Falun Dafa Minghui.org

Obavijest: Poziv za slanje materijala povodom proslave Svjetskog Falun Dafa dana 2016.

(Minghui.org)

17. Svjetski Falun Dafa dan se obilježava 13. maja 2016. Povodom proslave i obilježavanja ovog veoma važnog datuma, urednici Minghuia pozivaju na dostavu svih vrsta priloga kojima se slavi Falun Dafa i principi Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Nadamo se da će praktikanti iz približno 100 zemalja, kao i drugi ljudi kojima je Falun Dafa blizak, dati svoj doprinos. Prilozi se primaju od danas pa sve do 13. aprila.

Očekivana publika za te materijale su osobe iz svih životnih sfera koje ne prakticiraju, uključujući i one ljude koji znaju veoma malo o Falun Dafa ili one koji imaju krivo shvaćanje o Falun Dafa. Zbog toga bi sadržaj, način izražavanja i oblik trebao biti prilagođen čitaocima da ga razumiju i prihvate, omogućujući i onima koji imaju krivo shvaćanje o Falun Dafa da imaju dobrobiti i, ako je moguće, prenesu i drugima ono što su naučili. Zbog toga se ne trebaju previše koristiti termini koje koriste isključivo praktikanti.

Tema priloga se može kretati od dobrobiti koje smo sami iskusili ili koje su iskusili članovi naših obitelji pa do pozitivnog uticaja koje Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija imaju na tijelo, um i moralne standarde. Na primjer, kada upadnemo u teškoće, sukobe ili smo pod pritiskom svakodnevnog života, kako primjenjujemo principe Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije i poboljšavamo xinxing i dobrodušno se odnosimo prema drugim ljudima. Rezultat može biti dobrobit za druge ljude, a u isto vrijeme i poboljšanje uma i tijela nas samih i uzdizanje našeg moralnog karaktera.

Prilozi mogu biti u obliku članaka, izvještaja, crteža, slika ili drugih umjetničkih formi. Umjetnički uradci trebaju uobličiti jasne teme, trebaju biti urađeni tradicionalnim tehnikama i prezentirati sadržaje koji su istiniti i lako razumljivi.

S radošću očekujemo priloge od praktikanata veterana i od novih praktikanata (bez obzira na dužinu kultivacijskog staža), kao i priloge prijatelja Falun Dafa. Nadamo se također da praktikanti mogu pomoći drugima u ovome, kao bi i oni mogli biti svjedoci ljepote Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije i pomoći drugim ljudima da upoznaju činjenice i imaju koristi od Falun Dafa. Čak i ako osoba pošalje samo jednu priču, to može rezultirati milijunima novih priča.

Budući će samo ograničen broj priloga moći biti objavljen za vrijeme Falun Dafa dana, odabrane priloge će Minghui nastaviti objavljivati i nakon Falun Dafa dana ukoliko je njihov sadržaj dovoljno dobar. Iskreno se nadamo da će nam ovo pružiti mogućnost da sa čitaocima razmijenimo iskustva o pozitivnim promjenama koje je kultivacija donijela nama samima, našim životima i u okviru zajednice u kojoj živimo.

Autori iz inostranstva trebaju čitko navesti svoja imena, zanimanje, mjesto stanovanja, mail adresu i veličinu i medij uratka. Mole se autori iz Kine da čitko navedu svoj pseudonim, pol, godine starosti, zanimanje i adresu na Minghui mailboxu.

Molimo da svoje priloge šaljete na article@minghui.org s naznakom „Prilozi za Svjetski Falun Dafa dan za 2016. godinu“ tj. „Submissions for World Falun Dafa Day 2016.“

Zadnji dan podnošenja priloga je 13. april 2016.