Falun Dafa Minghui.org

Poziv na dostavu članaka za 13. Kineski Fahui na web stranici Minghui.org

(Minghui.org)

13. konferencija za razmjenu iskustava za kopnenu Kinu je sada otvorena za dostavu članaka.

Dafa učenici već 17 godina idu putem kultivacije Fa ispravljanja. Mnogi ljudi i u kopnenoj Kini i prekomorskim zemljama sada znaju za Falun Dafa i njegov progon od strane Kineske komunističke partije. Vladini dužnosnici svih nivoa vlasti koji su učestvovali u progonu su sada suočeni sa karmičkom odmazdom. Mnogi su dužnosnici prepoznali dobrotu Falun Dafa i prestali su učestvovati u progonu. Međutim, neki od sljedbenika Jiang Zemina, vođeni materijalnim interesima i strašću, još uvijek nastavljaju sa suzbijanjem [Falun Dafa].

U međuvremenu, mnogi Dafa učenici se još nisu povisili u svojoj praksi kultivacije, i prevelik broj ljudi još uvijek nije spašen. Svaki Dafa učenik je suočen sa izazovom kako snažno stremiti naprijed u zadnjem razdoblju Fa ispravljanja, i kako najbolje iskoristiti vrijeme za solidno poboljšanje xinxinga, i za spašavanje ljudi s mudrošću.

Nadamo se da će više praktikanta cijeniti ograničeni broj prilika koje su ostale za Minghui konferencije u periodu Fa ispravljanja, te zapisati lična iskustva iz kultivacije u Fa ispravljanju, iz procesa popravljanja xinxinga i razumijevanja Fa načela. To će nam omogućiti da se međusobno ohrabrimo i zajedno ostanemo marljivi. Ako naš Fahui može pomoći više praktikanata da prihvate Fa za Učitelja i gledaju unutar sebe, da ozbiljno mjere sami sebe u usporedbi sa Fa, da otkrivaju vlastite nedostatke u trenutcima sukoba sa drugim ljudima i poboljšavaju vlastiti xinxing, bit ćemo sposobni raditi bolje kao grupa u potvrđivanju Fa, pomagati Učitelju u spašavanju ljudi i umanjiti gubitke.

U cilju poboljšanja čitljivosti, molimo vas da se usredotočite na samo nekoliko aspekata i nemojte pokušavati sve obuhvatiti u jednom tekstu. Izbjegavajte riječi i pozdrave bez stvarne potrebe da ne bi iskoristili Minghui članak za samopotvrđivanje. Naslov treba biti konkretan i direktno vezan za sadržaj teksta. Kod dužih tekstova razmislite o dodavanju podnaslova.

Mada su članci sa Minghui Fahui namijenjeni za razmjenu iskustava među praktikantima, naše čitateljstvo također uključuje i ne-praktikante. Molimo vas da mislite na učinak na objašnjavanje istine kada pišete članke.

Nadamo se da će veliki broj praktikanta učestvovati u ovoj manifestaciji. Sa radošću očekujemo priče o kultivaciji čistog srca, poboljšanju xinxinga baziranom na Fa, i čvrstim naporima u spašavanju ljudi.

Napomene za dostavu članaka.

  1. Konkurs je otvoren od 2. avgusta do 15. septembra.
  2. Ovaj je poziv namijenjen samo Dafa učenicima iz kopnene Kine.
  3. Kod pisanja, koordiniranja i slanja tekstova, molimo vas da nastavite voditi računa o sigurnosnom aspektu.
  4. Kod slanja članaka korištenjem internog maila web stranice molimo vas priložite i naziv regije iz koje šaljete članak.
  5. Molimo vas da kod slanja članaka naznačite: „Dostava članaka za Fahui“, kako bi ste uredničkom timu olakšali posao.
  6. Molimo vas da članke dostavljate na predviđeni mail box namijenjen za Fa konferenciju za kopnenu Kinu: fahui@minghui.org.

Uređivački tim Minghui

2. avgust 2016. godine.