Falun Dafa Minghui.org

U nekoliko riječi: Dobri ljudi i Učiteljev komentar "Također u nekoliko riječi"

(Minghui.org)

Napomena urednika: "U nekoliko riječi" je kategorija članaka na kineskoj web stranici Zhengjian.org (engleska verzija iste je PureInsight.org).

I. Dobri ljudi

Napisao Dafa učenik iz Kine

Učitelj je oduvijek tražio od nas da postanemo dobri ljudi u pogledu Fa standarda, umjesto toga da budemo samo dobri ljudi u očima svakodnevnih ljudi – ljudi koji se uvijek slažu s svime. Prije nekoliko dana sam pročitao na Minghui stranici o tri osobna shvaćanja koje jedan francuski novinar ima u vezi progona kineskog režima nad Falun Dafa. Posljednji navedeni razlog je bio taj da su progonitelji uvjerili sami sebe da smo mi "ljudi koji se lako daju iskoristiti"! Kako se mogu dobri ljudi usporediti sa "ljudima koji se lako daju iskoristiti"? Tek nakon što sam to pročitao sam spoznao da su zapravo možda mnogi od nas, bilo svjesno ili nesvjesno, umiješali našu staru predodžbu "lako se daju iskoristiti", kao kriterij za mjerenje dobrih ljudi.

Dobri ljudi bi u najmanju ruku trebali biti plemeniti! Trebali bi u najmanju ruku imati visoki moralni karakter! Trebali bi u najmanju ruku biti duboko cijenjeni od strane običnih ljudi! Trebali bi u najmanju ruku biti uzoriti ljudi! U prošlosti, dobre ljude su nazivali "ljudi plemenita karaktera"! Stoga bi kao kultivatori još prije trebali nadići takve stvari. Da, značenje "dobri ljudi" uključuje toleranciju. No za kultivatore vremena Fa-ispravljanja tolerancija je manifestacija dijamantne čvrstoće u Fa, kao i manifestacije veličanstvenosti Buddha Fa.

Ako se ne riješimo predodžbe "da nas se lako da iskoristiti", neće li zlo onda imati najveću izliku i garanciju da nas uništava putem "testova"?


II. Također u nekoliko riječi

Članak "Dobri ljudi" ne koristi puno riječi, no ilustrira osnovni princip. Neuništiva ispravna vjera u Istinu kozmosa oblikuje dobronamjernim Dafa učenicima poput kamena čvrsta, Dijamantu-Nalik Tijela, zastrašuje svo zlo, i svjetlo Istine koje iz toga proizlazi čini da se neispravni elementi u mislima svih bića raspadnu. Koliko god su jake ispravne misli, toliko je moć velika. Dafa učenici uistinu istupaju iz obične ljudskosti.

Li Hongzhi

8. rujan, 2001