Falun Dafa Minghui.org

Stroga zabrana iznošenja Shen Yun video materijala izvan granica Kine

(Minghui.org)

U cilju postizanja željenog učinka, izvan Kine se predstave Shen Yuna trebaju gledati samo u živoj izvedbi, bez mogućnosti nabavke video zapisa tih predstava. Postoji izdanje video diskova predstava Shen Yuna namijenjeno isključivo za distribuciju u kopnenoj Kini, a također postoji i jasno pravilo da se ovo izdanje za kopnenu Kinu distribuira besplatno i jedino u Kini, u kojoj traje progon. Međutim, zadnjih godina neki su praktikanti iz Kine uzeli izdanje video diskova Shen Yuna za kopnenu Kinu i odnijeli ih u inostranstvo. Neki od njih se pravdaju objašnjavajući kako ovi video zapisi služe samo za ličnu upotrebu i upotrebu za članove njihovih porodica, a neki su ih prikazivali i malim grupama gledalaca itd.

Uzimajući u obzir ovu situaciju, Učitelj je kazao da se izvan Kine predstave Shen Yuna mogu gledati jedino u živoj izvedbi, i da se strogo zabranjuje iznošenje video snimaka predstava izvan granica Kine. Ko radi protivno ovome, remeti i podcjenjuje Shen Yun predstave. Ako ljudi nastave da rade protivno ovome, video zapisi Shen Yuna u budućnosti više neće biti distribuirani čak ni u kopnenoj Kini.

Praktikanti koji su donijeli DVD izdanje ili video fajlove Shen Yuna za kopnenu Kinu se mole da trenutačno unište primjerke DVD i video fajlova.

Ovo saopštenje smo objavili u cilju rješavanja ovog problema.

Minghui redakcija
13. januara 2016. godine.