Falun Dafa Minghui.org

Pali kineski funkcioneri visokog ranga, koji su učestvovali u progon Falun Gonga (1. dio)

(Minghui.org)

U Kini je u protekle 3 godine, u okviru široke antikorupcijske kampanje, široj javnosti poznate pod nazivom „udri po tigrovima“, uklonjeno na stotine visoko pozicioniranih vladinih funkcionera i funkcionera komunističke partije.

Prema vladinim podacima, od decembra 2012. godine do novembra 2015. godine, blizu 800 visoko pozicioniranih „tigrova“ je bilo optuženo za korupciju, uključujući i 133 osobe ranga ministra i nivoa provincijske uprave, kao i 656 osoba nižeg ranga.

Ono što se rijetko spominje u velikim medijima, kako u tako i van Kine, je da su gotovo svi ovi pali „tigrovi“ bili, u različitom stupnju, uključeni u 16-godišnji progon Falun Gonga.

Pad ovih tigrova, koji su svi sljedbenici bivšeg predsjednika Jiang Zemina i njegove politike progona, je samo „uvertira“ za privođenje pred lice pravde „prvog tigra“ – Jianga lično.

O progonu i korupciji

Potvrđen je broj od blizu 4.000 praktikanata koji su mučeni do smrti od početka progona jula 1999. godine – iako se smatra da je stvarni broj daleko veći, ali ga je teško odrediti, zbog teškoća u pribavljanju informacija iz Kine. Više od 10.000 praktikanata je osuđeno na zatvor, a više od 100.000 poslato u logore za prisilni rad. Nekoliko stotina hiljada praktikanata je zlostavljano u kineskim zloglasnim centrima za ispiranje mozga. Partija je koristila više od 100 metoda mučenja pokušavajući prisiliti praktikante da se odreknu svoje vjere. Najstrašniji zločin ovog zapanjujuće brutalnog progona je žetva organa od živih praktikanata zbog profita, zločina kojeg neki nazivaju "novi oblik zla koji još nije viđen na ovoj planeti.“

Politika progona je sistematski provođena na svakom nivou vlasti. Kako bi održavao početni zamah progona, Jiang Zemin, koji je lično pokrenuo ovaj progon, i njegovi sljedbenici su ohrabrivali ambijent za korupciju kao način kako bi privukli druge funkcionere da se pridruže progonu.

Mnogi su funkcioneri u slijeđenju politike progona vidjeli priliku za vlastitu promociju i ličnu finansijku korist. Progoneći Falun Gong, oni su ojačali svoju političku moć i dobili veću priliku za sticanje imovinske koristi. Osiguravanje promocije hapšenjem i mučenjem praktikanata Falun Gonga je postala prihvaćena metoda napretka u karijeri.

Sada su ti funkcioneri optuženi zbog fiansijske korupcije.

Postoji opšte prihvaćeno razumijevanje ovih dešavanja na lokalnom nivou u Kini: Funkcioneri koji su progonili Falun Gong su svi korumpirani, i njihov sadašnji pad je kazna zbog sudjelovanja u progonu.

U jeku „palih tigrova“, Jiangov pad je, izgleda, samo pitanje vremena. Od maja prošle godine, 203.000 praktikanata Falun Gonga je podnijelo krivične prijave Kineskom Vrhovnom sudu i Vrhovnom pravobraniocu optužujući Jianga zbog njegove uloge u progonu. Ove su tužbe dobile masovnu podršku ljudi iz svih životnih sfera u Kini.

Ko su pali tigrovi?

Ovaj izvještaj ukratko obrađuje 106 funkcionera nivou provincija i ministarskog ili višeg nivoa, koji su izgubili vlast. Svaki je od njih aktivno bio uključen u progon Falun Gonga.

Funkcioneri na državnom nivou

1. Zhou Yongkang

Zhou Yongkang, bivši šef Komiteta za političke i pravne poslove, je tipičan primjer oportuniste koji je uskočio u vagon kompozicije progona. Zbog svoga aktivnog sudjelovanja u progonu Falun Gonga, on je veoma brzo unaprijeđen sve do nivoa Stalnog komiteta politbiroa Centralnog komiteta Partije, srca vlasti u Kini. Kao šef državnog Komiteta za političke i pravne poslove, Zhou je također preuzeo i ulogu šefa državnog Biroa 610, organizacije nalik Gestapou i pogonskom motoru progona, posebno u prisilnoj žetvi ljudskih organa.

Zhou je uhapšen u julu 2014. godine zbog primanja mita, zloupotrebe sile i odavanja državnih tajni, a u junu 2014. godine je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Njegovi sljedbenici na pozicijama gdje je on dugo vremena bio na vlasti, na primjer, u Odboru za političke i pravne poslove naftne industrije u provinciji Sichuan, su također pali.

2. Guo Boxion

Guo Boxion – najveći „tigar“ iz armije – je bio admiral, član politbiroa Centralnog komiteta partije, i podpredsjednik Centralne vojne komisije. Guo je bio Jiangov glavni pristaša u vojnim snagama i pogonska snaga progona u armiji.

Uhapšen je u aprilu 2015. godine, a njegov je slučaj proslijeđen vojnom tužiocu u julu iste godine.

3. Xu Caihou

Kao i Guo Boxion, i Xu Caihou je bio admiral, član Politbiroa centralnog komiteta Partije, i podpredsjednik Centralne vojne komisije. Zajedno sa Guom, Xu je promicao progon i prisilnu žetvu organa u armijskim organizacijama.

Xu je isljeđivan u martu 2014. godine. U junu iste godine protiv njega je podignuta optužnica od strane vojnog tužioca. Krajem 2014. godine, u glavnim kineskim vojnim novinama je nazvan „najzloćudnijim čovjekom u zemlji“. (5. marta 2015. Xu je umro od raka.)

4. Bo Xilai

Bo Xilai je glavni igrač i čovjek koji je razvio i implementirao plan prisilne žetve organa.
On je bio član Polibiroa Centralnog komiteta partije i sekretar gradskog komiteta u gradu Chongqingu, gradskom području pod direktnom ingerencijom centralne vlade.

Dok je Bo bio na vlasti u provinciji Liaoning, aktivno je upravljao progonom Falun Gonga i prvi pokrenuo prisilnu žetvu organa. U gradu Dalianu, u provinciji Liaoning, je pokrenuo „fabriku leševa“, u kojoj su tijela bila „plastificirana“ u svrhu izlaganja na popularnim međunarodnim izložbama „tijela“. Većina ovih tijela su bila tijela ubijenih praktikanata Falun Gonga.

Bo je bio pod istragom po optužbi za korupciju u martu 2012. godine, i optužen u oktobru iste godine. U septembru 2013. godine je osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

5. Ling Jihua

Ling Jihua je bio podpredsjednik Političke savjetodavne konferencije i čelnik Ujedinjenog fronta odjela za rad Centralnog komiteta Partije. Kasnije je Ling proširio politiku progona van granica Kine. On je kontrolisao agencije koje su napadale Falun Gong praktikante u Americi, Hong Kongu i na Tajvanu.

Ling je isljeđivan krajem 2014. godine i uhapšen zbog primanja mita u julu mjesecu 2015. godine.

6. Chen Liangyu

Chen Liangyu je bio član Politbiroa Centralnog komiteta Partije i sekretar Partijskog komiteta Šangaja. Kao član unutrašnjeg Jiangovog kruga, Chen je aktivno rukovodio progonom Falun Gonga u Šangaju.

Chen je optužen za primanje mita i zloupotrebu sile u septembru 2006. godine. U aprilu mjesecu 2008. godine, osuđen je na 18 godina zatvora.

7. Su Rong

Su Rong, podpredsjednik Političke savjetodavne konferencije, je aktivno provodio progon dok je bio glavni u provincijama Jilin i Gansu. Bio je šef lokalnog Biroa 610 i lično rukovodio centrom za ispiranje mozga u Jilinu. U novembru 2004. godine, Sua su praktikanti Falun Gonga optužili za vrijeme posjete Zambiji.

U junu mjesecu 2014. godine, Su Rong je bio isljeđivan, a u februaru 2014. godine optužen za uzimanje mita.

Nastavit će se.