Falun Dafa Minghui.org

Napomena u vezi tužbe protiv Jianga

(Minghui.org)

Za praktikante koji učestvuju u prijavljivanju Jiangovih zločina, ako vaš identitet nikada nije bio otkriven, onda ne uključujte vaše osobne podatke. Možete koristiti pseudonim. Za praktikante koji su bili direktno progonjeni u Kini, možete podnijeti tužbu pod svojim pravim imenom. Ne-praktikanti mogu to učiniti koristeći svoja prava imena.

Minghui redakcija
7. septembar 2015.


Nadam se da će svi učiniti kao što je gore opisano.

Učitelj
7. septembar 2015.