Najnoviji članci Učitelja Lija

Kako biste se trebali odnositi i ponašati se prema članovima Učiteljeve porodice

Duhovna praksa u Dafa je ozbiljna. Kada je Učitelj svojevremeno došao na ovaj svijet, jedini cilj bio je da spasi sva bića od uništenja, i on je kročio na ovo degenerirano mjesto sam, bez ikakvih porodičnih veza ili briga, inkarnirajući se među ljudskim bićima. On je nastavio da se reinkarnira u bezbrojnim tijelima istovremeno, po cijelom svijetu i u svakoj naciji - u tijelima svih, od kraljeva do običnih ljudi, od nebeskih bića u Tri domena do bića u podzemnom svijetu. Nije bilo mjesta gdje nije stigao. Čineći to, formirao je rodbinske veze sa širokim rasponom života koji se proteže kroz sva domena. Tokom života za životom oformio je porodične veze sa bezbrojnim roditeljima, suprugama, djecom te braćom i sestrama u različitim domenima. Ovo je trebalo, prije svega, zaštititi moralno blagostanje ovog ljudskog svijeta; i drugo, trebalo je da se stvori sveta veza sa bićima, koja bi se mogla iskoristiti u vrijeme kada će oni sa ljudskim tijelima biti spašeni. Tokom dugog toka istorije, većina života, i većina ljudi na ovoj Zemlji, imali su neki oblik sudbinske veze sa mnom. Većina ljudi na ovoj Zemlji, posebno, je bila u srodstvu sa mnom. I većina Dafa učenika, što je još važnije, su bili članovi moje uže porodice u mnogobrojnim životima. I to je glavni razlog zašto su imali sudbinu da postanu Dafa učenici.

Fa-ispravljanje univerzuma je sada u toku. Neka bića su došla ovamo da postanu Dafa učenici; neka su došla da čekaju spas svih bića; a neka su došla da bi postala moji rođaci, prijatelji, drugovi iz razreda ili kolege. I naravno, neki su došli ovdje da budu moj brat, sestra, žena ili dijete. Za razliku od Učitelja, međutim, svi oni se duhovno razvijaju u Dafa, i nose misiju spašavanja sebe, kao i drugih, i pomaganja meni u spašavanju bića.

Ali nakon što su stigli do finalnog perioda posljednjeg vremena, ljudi su postali žalosno degenerirani, njihov se moral jako iskvario, a njihovo razmišljanje i ponašanje su postali devijantni. A šteta koju je opaka kineska Komunistička partija nanijela moralu ljudi je posebno zlo. Nemoguće je da na Dafa učenike ne utiče njihovo postojeće okruženje, dok pokušavaju da spase ljude i duhovno se razvijaju u svijetu toliko prepunom problema. Jednom kada popuste u svojoj duhovnoj praksi, skloni su da gledaju na stvari s ljudskim vezanostima i na svjetovne načine, što je opasno ako potraje. Zato ja sve pozivam da ne popuštaju u svojoj duhovnoj disciplini.

