Falun Dafa Minghui.org

Emh_persecution_in_china_torture

Mučenja

U modernoj Kini pod vladavinom Komunističke partije, mučenje je rutinski dio provođenja zakona i kažnjavanja. Naravno, na papiru postoje zakoni koji zabranjuju mučenje, ali oni prvenstveno postoje da bi Zapadu pružili fasadu civilizacije i vladavine prava.

Svi koji su uhićeni u Kini, zbog bilo kojeg razloga, pod rizikom su mučenja (premlaćivanje je najučestaliji oblik). No, oni pod najvećim rizikom su pojedinci poput Falun Gong praktikanata koji su proglašeni neprijateljima države. Kada je Jiang Zemin dao izjavu: „Nije zločin premlatiti Falun Gong praktikante do smrti. Ako Falun Gong praktikanta pretuku do smrti, to se računa kao samoubojstvo“ – policija je znala što treba činiti. Jiang je jasno naglasio da bilo kakvo mučenje bilo kojeg Falun Gong praktikanta neće biti smatrano ekstremnim niti će biti kažnjeno.

Ovaj dio je prvenstveno posvećen slučajevima Falun Gong praktikanata koji su na razne načine bili mučeni tijekom posljednjih 10 godina progona. Za više detalja o specifičnim vrstama fizičke i psihičke torture koje se obično koriste u kineskim policijskim stanicama, centrima za pritvor, zatvorima, laboratorijama i psihijatrijskim institucijama, pogledajte podmenije ovog poglavlja.

Sve članke iz ove kategorije koji su objavljeni na engleskom izdanju Minghui portala možete pročitati na:
Torture