Falun Dafa Minghui.org

Shen Yun Performing Arts ove godine prestaje sa isporukom DVD-ova u Kinu

(Minghui.org)

Imajući u vidu da je veliki broj praktikanata neovlašteno iznio Shen Yun DVD-ove i druge video datoteke izvan Kine – DVD materijale i video datoteke koji su bili autorizovani i namjenski napravljeni za ljude unutar kopnene Kine u kojoj se žive predstave ovog ansambla ne mogu vidjeti; i

imajući u vidu da su unutar Kine mnogi praktikanti proizvoljno širili Shen Yun DVD materijale prema vlastitom razumijevanju i ličnim preferencijama; i

imajući u vidu da se ponašanje ovih ljudi, koji rade prema vlastitoj volji, umiješalo sa naporima i ciljevima Shen Yun Performing Arts;

Shen Yun Performing Arts ovim putem objavljuje svoju odluku o prestanku isporuke video materijala svojih predstava u kopnenu Kinu.

Minghui redakcija
6. februara 2016. godine
28. dana 12. lunarnog mjeseca, godine jarca