Falun Dafa Minghui.org

Obavijest

(Minghui.org)

Fayun je opatica sa Tajvana koja pojedincima i institucijama već neko vrijeme šalje pisma u ime g. Li Hongzhija, web stranica FalunDafa.org i Shen Yun Performing Arts. Fayun to čini bez ičijeg odobrenja, a njena pisma su stigla na adrese vladinih agencija i vjerskih grupa u nekoliko zemalja, uključujući i Međunarodni sud za arbitražu. Osim slanja pisama, Fayun je također razgovarala s različitim grupama, noseći Falun Dafa knjige sa sobom.

Poznato je i da je otišla u sjedište Shen Yun Performing Arts i tamo ometala članove ansambla. Policajci su je udaljili, ali kasnije se nekoliko puta vraćala i radila scene ispred ulaza.

Njen govor, ponašanje, kao i pismeno i usmeno obraćanje su vrlo agresivni te navode na sumnje da je mentalno bolesna. Međutim, nekim ljudima su njene riječi zvučale uvjerljivo i privlačno.

Falun Dafa je kultivacijska praksa koja se temelji na principima Istinitosti – Dobrodušnosti – Tolerancije. Fayunin govor i ponašanje ukazuju na to da ona zapravo nije Falun Dafa praktikantica.

Naše vrijeme je ograničeno. Mi se nadamo da će se svi praktikanti dobro kultivirati, što će onda umiriti i naše okruženje. Sa stajališta pomaganja Učitelju u ispravljanju Fa, praktikanti trebaju unaprijediti vlastiti xinxing i zaustaviti smetnje izazvane sličnim situacijama i sličnim pojedincima.

Mi zadržavamo pravo da tužimo sve koji kleveću i ometaju prava g. Li Hongzhija i Falun Dafa, u skladu sa zakonom.

Urednici Minghuija