Falun Dafa Minghui.org

Master_li_recent_articles

Najnoviji članci Učitelja

Sve knige, predavanja i članke Učitelja Li Hongzhija možete naći na web stranici: bs.falundafa.org.

Štampana izdanja knjiga na engleskom i drugim jezicima možete kupiti na web stranici: Tianti Books

Ovdje možete pročitati najnovije članke Učitelja Li Hongzhija: