Falun Dafa Minghui.org

Komentar na roman "Izdržavanje oluje"

Rođen u domeni patnje
Čovjek se muči samo da bi preživio
Jednog dana, pogledaj, Veliki Zakon stečen
Ne usporavaj svoje korake na putu povratka

Li Hongzhi
19.07.2004.

Napomena prevoditelja: Kineski roman koji govori o burnom životu Falun Gong praktikanta tijekom progona u Kini. Objavljen na webu.