Šta je Falun

Simbol Falun Dafa se zove „Falun“, što bi se s kineskog najbliže moglo prevesti kao „zakonski kotač“. Stvoren je od dva primarna elementa: simbola yin-yanga, koji su taoističke prirode, te budističkih simbola srivatse (swastike). Srivatse (swastike) se često viđaju u azijskom Budizmu.

Negativne asocijacije koje se vežu uz ovaj simbol zbog Hitlera, u azijskoj kulturi su relativno nepoznate. Zapravo, srivatsa (swastika) u mnogim kulturama ima dugu povijest kao simbol dobra i sreće.

Srivatsa (swastika) koja je predstavljena u znaku Faluna je simbol Buddhe. Saznajte više o Falun simbolu i njegovom pravom značenju

© Copyright Minghui.org 1999-2024