Falun Dafa Minghui.org

Napomene u vezi studentskih prijava za studij plesa na Fei Tian umjetničkoj akademiji

(Minghui.org)

Studij plesa na Fei Tian umjetničkoj akademiji od danas prima prijave za polaznike, a audicije su zakazane u jutarnjim satima 15. maja 2016. godine.

Kandidati trebaju biti praktikanti Falun Gonga ili biti iz porodice praktikanata Falun Gonga. Prihvatiti će se i prijave onih kandidata koji planiraju postati praktikanti Falun Gonga.

Traženi uslovi:

Za muške studente: 13 -15 godina starosti i visina 176 cm.
Za ženske studente: 12-14 godina starosti i visina 166 cm.
I za muške i za ženske studente se traži da im dužina nogu za najmanje 10 cm prelazi dužinu gornjeg dijela tijela. Svi studenti moraju biti zdravi.

Materijali za prijavu:

1. Svaki kandidat treba dostaviti generalni životopis, profesionalni životopis, te lična i porodična iskustva u kultivaciji.

Životopis treba sadržavati ime kandidata, pol, datum rođenja, mjesto rođenja, visinu, težinu, adresu stanovanja, e-mail adresu i kontakt telefon.

2. Kandidati trebaju dostaviti i podatke o svojim roditeljima uključujući njihovu visinu, mjesto rođenja i iskustva u kultivaciji.

3. Fotografije novijeg datuma:

Fotografije moraju biti snimljene u zadnjih mjesec dana i trebaju sadržavati:

  • Snimak cijele figure, snimljen frontalno
  • Snimak stojeće figure snimljen sa strane
  • Snimak stojeće figure snimljen sa leđa
  • Stojeću figuru u položaju „split“
  • Stojeću figuru u položaju „bridge“

Kandidati trebaju biti obučeni u plesnu ili gimnastičku odjeću, a fotografi trebaju snimati tražene fotografije u čučećem položaju, kako bi fotografije tačno prikazale fizičke osobine kandidata.

4. Svi traženi materijali trebaju biti poslani objedinjeno kako bi se prijava smatrala i zvanično zaprimljenom. Preliminarni rezultati konkursa će biti poznati u roku od tri sedmice od primitka prijave.

5. Ako prijava ne bude prošla preliminarni nivo, ili pak nisu dostavljeni svi traženi materijali, ili neki od podataka nije dostavljen ili se utvrdi falsifikat podataka, ili materijali nisu dostavljeni u traženom obimu, podnosioci neće dobiti pojedinačni odgovore.

6. Kandidati trebaju podnijeti svoje prijave putem interneta na Fei Tian umjetničku akademiju u New Yorku koja će dogovoriti audiciju za preliminarno odabrane kandidate.

Kontakti:

Telefon: 845-551-7104

Email adresa za prijave izvan Kine: admission@feitianacademy.org
Email adresa za prijave unutar Kine: feitian@minghui.org

Fei Tian umjetnička akademija
14. februar 2016. godine