Falun Dafa Minghui.org

Advokat odbrane: Kako podučavanje dobrih vrijednosti može biti nezakonito

(Minghui.org)

Policija u gradu Chengduu je u decembru mjesecu 2015. godine uhapsila i vrijeđala dvije praktikantice Falun Gonga zbog dijeljenje informativnih materijala o Falun Gongu, duhovnoj praksi koja je trenutno progonjena u Kini. Suđenje gđi Ding Hui i gđi Zheng Bin je održano 24. novembra 2016. godine i njih obje su se izjasnile da se ne osjećaju krivim.

U sudnici je tužilac pokazao fotografije letaka, časopisa i DVD-ijeva koji navodno sadrže informacije o Falun Gongu kao dokaze protiv ove dvije praktikantice. Kada je advokat odbrane zatražio da vidi stvarne dokaze, sudac je odbacio njegov zahtjev.

Advokat odbrane je kazao da: „Fotografije ne mogu biti korištene kao dokaz na sudu jer tako kaže zakon.“ Zatim je uzeo časopis i kazao: „Ovo je periodična publikacija koju objavljuje Falun Gong, i tu se nalaze priče uključujući onu o tome kako čovjek, nakon što je počeo prakticirati, pokušava biti dobra osoba.“ Advokat je u sudu pročitao tu priču i upitao sudiju: „Kako podučavanje dobrih vrijednosti može biti nezakonito?“

Praktikanti Falun Gonga vjeruju da objavljivanje literature koja promoviše prakticiranje i objašnjava ljudima zašto je progon pogrešan predstavljaju njihova ustavna prava na slobodu govora i vjerovanja.

Sudija suda distrikta Xindu je donio presudu o krivici 15. decembra osudivši gđu Ding na tri godine zatvora, a gđu Zheng na tri godine i dva mjeseca zatvora. Obje su praktikantice podnijele žalbu višem sudu.