Falun Dafa Minghui.org

Falun Gong praktiktikanti zatvoreni u crnim zatvorima u 2014. godini

(Minghui.org)

Prošle godine je Minghui izvjestio da iako je Kina službeno ukinula radne logore u 2013. godini, komunistički režim nije zaustavio progon nad Falun Gongom.

Umjesto radnih logora, počinju se sve više koristiti tajni objekti kao što su centri za pranje mozga, crni zatvori u kojima su stražari zaduženi da natjeraju praktikante da se odreknu Falun Gonga kroz fizičko i psihičko zlostavljanje.

2014 godine 969 Falun Gong praktikanata je bilo zatvoreno u 158 centara za pranje mozga u 27 provincija, u općinama pod izravnim nadzorom i u kineskim autonomnim regijama.

Ovo predstavlja povećanje broja praktikanata zatočenih u centrima za pranje mozga za 31.5% u usporedbi na 2013. godinu. Dok su se radni logori zatvarali u prvoj polovici 2013., crni ilegalni zatvori su se učetverostručili. Taj rast broja nezakonitih zatvora je nastavio u 2014.

969 Falun Gong praktikanata poslan0 u centre za pranje mozga u 2014

Jilin provincija je imala najviše centara za pranje mozga, čak 20, nakon toga prati Hubei (16), Shandong, Jiangsu i Hunan (svaki 13), Peking (11), i Anhui (10). Među preostalih 20 pokrajina svaka je također imala manji broj centara za pranje mozga.

Među 969 praktikanata koji su bili zatvoreni u crnim zatvorima u 2014, Jilin provincija je imala najviše zatvorenika: 201, ili 21% od cjelokupnog broja. Taj broj je neproporcionalan sa Jilinovom populacijom koja je tek 21. od svih 30 administrativnih regija u Kini. Treba spomenuti da je Jilin rodni kraj osinivača Falun Gonga i mjesto gdje se učenje prvi put objavilo javnosti.

Falun Gong praktikanti poslani u centre za pranje mozga u 2014

Centri za pranje mozga prikriveni u hotelima, skladištima i školama

Kako bi se izbjegao nadzor od javnosti, centri za pranje mozga su se otvarali na tajnim lokacijama kao što su zatvoreni dijelovi nekih hotela i škola. Na primjer, jedan takav centar je bio otvoren u srpnju 2014 u Shangxing osnovnoj školi u Jilin provinciji.

U gradu Jinhua, iz Zhenjiang provincije, općinska vlast je potrošila 200,000 yuana (~$32,000 USD) kako bi nadogradili Dupli zmaj hotel i instalirali sigurnosna vrata, prozore s rešetkama, i nadzorne kamere za svaku sobu. Vlasti su potpisale ugovor s hotelom za njegovo korištenje na 15 godina za 230,000 yuana (~$37,000 USD) na godinu.

Fuyang u provinciji Anhui je postavio svoj centar za pranje mozga na drugi kat Lanyuan hotela

Chongqing je pretvorio Xishanping stari zatvoreni radni logor u crni zatvor i službeno preimenovao objekt kao „škola za preobrazovanje," što je poznati termin korišten za centre za pranje mozgova. Preko 50 Falun Gong praktikanata je bilo zatvoreno u tom objektu.

Kapija ispred centra za pranje mozga u Qingshan u Wuhanu, u pokrajini Hubei. Centar je prikriven kako bi zgledao kao skladište.

Crni zatvori koji su locirani u naseljenim područjima imaju različita bezopasan i tajna imena. U Šangaju jedan centar za pranje mozga se jednostavno zove "Baza 751."