Falun Dafa Minghui.org

1. dio: Desetljeće hrabrosti - Protest koji je promijenio Kinu

Deset godina nakon masakra na trgu Tiananmen, 10.000 Falun Gong praktikanata se okuplja ispred središnjeg stožera Komunističke partije Kine u Pekingu. Došli su apelirati zbog neopravdano uhapšenih praktikanata u gradu Tianjinu, knjiga koje su zabranjene, i radi svih praktikanata koji su širom zemlje bili maltretirani i ispitivani od strane policije.

Nakon održanog sastanka sa tadašnjim kineskim premijerom Zhu Rongjiem, svi uhapšeni praktikanti su bili pušteni na slobodu. Činilo se da je apel uspješno završio, no u stvarnosti vrijeme je samo prolazilo dok se brutalni progon se sve više i više približavao.

2. dio: Desetljeće hrabrosti - Duša nacije

3. dio: Desetljeće hrabrosti - Pritajeni kineski holokaust

4. dio: Desetljeće hrabrosti - Smrtonosna žetva