Falun Dafa Minghui.org

U Kini je u 2016. godini 1.162 praktikanta Falun Gonga osuđeno zbog njihovog vjerovanja

(Minghui.org)

Više je od hiljadu praktikanata Falun Gonga u 2016. godini osuđeno od strane kineskog komunističkog režima zato što su govorili protiv progona njihove vjere.

Ove presude su donesene u 29 provincija i gradskih oblasti pod direktnom kontrolom centralnih vlasti. Osuđeni praktikanti dolaze iz svih sfera života, uključujući učitelje, ljekare direktore kompanija, ljude iz privrede kao i ljude zaposlene u vojsci i policiji.

Posebno pada u oči presuda dr. Zhuu Jiaxianu, 81 godišnjem ljekaru iz provincije Shandong koji je 29. jula osuđen na tri godine zatvora sa pet godina uslovne slobode. On je optužen zbog podnošenja krivične prijave protiv Jiang Zemina, bivšeg vođe Kineske komunističke partije, jer je pokrenuo kampanju progona Falun Gonga.

Još jedna osoba poodmakle životne dobi je gosp. Liu Dianyuan, 79 godina, koji je osuđen na 11 godina zatvora u provinciji Liaoning jer je tužio Jiang Zemina.

Najduža kazna od 13 godina zatvora je dosuđena gosp. Wang Deshengu, praktikantu iz provincije Ningxia. Njegova supruga, Shan Jining, je osuđena na 3 godine. Sud je od ovog bračnog para iznudio ukupno 60.000 yunana kazne. Kada je policija uhapsila ovaj bračni par, zaplijenila je gotovo 100.000 yuana, kompjutere, printere i drugu robu, koje je ovaj bračni par koristio za pravljenje informativnih materijala koji razotkrivaju progon Falun Gonga.

Uz donošenje zatvorskih kazni, pravni sistem također je od 153 praktikanta iznudio novac u formi kazni, provodeći tako direktivu Jiang Zemina usmjerenu protiv Falun Gonga: „Uništite njihov ugled, uništite ih finansijski i fizički ih uništite.“ Kazne su u 2016. godini dostigle cifru od 1.464.400 yuana odnosno 9.565 yuana po praktikantu.

Kažnjeni jer su progovorili

Gosp. Qin Wei, umjetnik iz Pekinga, je dijelio primjerke 'Devet komentara o komunističkoj partiji', knjige koja dokumentuje zločine režima protiv vlastitog naroda, i dao je primjerak ove knjige policajcu u civilu. Bio je uhapšen, a zatim, 15. decembra 2016. godine, osuđen na 2,5 godine zatvora.

Gosp. Qin Wei

Poput gosp. Qina, i mnogi drugi praktikanti Falun Gonga su osuđeni radi distribucije materijala koji služe za podizanje svijesti o progonu ili zato što su otvoreno govorili u korist svoga vjerovanja.

Gđa. Huang Qian, bivša usposlenica Knjižnog centra u Guanzhou je bila osuđena na pet godina zatvora, 30. decembra 2016. godine, jer je pisala blog o svom višestrukom hapšenju, pritvaranju i mučenju zbog svoga vjerovanja u Falun Gong.

Gđa Huang Qian

Još jedan praktikant, gosp. Zheng Jingxhian, je dobio kaznu od tri i pol godine zatvora od istog suda koji je presudio i gđi Huang, također jer je putem bloga razotkrivao progon.

167 praktikanata je osuđeno jer su tužili Jiang Zemina

Od maja mjeseca 2015. godine, više je od 200.000 praktikanata Falun Gonga podnijelo krivične prijave Vrhovnom narodom sudu i vrhovnom narodnom tužiocu protiv Jiang Zemina koji je naredio nasilni progon Falun Gonga 1999. godine.

U vezi s time, policija je u cijeloj zemlji pojačala maltretiranje i hapšenje praktikanata. U 2016. godini, 167 praktikanata je osuđeno zbog toga što su tužili Jianga, uključujući i neke praktikante koji su bili u osmoj deceniji života.

Samo u gradu Chaoyang u provinciji Liaoning, potvrđeno je da je 27 praktikanata osuđeno zbog podnošenja tužbi protiv Jiang Zemina. Najduža zatvorska kazna iznosi 12 godina.

Starija osoba osuđena na kaznu od 3.5 godina jer je tužila bivšeg diktatora

Gosp. Bai He, veteranu iz grafa Jilina, je suđeno, a da nije imao svog pravnog zastupnika na sudu u Fengmanu, 1. juna 2016. godine, zbog toga što je tužio Jiang Zemina. Niko od njegove porodice ni advokata nije bio informisan o suđenju.

Gosp. Bai He

Gosp. Bai je 5. avgusta 2016. godine osuđen na 3,5 godina zatvora. Za ovo tajno suđenje i presudu se nije znalo sve dok ga njegov advokat nije, 12. avgusta, posjetio u pritvorskom centru.

Prem riječima advokata, u presudi se tvrdi da je gosp. Bai imao javno suđenje, dok je u stvari suđenje bilo tajno, te da je osuđen zbog: „Širenja propagande u korist Falun Gonga“, što se odnosi na njegovo podnošenje tužbe protiv Jiang Zemina. On je također osuđen i za pomaganje drugom praktikantu da pošalje sudsku tužbu protiv Jinga web stranici Minghui.

