Falun Dafa Minghui.org

Stariji građanin maltretiran od strane policije zbog toga što je tužio Jiang Zemina

(Minghui.org)

Falun Gong praktikant, Tang Heping, star šezdesetak godina, bio je maltretiran od strane lokalne policije jer je tužio Jiang Zemina, bivšeg Kineskog diktatora. On je svoju tužbu podnio Vrhovnom narodnom pravobraniocu u septembru mjesecu 2015. godine.

Gosp. Tang je iz grada Shunhe, u distriktu Shungqing, provincija Sichuan. Bio je uhapšen 4. marta 2016. godine, a zatim su ga tri policajca odvela u gradsku policiju Shunhea.

Policajci su tražili da im otkrije ko mu je pomagao u podnošenju krivične prijave protiv Jianga. Kada je g. Tang kazao da je tužbu sastavio on sam, policajci su ga optužili da je u svojoj tužbi lažno optužio Jianga i u njoj promovirao Falun Gong. G. Tang im je odgovorio da je Jianga tužio na osnovu činjenica.

Policajci su ga zatim pitali je li Vrhovno narodno pravobranilaštvo potvrdilo prijem tužbe, jer su htjeli znati je li njegova tužba evidentirana u pravobranilaštvu. G. Tang je odbio odgovoriti na to pitanje, jer to nije vrsta informacije na koju policija ima pravo.

Policajci su onda pretresli g. Tanga i pronašli kod njega nekoliko hiljada yuana i još dvije papirne novčanice na kojima je bio odštampan tekst sa objašnjavanjem istine o Falun Gongu. Policajci su od njega tražili da im otkrije gdje je dobio ove novčanice na kojima se nalazi tekst sa objašnjavanjem istine o Falun Gongu. G. Tang je odgovorio da je novčanice dobio dok je prodavao proizvode sa svoje farme. Policajci su onda snimili njega i ove banknote prije nego li su mu ih vratili.

Zatim su policajci odvezli g. Tanga njegovoj kući i tamo izvršili premetačinu. Budući u njoj nisu mogli pronaći nikakve sadržaje vezane za Falun Gong morali su ga pustiti. No ipak su ga upozorili kako njihova istraga još nije završena.

Onda je g. Tang zatražio da mu kažu njihova imena i brojeve telefona. Policajci su to odbili kazavši: „Ako vam to kažemo vi ćete to objaviti na internet stanici Minghui.“

Pozadina

Prije nego li je počeo prakticirati Falun Gong, g. Tang je bio slabog zdravlja i vodio veoma težak život. Nakon što je počeo prakticirati Falun Gong i slijediti načela Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije, on se oporavio od bolesti od kojih je patio. Već deset zadnjih godina on ne uzima nikakve lijekove, te je tako svome selu uštedio puno novaca za troškova svoga liječenja. Uz to je ponovno bio u stanju raditi na farmi i nije više trebao primati socijalnu pomoć svoga sela.

Sudske tužbe protiv Jianga

Jiang Zemin je 1999. godine, kao šef Kineske komunističke partije, preglasao članove Stalnog komiteta Politbiroa i pokrenuo nasilni progon Falun Gonga.

Veliki broj praktikanata Falun Gonga je preminuo od posljedica progona koji traje već 16 godina. Puno ih je mučeno zbog njihovog vjerovanja i ubijeno da bi im se uzeli organi za transplantaciju. Jiang Zemin je direktno odgovoran za pokretanje i vođenje brutalnog progona.

Po njegovom ličnom nalogu je Kineska komunistička partija 10. juna 1999. godine formirala „Biro 610“, sigurnosno tijelo izvan pravnog sistema države. Ova organizacija zaobilazi policijske snage i pravosudni sistem i izvršava direktivu Jiang Zemina u vezi sa Falun Gongom: da se uništi ugled Falun Gong praktikanata, da im se presjeku finansijska sredstva, i da ih se i fizički uništiti.

Kineski zakon dopušta građanima da budu tužioci u krivičnim predmetima, te tako sada mnogi praktikanti koriste to svoje pravo i podnose krivične prijave protiv bivšeg diktatora.