Falun Dafa Minghui.org

Poziv za pisanje priloga za 12. Kineski Fahui na Minghui web stranici

(Minghui.org)

Dvanaesti Kineski Fahui na Minghui.org je sada otvoren za dostavljanje članaka od strane praktikanata iz Kine.

Evo je već proteklo 16 godina kako smo počeli našu kultivaciju u periodu Fa ispravljanja. Premda je veliki broj ljudi sada shvatio istinu, a tužbe protiv Jiang Zemina zbog progona Falun Gonga dobijaju na zamahu, još uvijek je za sve nas od ključne važnosti da poboljšamo vlastiti moral i spasimo više živih bića. Zato se nadamo da će praktikanti iskoristiti ovu priliku da razmijene iskustva i shvaćanja.

Primjerice možemo napisati članak kako smo poboljšali vlastiti xinxing kroz učenje Fa i kako smo na bolji način postupali sa konfliktima; možemo također pisati na koji način gledamo unutar sebe za vrijeme obavljanja posla ili u svakodnevno životu, kako bi smo se oslobodili ljudskih shvaćanja; možemo također pisati kako putem dobrodušnosti spasiti više ljudskih bića. Razmjenjujući međusobno iskustva, bit ćemo u mogućnosti da se kultiviramo sa čistijim i iskrenijim srcem, i tako uspješno prođemo preostali dio puta kultiviranja za vrijeme Fa ispravljanja.

Kako bi smo poboljšali čitljivost priloga, molimo da se usredsredite na nekoliko aspekata kultivacije, umjesto da u članku pokušate pokriti sve, putem generalnih i nejasnih tvrdnji. Naslov članka teba biti specifičan i vezan za sadržaj. Podnaslovi su poželjni za dugačke članke.

Molimo da kod pisanja imate na umu da su članci namijenjeni kako praktikantima tako i ne praktikantima, kako bi postigli najbolji rezultat u objašnjavanju istine.

Nadamo se da će što više praktikanata moći aktivno sudjelovati u ovome događaju. Sa radošću iščekujemo priloge o kultivaciji sa čistim srcem, poboljšanju xixinga na temelju Fa, i spašavanje živih bića odlučnim djelovanjem.

Drugi podatci i napomene:

1.Krajnji rok za podnošenje članaka je 15. septembar 2015. godine.
2. Ovaj poziv za dostavu članaka važi samo za praktikante iz kontinentalne Kine.
3. Kod pisanja, koordinacije, i slanja članaka molimo vas da vodite računa o sigurnosnim aspektima.
4. Kod slanja članaka putem emaila sa web stranice, molimo da specificirate regiju u kojoj živite.
5. Molimo da naslovite svoj prilog sa: „Dostava prilog za Fa konferenciju“ kako bi ste uredničkom timu omogućili njegovo korektnu obradu.
6. Molimo vas da priloge šaljete na predviđeni email za kontinentalnu Kinu: fahui@minghui.org.

Minghui Urednički tim
10.08.2015