Kako se odnosite prema članovima moje porodice u ovom životu i kako postupate prema njima, postalo je još jedno značajno pitanje koje odražava ljudsko razmišljanje kod vas, i to je ono čime se želim ovdje pozabaviti. Ponekad ne slušate, ili ne slijedite čak ni upute koje sam dao. Ako ne slijediš moje upute, jesi li još uvijek moj učenik? Bilo kada laskate, ili se ponašate loše prema mojoj porodici, to može uticati na njihov duhovni razvoj. Zar vam ovo nije palo na pamet? Gledajte, kada neopravdano laskate članovima moje porodice, vi im nanosite štetu. Neki se prema njima ponašaju kao da su ja, dok im neki daju novac ili druge stvari. Šta vas navodi da to činite? Ni u jednom Dafa projektu nije dozvoljeno prikupljanje sredstava među praktikantima. Čak i ako postoje neke posebne okolnosti, nijedan projekat ne smije prihvatiti više od hiljadu dolara bez dozvole. Oni koji svojevoljno postupaju i daju novac štete drugima, kao i sebi. Vi sramotite moju porodicu, kao i mene! Neki ljudi se zapravo nadaju da će dobiti nešto od članova moje porodice kada to urade, a neki se nadaju da će dobiti prečicu na svom duhovnom putu. U ovim slučajevima na djelu su sve vrste apsurdnih ljudskih vezanosti. A neki ljudi su se ponadali da ću im dati poseban tretman kad saznam šta su uradili. Kako su mogli misliti o meni na taj način? Istina je da se članovi moje porodice ne bi usudili da mi kažu, čak i da su prihvatili vaše poklone. Nekim ljudima nije odgovaralo kada od toga nisu dobili ništa nakon što su dali novac; neki od njih su htjeli da povuku svoju riječ i time su podstakli nevolje. A sve je to upravo ono što Crvena zvijer u pozadini KPK želi da činite!

Univerzum prolazi kroz uništenje, i samo ako se naiđe na Dafa i prihvati Dafa, jedno biće može izbjeći ovu sudbinu na kraju vremena. Kako nešto ovakve kosmičke težine ne shvatiti zaista ozbiljno? U prošlosti čak ni božanska bića u univerzumu nisu znala za postojanje Puta u univerzumu, a danas se on nudi ljudskim bićima za njihov duhovni razvoj. Kakvu posebnu sudbinu vi imate! I kakva ogromna milost stoji iza toga! Razmislite o tome kako biste to onda trebali posmatrati! Sve vrijeme, od dana kada je Dafa prvi put predavan javnosti, ja uzimam u obzir da su ljudska bića, pa čak i božanska bića, počinila nebrojene grijehe tokom svojih mnogih života u tako dugom postojanju univerzuma. A ovo se posebno odnosi na ljudska bića. Bića mogu biti spašena, kada je to slučaj, samo praštanjem grijehova počinjenih u prošlosti. Razmislite o tome koliko je nevjerovatno ogromna spasonosna milost Dafa, koliko se ogromno suosjećanje pokazuje i koliko je sveta božanska milost koja se daruje! A ipak koliko je ljudi to shvatilo? Da li oni koji gledaju na Dafa i Učitelja s ljudskim vezanostima, na ljudski način, razmišljaju na način dostojan ogromne misije koja im je data, i božanske milosti koja im se ukazuje?

Istina je, iako je cilj spasiti što više bića, nije da tokom spašavanja ne postoji minimalni standard kada je u pitanju opraštanje prethodnih grijeha bićima; kada se dešava Fa-ispravljanje univerzuma gleda se u srce i um bića, kako ljudskih, tako i božanskih. Budući da izvodite duhovnu praksu u svijetu koji je problematičan kao nikada ranije, dozvoljeno vam je utrošite malo vremena da shvatite stvari; dozvoljeno je da postoje pojedinci koji su marljivi, kao i oni koji povremeno to nisu; da postoje pojedinci koji razumiju [naša učenja] kao i oni koji su povremeno zbunjeni. Na kraju krajeva, ljudska mudrost je ograničena. Ali kao pripadnik današnje ljudske rase i kao učenik Dafa, postoje dvije stvari koje nikada ne smiješ raditi. Prva je da ne smiješ varati svog Učitelja! Druga je da ne smiješ ometati spašavanje bića! Jer to su krajnji kriteriji koji odlučuju hoće li se biće zadržati. To nije nešto za šalu!

Na kraju, želio bih vam kazati da, iako je moje saosjećanje skoro beskonačno, postavljeni zahtjevi za biće da stekne spasenje, i standardi koje Dafa učenik mora ispuniti, su ozbiljni i izuzetno rigorozni!

Li Hongzhi
13.09.2023

(Prevod žutog tima)