Falun Dafa Minghui.org

Još jedno upozorenje

(Minghui.org)

Godinama već Učitelj nam stalno govori o zabrani prikupljanja novčanih priloga, no to se ipak, s vremena na vrijeme, pojavljuje među praktikantima. Jedan od skorašnjih primjera je i nedavno formiranje univerziteta koji vode praktikanti, pri čemu su kontaktirani mnogi imućniji praktikanti u Kini i od njih je tražena finansijska pomoć. Ovo je uzrokovalo zbunjenost među praktikantima i prekršilo Učiteljevo učenje.

Ovdje ponovno želimo upozoriti sve praktikante. U slučaju da ste kontaktirali druge praktikante, ili ste sami bili kontaktirani, ili ste čuli nešto o ovome, molimo vas, posvetite pažnju na vlastitu kultivaciju, kroz postojano učenje Fa i primjenu Fa načela. Moramo okončati pokretanje, učešće ili sudjelovanje, bilo dobrovoljno ili nenamjerno u prikupljanju novčanih priloga među praktikantima.

Samo tako što ćemo se sami dobro kultivirati, moći ćemo dobro voditi projekte za koje smo odgovorni. Ako djelujemo po principima običnih ljudi i kršimo principe Fa, rezultati će biti onakvi kakve ne želimo. Osim toga, time ćemo još i stvoriti smetnje za druge praktikante i ostaviti otvor za neke zlonamjerne ljude da naprave još štete.

Uređivački tim Minghui
17. avgust 2015.