Višestruke kazne

Među onima koji su osuđeni u 2016. godini, mnogi su od njih bili u prošlosti višestruko osuđivani jer su se odbijali odreći svoga vjerovanje u Falun Gong.

Gosp. Zhou Xiangyang iz Tianjina je 2003. godine osuđen na 9 godina zatvora. Za vrijeme njegovog tamnovanja, njegova vjerenica, gđica. Li Shanshan, je uradila sve što je mogla da ga spasi, da bi i sama bila uhapšena i osuđena. Ubrzo nakon što je par uspio da se napokon, nakon decenije razdvojenosti spoji, oboje su ponovno uhapšeni 2015. godine.

Nakon ročišta na sudu u Dongliju, par je ponovno, u oktobru 2016. godine, osuđen na osnovu optužbe za: „korištenje kulta za ometanje povođenja zakona“, što je standardna formulacija koju koristi Kineski komunistički režim da bi poslao u zatvor praktikante Falun Gonga. Gosp. Zhou je dobio 7, a gđica. Li 6 godina robije.

Gosp. Zhou Xiangyan i gđica. Li Shanshan

Kršenje zakonske procedure

Dok sve više i više advokata ustaje u odbranu prava praktikanata Falun Gonga, pravni sistem povećava svoje napore da onemogući advokatima da brane svoje klijente.

Advokati napadnuti i zabranjeno im je braniti praktikante Falun Gonga

Za vrijeme suđenja šestorici praktikanata Falun Gonga u sudu distrikta Feixiang 11. oktobra 2016. godine, jedan od advokata odbrane, Dong Qianyong, je pretučen od strane sudskog izvršitelja i zatim udaljen iz sudnice. Kada je advokat Dong optužio sudskog izvršitelja zbog šamaranja, ovaj je odgovorio kako je: „Batinanje jedan od načina poboljšanja provođenja zakona.“

Kada se advokat spremao podnijeti žalbu zbog kršenja pravnog postupka, sudski izvršitelj mu je zaplijenio mobilni telefon i udaljio ga iz sudnice.

Premda je drugom advokatu, gosp. Zhang Zanningu, bilo dopušteno da ostane u sudnici i brani praktikante, on je za vrijeme izlaganja svoje odbrane stalno bio prekidan od strane sudije. Za vrijeme ročišta, i šestorici branjenika je također bilo onemogućeno da se sami brane, na šta imaju zakonsko pravo.

Sudija je rekao advokatu: „Ja ću joj povećati njenu kaznu ukoliko budete tvrdili da je nevina“

Nekoliko dana prije suđenja gđi Song Guixiang, 7. jula 2016. godine, predsjedavajući sudija Ma Shuhe iz suda u distriktu Yuanbao je telefonirao advokatu odbrane pokušavajući ga spriječiti da se izjasni da njegova branjenica nije kriva ili da tvrdi kako zabrana Falun Gonga nema pravnu utemeljenost.

Sudija je zaprijetio advokatu da će povećati kaznu gđi Song i odbaciti advokatovu odbranu ako advokat ne bude slijedio njegova naređenja.

Sudac Ma je također pozvao i supruga gospođe Song i kazao mu da će jedino njemu biti dopušteno prisustvovati suđenju.

Uprkos ometanju do strane sudije, advokat je na sudu branio nevinost gđe Song. I 87-godišnji otac gđe Song je, 7. jula, sa svojim zetom prisustvovao suđenju.

Gđa Song je 3. avgusta 2016. godine osuđena na 3 godina zatvora.

Izjava sudije: „Mi jednostavno nismo željeli da saznate za ročište!“

Četvorici praktikanata Falun Gonga iz grada Gaomia u provinciji Shandong je suđeno bez znanja njihovih porodica. Porodice gđe Shan Jihua i gđe Zhang Xiuhua su angažovale advokate čim su čule za tajno suđenje. Sud je međutim zabranio advokatima da zastupaju praktikantice, tvrdeći da je ročište već zaključeno.

Kada su porodice od suda zatražile objašnjenje zašto im je sud propustio poslati obavijest o suđenju, predsjednik suda Zong Minghai je rekao: „Mi jednostavno nismo željeli da saznate za ročište!“

Gđa Shan je kasnije osuđena na 3 godine, gđi Zhang i gđi Xu Xiaolan su presuđene 1,5 godina, a gđa Li Shumei je dobila kaznu od 2 godine zatvora.

Gosp. Yu Wuping iz grada Yichuna u provinciji Jiangxi je, 10. avgusta 2016. godine, osuđen na 3 godine zatvora bez znanje njegove porodice.

##Vezani izvještaji:

Minghui izvještaji: 473 nova izvještaja o praktikantima Falun Gonga koji su osuđeni zbog svoje vjere
Minghui izvještaji: 258 nova izvještaja o praktikantima Falun Gonga koji su osuđeni zbog svoje vjere. Novi izvještaji iz septembra – oktobra 2016. godine.
Minghui izvještaji: 230 praktikanta Falun Gonga bespravno osuđena između jula i avgusta mjeseca 2016. godine