Falun Dafa Minghui.org

Napomene u vezi studentskih prijava za studij muzike na Fei Tian umjetničkoj akademiji i odsjek za muziku na Fei Tian koledžu

(Minghui.org)

Studij muzike na Fei Tian umjetničkoj akademiji i odsjek za muziku na Fei Tian koledžu od danas primaju prijave za polaznike. Audicije su zakazane u jutarnjim satima 15. maja 2016. godine.

Kandidati moraju imati muziku kao glavni predmet u prethodno završenoj školi, trebaju biti Falun Gong praktikanti ili iz porodice praktikanata Falun Gonga, a konsekventno će se prihvatiti i prijave onih koji imaju potencijal da postanu praktikanti Falun Gonga. Svi studenti moraju biti zdravi.

Traženi uslovi:

Godine starosti: minimalno 15 godina starosti, eventualno se mogu prihvatiti i učenici starosti između 13-14 godina starosti ako imaju izuzetno dobre kvalifikacije.

Stručna osposobljenost:

Muzički program: Kao minimum, muzičke sposobnosti na nivou predškolskog konzervatorija.
Odsjek muzike: Kao minimum, muzičke sposobnosti na nivou koledža za muziku.

Instrumenti:

Tražimo izvođače za slijedeće instrumente: violina, viola, čelo, kontrabas, flauta, harfa, oboa, truba, fagot, francuski rog, trombon, bas trombon.

Materijali za prijavu:

1. Svaki kandidat treba dostaviti generalni životopis, profesionalni životopis, te lična ili porodična iskustva u kultivaciji.

Generalni životopis treba sadržavati ime kandidata, pol, starost, datum rođenja, mjesto rođenja, visinu, težinu, adresu stanovanja, mail adresu i kontakt telefon.

2. Fotografije novijeg datuma (u zadnjih mjesec dana); sliku sa kompletnom figurom, sliku „en face“.

3. Audio i video snimak novijeg datuma: ako postoji problem sa uploadovanjem video fajla, kandidati mogu kontaktirati uredništvo Minghui-ja.

4. Svi traženi materijali trebaju biti poslani objedinjeno kako bi se prijava smatrala i zvanično zaprimljenom. Preliminarni rezultati konkursa će biti poznati u roku od tri sedmice od primitka prijave.

Ako prijava ne bude prošla preliminarni nivo, ili pak nisu dostavljeni svi traženi materijali, ili neki od podataka nije dostavljen, ili se utvrdi falsifikat podataka, ili materijali nisu dostavljeni u traženom obimu, podnosioci neće dobiti pojedinačni odgovore.

5. Osobe koje su prošle preliminarnu kvalifikaciju će dobiti termin za audiciju na Fei Tian umjetničkoj akademiji i odsjeku za muziku na Fei Tian koledžu.

Kontakti:

Telefon: 845-551-7104

Email adresa za prijave izvan Kine: admission@feitianacademy.org
Email adresa za prijave unutar Kine: feitian@minghui.org

Fei Tian umjetnička akademija i odsjek za muziku na Fei Tian koledžu; 14. februar 2016. godine.