Falun Dafa Minghui.org

Najava nove knjige: Hong Yin IV objavljen na kineskom jeziku

(Minghui.org)

Online verzija nove knjige Učitelja Li Hongzhija, Hong Yin IV, je objavljena 29. februara 2016. godine na Falun Dafa internet stranici www.falundafa.org. Knjiga sadrži 141 pjesmu i tekstove za pjesme, koje je napisao Učitelj Li Hongzhi u periodu između 2004. i 2015. godine, a također sadrži i ilustracije urađene lično od autora. Štampano izdanje Hong Yina IV je nedavno objavljeno na Tajvanu.

Do danas, ukupno 45 Falun Dafa knjiga, koje je napisao Učitelj Li Hongzhi, su objavljene na Falun Dafa internet stranici, uključujući i njihove prevode na više od 30 jezika, i sve se mogu preuzeti besplatno u cijelome svijetu.

Štampana izdanja knjiga na kineskom i drugim jezicima, kao i video instrukcije za vježbanje na više jezika, su dostupne na Tianti Books (http://tiantibooks.org), knjižari specijalizovanoj za Falun Dafa knjige.

Falun Dafa je drevna praksa kultivacije, koja se vjekovima prenosila sa učitelja na po jednog učenika u svakoj generaciji. Praksa je predstavljena javnosti u maju 1992. godine. Pomoću knjige Zhuan Falun i seta od pet vježbi, Falun Dafa poučava ljude da slijede Istinistost-Dobrodušnost-Toleranciju, čime uzdižu svoje moralne standarde i poboljšavaju svoje fizičko zdravlje. Ova praksa je imala ogroman učinak na pojedince i cijelo društvo.

Novi učenici i dugogodišnji praktikanti, zavisno od svojih urođenih kvaliteta, kvalitete prosvjetljenja i (uloženih) vlastitih napora itd. mogu dosegnuti koristi različitih nivoa, u rasponu od oslobođenja od stresa, oslobađanja od bolesti i održavanja zdravlja, pa do otvaranja vlastite mudrosti i na kraju do postizanja Ispunjenja.

Falun Dafa je jedina cjelovita praksa kultivacije na visokom nivou u svijetu, čije vježbe i knjige nisu promijenjene interpretacijama učenika i praktikanata idućih generacija.

Uz Zhuan Falun, i sve druge Falun Dafa knjige je napisao Učitelj Li Hongzhi, kako bi pomogao učenicima i praktikantima da shvate Zhuan Falun, i pronađu odgovore na uobičajena pitanja u njihovom učenju i prakticiranju na njihovim nivoima.

Upravo objavljena nova knjiga, Hong Yin IV, je 45. Falun Dafa knjiga dostupna na kineskom jeziku na slijedećoj FalunDafa.org internet stranici: Hong Yin IV

Sve Falun Dafa knjige na kineskom jeziku na FalunDafa.org
Sve Falun Dafa knjige na engleskom jeziku na FalunDafa.org

Urednički savjet Minghui
29. februar 2016. godine