak. Postoje sukobi interesa među ljudima, prirodno okruženje je surovo, a ljudi moraju naporno raditi psihički i fizički da bi preživjeli, itd. Sve to pruža ljudima mogućnost da se uzdižu i uklanjaju karmu. Sigurno je da se kroz patnju može ukloniti karma. Ako osoba, usred patnje i sukoba, još uvijek može zadržati dobrotu, akumulirat će zasluge i vrlinu, tako da će nivo njenog života biti uzvišen.

S dolaskom modernog vremena, kada Stvoritelj koristi ljudska tijela da spasi živa bića u univerzumu, većina duša, koje su se prvobitno nalazile u ljudskim tijelima, zamijenjena je dušama božanskih bića koja su se reinkarnirala u njima. S ljudskim tijelima, ona mogu podnositi patnju i na taj način eliminirati grijehe i karmu. Istovremeno, ako se u ovom okruženju bez ispravnih principa mogu pridržavati ispravnih principa za koje su im kazali bogovi i održavati dobrotu, mogu uzvisiti nivo svojih duša. Završna faza je došla i nebeska kapija koja vodi izvan Tri domene se otvorila, a Stvoritelj bira ovu vrstu ljudi da ih spasi.

U procesu formiranja, stabilnosti, degeneracije i uništenja, sve unutar univerzuma ili kosmičkih tijela postalo je nečisto, i nije više tako dobro kao kada je prvobitno formirano. To je razlog zašto ulazi u fazu uništenja. Drugim riječima, sve unutar kosmičkog tijela je degenerisano, sva živa bića nisu više tako dobra kao što su bila na početku, a svi životi nisu više čisti i imaju na sebi griješnu karmu, zato se suočavaju sa uništenjem. Religija to naziva „iskonskim grijehom”. Da bi spasio univerzum, Stvoritelj je pozvao mnoštvo božanstava i nebeskih vladara da se spuste u ljudski svet, da postanu ljudi u ovoj sredini, da prolaze kroz patnje, da se poboljšaju, da eliminišu svoju karmu i da se ponovno izgrade, da bi se vratili na nebesa. (Jer, dok Stvoritelj spašava ljude, On u isto vrijeme također obnavlja univerzum.) Novi univerzum je apsolutno čist i veličanstven. Ako osoba može održati dobrodušne misli u ovom surovom okruženju, držati se tradicionalnih vrijednosti dok je bombardovana modernim shvatanjima, održati vjeru u božansko usred napada ateističkih i evolucijskih doktrina, takva osoba može postići cilj da bude spašena i da se vrati na nebesa. Svi haotični fenomeni koji se sada dešavaju u svijetu, su aranžman božanskih bića. Njihov cilj je testirati sva živa bića da vide da li se mogu spasiti. U isto vrijeme, ljudi mogu otplatiti svoju karmu u ovom bolnom procesu. Sve je to urađeno kako bi se ljudi spasili i vratili u nebeski svijet.

Dakle, to znači da ljudi nisu došli na ovaj svijet da bi postigli neke uspjehe u društvu. Svi intenzivni napori i borba ljudi u životu, kao i pokušaj da dobiju nešto, na bilo koji način, sve to konačno samo može učiniti ljude lošijima. Razlog zašto su ljudi došli na ovaj svijet i postali ljudi je da eliminiraju karmu i da se dobro kultiviraju. Ljudi su došli na ovaj svijet da budu spašeni. Oni su došli i poprimili ljudski lik, čekajući da ih Stvoritelj spasi, kako bi se mogli vratiti u nebeski svijet. I dok čekaju, život za životom, stječu zasluge i akumuliraju vrline, što je i svrha reinkarnacije. Haotični svijet je tu za ispunjenje živih bića. Međutim, kada su se suočili s nevoljama, neki ljudi su molili božanstva za pomoć, ali kad nisu dobili ono što su tražili, počeli su mrziti bogove, do te mjere da su postali protivnici bogova. Neki su se čak okrenuli demonskoj, tamnoj strani i stvorili novu karmu. Oni na koje se to odnosi moraju se što brže kaniti toga, zamoliti bogove za oprost i pokajati se, ako žele da dobiju šansu da budu spašeni. Sve što se događa u nečijem životu, čini li se opravdano ili ne, zapravo je karmička posljedica onoga što smo učinili u prethodnim životima, kako u dobrom, tako i u lošem smislu. Količina blagoslova i vrline akumuliranih u prošlim životima određuju količinu sreće u ovom ili sljedećem životu. Ako neko sakupi mnogo blagoslova i vrline, to se u sljedećem životu može zamijeniti za visok položaj i dobru platu, ili za razne vrste bogatstva i sreće. To također uključuje i da li netko ima sretnu porodicu, kakvu će djecu dobiti itd. To je osnovni razlog zašto su neki ljudi bogati, a neki siromašni i zašto neki zauzimaju visoke položaje, a drugi su beskućnici. To nije kao demonska retorika egalitarizma koju propagira zla komunistička partija. Univerzum je pravedan. Oni koji čine dobro će biti blagoslovljeni za to, dok oni koji čine zlo moraju za to ispaštati, ako ne u ovom životu, onda u sljedećem. Jer ovo je nepromjenjiv zakon univerzuma! Nebo, Zemlja, božansko i Stvoritelj su dobronamjerni prema svim živim bićima. Nebo, Zemlju, ljude i božanstva sve je stvorio Stvoritelj, koji se nikad neće prema nekim živim bićima odnositi dobro, a prema drugima loše. Osnovni razlog zašto neki ljudi žive sretan život, a drugi ne su nagrade i odmazde za prethodna djela.

Gubitak i dobitak se manifestiraju u društvu kao normalne pojave, ali u osnovi su to karmičke posljedice postupaka nekog bića u prošlosti. Ipak, da li osoba nešto posjeduje ili ne, dobija ili gubi u životu, manifestuje se u ljudskom svijetu u skladu sa situacijama u ljudskom društvu. Stoga, bez obzira da li ste bogati ili siromašni u životu, trebate u svakom slučaju činiti dobra djela, suzdržavati se od činjenja loših djela, ostati dobri i ljubazni, poštovati nebesa i božanstva i rado pomagati drugima. Na taj način ćete akumulirati blagoslove i vrline i bit ćete nagrađeni u svom sljedećem životu. U prošlosti, stariji ljudi u Kini su često govorili da se ne trebaš žaliti ako patiš u ovom životu, samo čini više dobrih djela i akumuliraj više vrlina i biće ti bolje u sljedećem životu. Drugim riječima, beskorisno je tražiti pomoć bogova ako sami niste činili dobra djela i niste akumulirali blagoslove i vrlinu u svom prethodnom životu. Univerzum ima svoje zakone, koje čak i božanska bića moraju poštovati. Ako božansko biće učini nešto što ne bi trebalo, i to božansko biće će biti kažnjeno. Nije to tako jednostavno kao što ljudi zamišljaju. Trebaju li božanstva ispuniti sve vaše želje? Preduslov je da ste akumulirali vrlinu u svom prethodnom životu, a onda možete zamijeniti svoju vrlinu za stvari koje želite! To je ono što nalažu zakoni univerzuma. Ali u osnovi, to nije krajnja svrha akumuliranja blagoslova i vrline. Prava svrha akumuliranja blagoslova i vrlina u životu je da se utre put za povratak na nebo, a ne da ih zamijenite za trenutnu sreću u jednom ljudskom životu!

Učitelj Li Hongzhi
20. januara 2023.