Falun Dafa Minghui.org

Obavijest: Šaljite nam vaše radove povodom obilježavanja Svjetskog Falun Dafa dana 2015.

(Minghui.org)

Uredništvo Minghui portala ovom prilikom poziva Falun Dafa praktikante i ostale osobe koje su upoznate s Falun Dafa, da pošaljete vaše radove povodom nadolazećeg Falun Dafa dana.

Vaši radovi bi trebali prikazivati ljepotu Falun Dafa i moć „Istinitosti – Dobrodušnosti – Tolerancije“ na razumljiv i lako prihvatljiv način. Ciljana publika su osobe koje još nisu upoznate s Falun Dafa, ili osobe koje imaju kriva shvaćanja o tome što je Falun Dafa. Također bi trebali uzimati u obzir publiku ne praktikante koji su pod utjecajem propagande KPK. Radovi trebaju biti čisti, utemeljeni na istinitim događajima, detaljni, živopisni i korisni za čitatelje.

Kultivacijska iskustva praktikanata iz Kine se mogu slati za vrijeme godišnje internetske Fa konferencije na Minghuiju, a iskustva zapadnjačkih praktikanata se mogu slati na konfernciju u New York, koja će se održati u svibnju.

Radovi koje tražimo mogu biti članci, izvješća ili razna umjetnička djela. Tema treba biti jasna, stil uzvišen, a sveukupni dojam veseo. Tehnike bi trebale biti tradicionalne. Dobrodošli su radovi od Falun Dafa praktikanata diljem svijeta; svih nacionalnosti i na svim jezicima.

Praktikanti iz Kine pri slanju trebaju navesti svoj pseudonim i adresu Minghui poštanskog sandučića, a zapadnjaci trebaju navesti ime, zanimanje, broj telefona i email adresu.

Molimo pošaljite vaše radove na article@minghui.org i naslovite e-mail “2015 World Falun Dafa Day Submission”.

Radove poslati najkasnije do 20. travnja 2015.