Falun Dafa Minghui.org

2. dio: Desetljeće hrabrosti - Duša nacije

Nakon deset godina brutalnog progona od strane kineskih komunističkih vlasti, duhovna praksa Falun Gong je i dalje veoma prisutna širom svijeta. Iako u tajnosti, i u Kini milioni ljudi prakticiraju Falun Gong. Zašto ti ljudi ostaju toliko dosljedni svom vjerovanju? U ovoj epizodi se osvrćemo na Kinu koja se rapidno razvija u periodu poslije Kulturne revolucije, kada se praksa i pojavila. Srećemo ljude koji su iz raznih razloga počeli prakticirati Falun Gong i zahvaljujući tome promijenili svoj život. Deset godina nakon zabrane komunističkih vlasti, na desetu godišnjicu obilježavanja 13. maja i Svjetskog Falun Dafa dana, te 17 godina nakon prvog predstavljanja prakse u javnosti 13. maja 1992.g., postavljamo pitanje šta ova praksa znači za današnju Kinu i šta ona znači za budućnost te zemlje.

1. dio: Desetljeće hrabrosti - Protest koji je promijenio Kinu

3. dio: Desetljeće hrabrosti - Pritajeni kineski holokaust

4. dio: Desetljeće hrabrosti - Smrtonosna žetva