Falun Dafa Minghui.org

Tajvan - 17.000 građana Taichunga podržava krivične prijave protiv Jiang Zemina

(Minghui.org)

U mjesecu julu i avgustu ove godine, više od 17.000 građana Taichunga je potpisalo dokumente za krivične prijave u namjeri da potaknu kineske vlasti da privedu pred lice pravde bivšeg šefa KPK, Jiang Zemina.

Ovo je bio njihov odgovor na vladajući talas sudskih tužbi protiv Jianga, podnesenih od strane više od 157.000 praktikanata Falun Gonga iz Kine i prekomorskih država, zbog toga što je on naredio i vodio žestoki progon Falun Gonga. Od maja mjeseca broj ovih tužbi bilježi konstantan porast.

Prema kineskim zakonima, dokumente za krivične prijave, potpisane i datirane od bilo koje osobe koja zna za postojanje zločina, predstavlja krivičnu prijavu koji se može dostaviti na Vrhovnom Narodnom Pravobranilaštvu ili Vrhovnom Narodnom Sudu.

Potpisi prikupljeni u Taichungu su od građana svih profesija i zanimanja, uključujući državne službenike, članove Gradskog veća, advokate, nastavnike i ljekare.

Članovi gradskog vijeća: Potpisivanje kampanje će podići nivo svijesti o progonu

Gospodin He Mingjie, član gradskog vijeća grada Taichunga, potpisao je formular o krivičnoj prijavi i izjavio kako je na gradskoj skupštini podnio rezoluciju kojom se osuđuje progon Falun Gonga. „Bilo gdje da ste, u što god vjerovali, svi bi ljudi trebali imati osnovna ljudska prava“, kazao je gospodin He.

„Potpisivanje kampanje će se podići nivo javne svijesti o progonu“, dodao je na kraju. „Vjerujem kako će se sve više i više ljudi pridružiti podršci nenasilnog otpora“.

He Mingjie, član gradskog vijeća grada Taichunga, s prijavom protiv Jiang Zemina

Huang Guoshu, član zakonodavnog vijeća Yuana, čuo je za sudske tužbe protiv Jianga te je potpisao prijavu na skupu Falun Gong praktikanata

Gospodin Zeng Chaorong, član gradskog vijeća je na jednoj turističkoj lokaciji naišao na info centar Falun Gong kapanje prikupljanja potpisa. On je kazao praktikantima; „ja sam oduvijek podržavao Falun Gong“. Gospodin Zheng, je zajedno sa sa svojim prijateljima, među kojima je bilo nekoliko advokata i ljekara je potpisao obrazac kampanje.

Shi Chunf, zamjenik predsjednika gradskog odjela za kulturu, potpisao je krivičnu prijavu protiv Jiang Zemina

Gao Lianyong, lokalni umjetnik je također potpisao krivičnu prijavu

Gospodin Lin, lokalni preduzetnik, često posjećuje N.R. Kinu i dobro je upoznat sa progonom Falun Gonga. Praktikantima je kazao da je često pokušavao nagovoriti svoje kineske prijatelje da istupe iz KPK.

„Čak sam kupio stotine primjeraka 'Devet Komentara o Komunističkoj Partiji' za svoje kineske prijatelje. Kada god dođu na Tajvan svoje prijatelje vodim do Falun Gong info centara na turističkim lokacijama i nagovaram ih da čitaju vaše materijale“. Kazao je praktikantima.

„Uistinu se divim Falun Gongu, posebno onima koji na turističkim lokacijama nastoje turistima govoriti o progonu“, kazao je gospodin Lin.

Građani Taichunga potpisuju dokument za krivičnu prijavu protiv Jiang Zemina