Falun Dafa Minghui.org

Obavijest

(Minghui.org)

Osoba u Nizozemskoj pod imenom Liu Hongchang (刘洪昌) predstavlja se kao praktikant Falun Gonga. On ne sarađuje sa lokalnim Dafa udruženjem. Pozivajući se na rad na odnosima sa vladom, on kontaktira praktikante u drugim područjima, uključujući Australiju, Novi Zeland i Tajvan. On traži finansijsku podršku od puno praktikanata i troši taj novac boraveći u luksuznim hotelima. Osim toga, nedolično se ponašao prema više ženskih praktikanata. To nisu postupci praktikanta Falun Gonga. On je čak koristio ime Učiteljeve porodice lažno tvrdeći da će Falun Gong formirati naciju u budućnosti i da neprofitna organizacija osnovana od strane Liu Hongchanga ima za cilj da kontroliše evropsku politiku, itd.

Od sada, svi praktikanti se trebaju paziti te osobe, i ne trebaju se dati prevariti od strane njegovih laži. Praktikanti također mogu zahtijevati da vrati novac koji duguje drugim praktikantima. Mi također tražimo od vlada širom svijeta da obrate pažnju na Liu Hongchanga, koji možda gaji prikrivene i opasne motive.

Dafa udruženje
3. oktobar 2015.