Falun Dafa Minghui.org

Više od 700 zločinaca se u 2015. godini suočilo sa karmičkom odmazdom zbog njihovog učešća u progonu Falun Gonga

(Minghui.org)

Poput zapadnjačke izreke „Bereš kao što si posijao“, prema tradicionalnoj kineskoj kulturi, dobra djela bivaju nagrađena, a loša djela bivaju kažnjena. U progonu Falun Gonga, desetine miliona nedužnih praktikanata je bilo zlostavljano zbog njihovog vjerovanja u Istinitost-Dobrodušnost-Toleranciju. Ova tragedija uključuje hapšenje, pritvaranje, držanje u zatvoru, mučenje, ispiranje mozga, prisilni rad i još puno drugih oblika zlostavljanja. Prema izvještajima objavljenim na Minghui stranici, za više od 3.900 praktikanata je potvrđena smrt kao rezultat mučenja u policijskom pritvoru.

Mnogi vladini funkcioneri, posebno oni iz policije i pravosudnog sistema, su poticani od strane „Biroa 610“ i Komiteta za političke i pravne poslove (PLAC) na različitim nivoima, da sprovode progon kao što je to naredio bivši partijski vođa Jiang Zemin. Stotine funkcionera su pali u toku političkih previranja pod različitim optužbama, a za 709 slučajeva je od strane internet stranice Minghui.org dokumentovano da su imali negativne posljedice u 2015. godini.

Ovi su se slučajevi počeli dešavati ubrzo poslije samog početka progona 1999. godine. Peng Kaifa, zamjenik partijskog sekretara okruga Qiyuang u provinciji Hunan, je jedne prilike kazao policijskim službenicima: “Dopušteno vam je zlostavljanje [Falun Gong praktikanata] izvan granica koje nameće zakon, i nećete biti smatrani odgovornim za takvo postupanje“. No kada je za vrijeme sastanka PLAC-a 2001. godine govorio o budućim akcijama protiv praktikanata, srušio se na pod da bi kasnije pao u vegetativno stanje u Changsha bolnici.

Na nesreću, slični su se slučajevi nastavili kontinuirano dešavati do današnjeg dana. Li Shaoju, šef biroa za javnu sigurnost u gradu Pulandian i odjela za unutrašnju sigurnost u provinciji Liaoning, je direktno bio uključen u progon velikog broja praktikanata. Nekoliko je praktikanata prethodno pokušalo uvjeriti Lija da ne slijedi naređenja komunističkog režima i zlostavlja praktikante, no Li ih nije poslušao. On je kasnije bio domaćin sastanka 9. februara 2015. godine gdje je trebao predložiti novi talas hapšenja. Baš kada je vikao i napadao Falun Gong, kolabirao je i preminuo uslijed krvarenja u mozgu.

Njegova je smrt zabrinula druge funkcionere, te ni jedan nije htio preuzeti njegovo mjesto.

U nastavku je dat grafički prikaz slučajeva za koje se smatra da se odnose na karmičku odmazdu, grupiranih prema slučajevima u odnosu na osoblje na različitim državnim funkcijama:

Isti ovi podaci mogu biti razvrstani u odnosu na hijerarhijski položaj zločinaca:

Napomena:

Hijerarhijski položaj ovih funkcionera je: nivo provincijskog funkcionera (rukovodilac provincije ili adekvatan nivo), nivo ureda (između provincijskog i okruga), nivo okruga (rukovodilac okruga), i nivo gradskog okruga (rukovodilac gradske oblasti)

** Troje od 135 su funkcioneri provincijskog nivoa.

Raspored ovih brojki u odnosu i na funkciju i na položaj je objedinjen u donjoj tabeli:

Ova tabela pokazuje da službenici javne sigurnosti (odgovorni za hapšenje praktikanata) imaju najviše smrtnih slučajeva, dok službenici Biroa 610 i tužioci (koji su donosili odluke po podizanju tužbi i odlučivali o dužini pritvora) imaju najveći procent smrtnih slučajeva.